Er du sjukepleiar og engasjert i eldreomsorg?

Osterøytunet er kommunen sin sjukeheim og ligg på Hauge. Sjukeheimen har 65
plassar fordelt på to avdelingar, med tre-fire grupper i kvar …

Valestrandsfossen Deltid

Søknadsfrist 03.03.2024

 

Er du helsefagarbeidar og engasjert i eldreomsorg?

Osterøytunet er kommunen sin sjukeheim og ligg på Hauge. Sjukeheimen har 65
plassar fordelt på to avdelingar, med tre-fire grupper i kvar …

Valestrandsfossen Deltid

Søknadsfrist 03.03.2024

 

Om oss

Osterøy kommune – Nær byen, nær naturen. Osterøy, ei av Nord-Europas største innlandsøyer, eit levande lokalsamfunn med allsidig næringsliv, godt utbygd servicetilbod og vakkert landskap. Folketalet er på om lag 8 000 innbyggjarar og det er både bru- og ferjesamband til nabokommunen Bergen. Frå Lonevåg sentrum, kommunesenteret vårt, tar køyreturen til Bergen om lag 45 minutt, til Åsane tar det om lag 30 minutt og til Arna kjem du på om lag 20 minutt. I tillegg til Lonevåg har ein og Valestrand, Haus, Fotlandsvåg og Bruvik som større bygder/tettstadar.

Osterøy har ein allsidig og livskraftig småindustri innan mekanisk, møbel, tekstil og næringsmiddelindustri. Fiskeoppdrett/-foredling er og ei viktig næring. Landbruk sysselset om lag 300 personar og tømraryrket står framleis høgt i kurs her på Osterøy.

I Osterøy skal det vere godt å bu både for unge og eldre. Kommunen har eit rikt kulturliv, ulike idrettsaktivitetar, godt utbygd skule- og barnehagetilbod og gode helse- og sosiale tenester.

Bli med på laget i Osterøy kommune! Me ønskjer oss stadig fleire kompetente og engasjerte medarbeidarar. Vi ser fram til å ta godt i mot deg og gje deg ei meiningsfull arbeidskvardag.

 

Del stillingen

Selskap

Osterøy kommune

Kontaktinfo

Lokasjon

  • Valestrandsfossen

Søknadsfrist

Mars 3, 2024