Helsesykepleier/sykepleier for flyktninger

 

Om stillingen

Som helsesykepleier for flykninger bruker du fagkunnskapen din til å hjelpe mennesker som har flyktet fra krig, fra Ukraina og andre land. Du vil ha kontor på Steigentunet, der alle helsetjenestene i kommunen er samlet. Vi har godt samarbeid på tvers mellom avdelinger og fagpersoner, som gjør av vi tilbyr gode tjenester til befolkningen i Steigen.

Steigen kommune har lang fartstid med å bosette flykninger, som vi har jobbet med siden tidlig 2000. Vi kan vise til gode resultater innen integrering og oppfølging. Du vil samarbeide tett med skole, barnehager, Nav og flykningetjenesten, i et givende arbeid. Du vil få god opplæring, og god tilgang til tolketjenester.

 

Arbeidsoppgaver

I forbindelse med bosetting av nye flykninger søker vi etter helsesykepleier/sykepleier i 100% stilling som ønsker å arbeide med tilbud og oppfølging av denne gruppen. Arbeidet er tilknyttet helsestasjonen. Stillingen er opprettet som midlertidig stilling for ett år med mulighet for fast ansettelse

 

Hovedoppgaver:

 • Helsekartlegging og identifisering av oppfølgingsbehov, videre henvisning.
 • Veiledning, støttesamtaler og undervisning til familier, i gruppe og individnivå. Hjemmebesøk.
 • Foreldreveiledning blir en oppgave gjennom denne stillingen, og i samarbeid med PMTO-veileder.
 • Tett samarbeid med flyktningetjenesten, voksenopplæringen/skole, lege foreldreveileder og andre helsetjenester.
 • Bidra til å utvikle bedre samhandling mellom tjenestene.

Helsestasjonen er samlokalisert på Steigentunet med de andre helsetjenestene hvor barnevern, psykisk helse, jordmor, fysio- og ergoterapeut er samlokalisert. Her jobber vi med flere prosjektarbeid for å best mulig sikre barn og unge en trygg og robust oppvekst i Steigen.

 

Kvalifikasjonskrav

 • Offentlig godkjent sykepleier med videreutdanning som helsesykepleier / psykisk helsearbeid.
 • Andre med sosialfaglig utdanning kan vurderes.
 • Erfaring med barn og unge
 • Gode norskkunnskaper , skriftlig og muntlig
 • Førerkort kl B

 

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe helhetlig med barn og deres familie
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team

 

Vi tilbyr

 • Spennende stilling med selvstendig og varierte arbeidsoppgaver
 • Muligheter for å påvirke og utvikle tjenestetilbudet
 • Godt etablert samarbeid med mange faggrupper
 • Fleksibel arbeidstid
 • Jobbe med trivelige kollegaer
 • Tilbud om PMTO-terapeut-utdanning gjennom jobb
 • Vilde Hjertholm LundeHelsesykepleier for flykninger tverrfaglig møte

 

Spørsmål og informasjon om stillingen

 • Spørsmål om stillingen rettes til Fagleder for helsestasjon og skolehelsetjenesten,
  Hilde Husøy tlf: 959 43 047
 • Referanser ønskes oppgitt i søknaden. Politiattest må forevises før tiltredelse.
 • Tiltredelse etter avtale

 

Om oss

Steigen kommune har ca. 2700 innbyggere, og ligger nord for Bodø, ut mot Vestfjorden. Næringslivet domineres av landbruk, fiske og aquakultur.

Kommunen har mange muligheter for rekreasjon og friluftsliv. Et rikt kulturliv, godt utbygd skole- og barnehagetilbud gjør kommunen til et godt sted å bo. Les mer om Steigen på levisteigen.no

 

 

Søk stillingen

 

 

 • Søknadsfrist: 20. august 2023
 • Arbeidsgiver: Steigen kommune
 • Kommune: Steigen
 • Omfang: Heltid
 • Varighet: Vikariat/Midlertidig
 • Arbeidssted: Steigentunet, Øyra 5, 8283 Leinesfjord

Del stillingen

Selskap

Steigen kommune

Kontaktinfo

 • Hilde Husøy
 • Tittel: Fagleder for helsestasjon og skolehelsetjenesten
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: tlf: 959 43 047

Lokasjon

 • Leinesfjord

Søknadsfrist

August 21, 2023