NES-Webcruiter-1170x300

 

ÅPEN SØKNAD for sykepleiere til Nes Sykehjem

 

Nes sykehjem, Nes kommune

Nå har du mulighet til registrere en åpen søknad hvis det ikke foreligger en ordinær utlysning. Intervjuer og tilsetting vil foregå fortløpende.

Kom og bli vår nye sykepleierkollega.

Bli en del av et godt sykepleiefaglig miljø med vakter i sykepleierteam.

Ved Nes sykehjem jobber vi med å finne gode løsninger for hvordan sykepleietjenesten skal være organisert i fremtiden. Vi vil sikre rett kompetanse til riktig arbeidsoppgave.

Hos oss får du mulighet til å samarbeide på tvers av avdelingene på sykehjemmet, og du vil i enkelte vakter være en del av et sykepleieteam bestående av 3 sykepleiere. Dette teamet har da sykepleieansvar på sykehjemmet. Du vi få brukt din kompetanse som sykepleier på bl.a korttids- og rehabiliteringspasienter, palliasjon, KAD, demens, somatikk m.m.

Vi vil sikre at du får nødvendig faglig utvikling og kompetanseheving. Hver 6.uke er det fagdager med sykepleiere på hele sykehjemmet. Det er også avsatt tid i egen turnus for selvstendig kompetanseheving, og mulighet for hospitering på andre avdelinger på sykehjemmet og legevakt.

Våre avdelinger

3B består av 20 somatiske langtidsplasser og 5 korttidsplasser.
2A består av 24 somatiske langtidsplasser.
2 CDE Demensavdelingen består av 30 langtidsplasser tilrettelagt for personer med demens.
1CDE Korttid/rehab består av 14 somatiske langtidsplasser, 14 korttidsplasser og 2 kommunale akutte døgnplasser
Hvis du har en avdeling du foretrekker, kan du oppgi det.

Vi tilbyr rekrutteringstilskudd på NOK 30 000,- utover tariff til sykepleierutdannede.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: Snarest
Arbeidsgiver: Nes kommune
Sted: Årnes
Stillingstittel: ÅPEN SØKNAD for sykepleiere til Nes sykehjem
Stillinger: 3
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4730332839

Arbeidsoppgaver

Utøve direkte sykepleie og påse at sykepleiefaglige oppgaver utføres etter gjeldende krav og retningslinjer
Dokumentere og rapportere
Kontakt med pårørende og andre samarbeidsgrupper (som for eksempel palliativ team, legevakt, spesialisthelsetjenesten, fysio/ergo)
Iverksette og påse at tiltak, oppfølging og dokumentasjon er faglig forsvarlig
Legevisitt
Sykepleieteam på ansvarsvakt
Bruk av medisinsk-teknisk utstyr

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som sykepleier
Det er ønskelig med erfaring innen demensomsorgen
Beherske bruk av dataverktøy
Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
For å kunne tiltre i stillingen må det leveres gyldig politiattest ikke eldre enn tre måneder, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Personlige egenskaper

Ryddig, strukturert og systematisk
Gode samarbeidsevner, og engasjert i jobben
Gode evner i kommunikasjon med pasienter, pårørende og kollegaer
Evne til å samarbeide selvstendig
Fleksibel og positiv innstilling
Kan takle uforutsigbare hverdager
Evne og interesse for utvikling av tjenesten
Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

Lønn etter gjeldende tariff, og kr 30.000 i rekrutteringstillegg utover tariff. Rekrutteringstilskudd gjelder ikke de som allerede er ansatt i Nes kommune. Ved en eventuell overgang fra midlertidig til fast stilling vil man ikke bli tildelt et nytt rekrutteringstilskudd.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Kompetanseheving; fagdager med sykepleiere på hele sykehjemmet hver 6 uke.
Avsatt tid i egen turnus for selvstendig kompetanseheving
Hospitering på andre avdelinger på sykehjemmet og på legevakta
Ansettelsen skjer etter gjeldende over, reglement og tariffavtaler. Det er 6 mnd. prøvetid.

Annet

Minst to referanser må oppgis.

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp søknaden. Originale vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.

VELKOMMEN SOM SØKER!

 

Send søknad her.

 

Adresse: Hagaskogvegen 19, 2150 Årnes, Norge

Kontaktinformasjon

Nina Ihlang
Konst. avdelingsleder, 3B
Telefon: 66 10 46 30
E-post: [email protected]

Nina Therese Skogseth
Avdelingsleder, 1 CDE
Telefon:  915 70 674
E-post:  [email protected]

Vivian Synnøve Halmrast
Avdelingsleder, 2A
Telefon:  955 22 807
E-post: [email protected]

Marte Ingebrigtsen Engen
Avdelingsleder, 2CDE
Telefon:  66 10 46 45
E-post: [email protected]

 

Nes kommune i Viken har en visjon om ”det gode liv der elvene møtes”. Innbyggerne settes i sentrum gjennom medarbeidere som oppviser god service, utviklingsvilje og stort engasjement.
Kommunen har i overkant av 24.000 innbyggere og gode lokalmiljøer, rike frilufts- og kulturtilbud.I kommunen finnes et aktivt fiske og båtliv på Glomma og Vorma – elvene som møtes nord for kommunesentrumet Årnes.
Rådhuset ligger nær Årnes stasjon på Kongsvingerbanen, 50 minutter fra Oslo S og ca. 25 minutter med bil fra Gardermoen. Les mer her

 

Del stillingen

Selskap

Nes kommune

Kontaktinfo

 • Nina Ihlang
 • Tittel: Konst. avdelingsleder, 3B
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: Telefon: 66 10 46 30 E-
 • Nina Therese Skogseth
 • Tittel: Avdelingsleder, 1 CDE
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: Telefon: 915 70 674
 • Vivian Synnøve Halmrast
 • Tittel: Avdelingsleder, 2A
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: Telefon: 955 22 807
 • Marte Ingebrigtsen Engen
 • Tittel: Avdelingsleder, 2CDE
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: Telefon: 66 10 46 45

Lokasjon

 • Årnes

Søknadsfrist

August 1, 2024