Miljøterapeut

 

 

Avdeling for psykisk helse og sosiale tjenester er en fagavdeling i helse- og omsorgssektoren.
Avdelingen gir blant annet tjenester innen fagfeltene psykisk helse- og rusarbeid.

 

Ved seksjon psykisk helse og rus – oppsøkende team er det ledig

 • 100% fast stilling sommiljøterapeut, fra 01.02.2024

 

Arbeidsområde/ arbeidsoppgaver:

 • Terapeutisk arbeid i samarbeid med mennesker som har utfordringer med rusmidler og/ eller
  psykisk helse.
 • Gjennom den enkeltes ressurser, legge til rette for utvikling og fremme livskvalitet.
 • Blant annet med utgangspunkt i hjemmesituasjonen eller nærmiljø.
 • Samarbeid med naturlige aktører i den enkeltes nettverk.
 • Utforming av individuelle planer.
 • Koordinering av tiltak, tjenester og ansvarsgrupper. Koordinatorrolle.
 • Miljøterapeuten inngår i team med teamleder.

 

Kvalifikasjonskrav:

 • Sykepleier eller vernepleier med norsk autorisasjon.
 • Førerkort kl. B.
 • Søker må beherske norsk godt, minimum tilsvarende nivå B2, og det legges vekt på at søker har
  god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Gyldig politiattest ved tiltredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Videreutdanning i psykisk helse- og eller rusarbeid.
 • Erfaring fra arbeid med mennesker med utfordringer knyttet til psykisk helse og/ eller rusmidler.
 • Kjennskap til kommunens øvrige hjelpeapparat/ tilbud til mennesker med utfordringer knyttet til
  psykisk helse og/ eller rusmidler.

 

Personlig egnethet/ personlige egenskaper:

 • Selvstendig.
 • Evne til å bygge gode relasjoner.
 • Samarbeidsevner.
 • Interesse for fagene, oppdatert.
 • Endringsvillig.
 • Tilpasningsdyktig.

 

Arbeidstid: Dagtid

To referanser må oppgis i søknaden, der den ene må være fra arbeidsgiver. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.

Fortrinnsrett for interne søkere som er overtallig eller har omplasseringsbehov, vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen.

Lønn og stillingskode fastsettes i tråd med gjeldende tariffavtale.

Ledere direkteplasseres i lønn og denne fastsettes ut ifra type stilling, kompetansekrav for stillingen og intern lønnsstruktur.

Øvrige stillinger innplasseres i tabell og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Ved krav om politiattest, skal den fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Dette gjelder faste stillinger og stillinger som har minst to års varighet.

 

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til:

Seksjonsleder Svein Helge Fagermo, tlf.: 75 14 64 15, e-post: [email protected] eller
teamleder Sissel Jørgensen, tlf.: 75 14 63 52, e-post: [email protected]

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 03.12.2024

 

 

Søk her

 

 

 • Referansenummer: 2023/7469
 • Jobbtype: Fast
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Arbeidstid: Dag
 • Sektor: Helse og omsorg
 • Søknadsfrist: 03.12.2023
 • Tiltredelse: 01.02.2024
 • Arbeidssted: Oppsøkende team

 

Kontaktpersoner:

Sissel Jørgensen
tlf: +47 75146352

Svein Helge Fagermo
tlf: +47 75146415
mob: +47 41204078

 

Hjemmeside:

www.rana.kommune.no/Sider/siden.aspx

 

Adresse:

Halvor Heyerdalsvei 44 8622 Mo i Rana

 

Rana kommune

Rana kommune er Norges fjerde største kommune. Mellom fjord og fjell finner du alt du kan tenke deg av naturopplevelser hele året! Polarsirkelbyen Mo i Rana har over 26 000 innbyggere og er kommunikasjonssenter mellom øst og vest, nord og syd. Her møtes europaveier, fly, jernbane og båt.
Rana er vertskommune for Mo Industripark, en av landets største og grønneste industriparker. Grunnlaget for denne industrien er tilgang på mineraler, fornybar energi og høy kompetanse.
Midt i byen finner du Campus Helgeland, en motor for kompetanse, nyskapning og utvikling. Her finner du en rekke studietilbud i regi av Nord Universitet og Universitet i Tromsø.
Kompetanse er et nøkkelord for Polarsirkelkommunen. La Rana bli en plattform for din karriereutvikling!

Del stillingen

Selskap

Rana kommune

Kontaktinfo

 • Sissel Jørgensen
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: +47 75146352
 • Svein Helge Fagermo
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: tlf: +47 75146415 mob: +47 4120407

Lokasjon

 • Mo I Rana

Søknadsfrist

Desember 3, 2023