SOMMERJOBB I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN I LEKA

 

Vi trenger personell til Leka sykestue, hjemmeboende brukere, kjøkkenet og vaskeriet

Vi søker:

Sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere (hjelpepleiere, omsorgsarbeidere), pleiemedhjelpere, hjemmehjelpere, personlige assistenter, støttekontakter, samt vaskeri- og kjøkkenpersonell. Vi ønsker også søkere som er under opplæring eller utdanning!

Vilkår:

Du må være fylt 17 år.

Du må kunne snakke og forstå norsk godt ved arbeid med brukere.

Det settes krav om å disponere egen bil/moped for stillinger i hjemmetjenesten. Det settes krav om førerkort klasse B for de som søker arbeid i hjemmesykepleien.

For alle stillinger er det krav om politiattest.

Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale. 

For beregning av riktig lønnsansiennitet må du legge ved tjenesteattester. 

Søknad:

Skriv når du har mulighet til å jobbe samt hvor stor stilling du kan tenke deg.

Søkere som kan jobbe hele perioden vil ved ellers like forhold få førsteprioritet.

Spørsmål angående stillingene kan rettes til enhetsleder Lene Reppen Grydeland, 

telefon 478 33 025 eller epost [email protected]

Søknader med referanser, attester, vitnemål og CV sendes til [email protected] 

 

Søknadsfrist 15. april 2024

 

Del stillingen

Selskap

Leka kommune

Kontaktinfo

  • Lene Reppen Grydeland
  • Tittel: enhetsleder
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: 478 33 025

Lokasjon

  • Leka

Søknadsfrist

April 15, 2024