Helgeseter er en privat stiftelse som tilbyr et tilrettelagt bo-, arbeids-, kultur- og fritidstilbud til 30 personer med nedsatt funksjonsevne. Virksomheten har driftsavtale med Bergen kommune.

 

Helgeseter søker ny miljøterapeut i 100% fast stilling fra 1.12.2023

 

Vi ønsker en ny miljøterapeut velkommen til å være med å utvikle Helgeseter. Du vil bli del av et engasjert team som tar ansvar for det helhetlige tilbudet i ett av bofellesskapene, og i hovedsak et 2:1 tilbud der god kommunikasjon, tett samarbeid i teamet, og god kontinuitet er spesielt viktig for å nå målsettingene.

I Arken bor det 4 voksne mennesker som har sammensatte behov for omsorg, utvikling, og pleie. Det er ulike behov for personlig tilrettelegging og varierte hverdager.

Vi søker deg som:

⦁ Ønsker å jobbe faglig og målrettet mot enkeltpersoner.
⦁ Har formalkompetanse på BA-nivå som Sosialpedagog, Vernepleier, eller Sykepleier. Har du annen relevant helse- og sosialfaglig utdanning i tillegg til nødvendig erfaring fra lignende arbeid er du velkommen til å søke.
⦁ Har brukbare IT-kunnskaper og er i stand til å bruke rapporteringsverktøyer (Profil og Visma)
⦁ Liker å jobbe systematisk, og samarbeide med spesialisthelsetjenesten ved behov
⦁ Har kunnskap og erfaring med arbeid og helst også utarbeidelse av vedtak i henhold til helse og omsorgstjenesteloven kap.9.
⦁ Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
⦁ Har godt humør og ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø
⦁ Er interessert i Helgeseter sine verdier, og vil forplikte deg å jobbe i tråd med disse

Verdifulle personlige egenskaper som miljøterapeut på Helgeseter:

⦁ Du er nysgjerrig og interessert i andre mennesker
⦁ Du har gode holdninger, hvor det å vise vennlighet og respekt for beboere, pårørende og medarbeidere er naturlig for deg
⦁ Du er en lagspiller og at du våger å be om, samt å gi støtte når du selv eller dine kollegaer trenger det, og du har et ønske om personlig utvikling like mye som faglige ambisjoner
⦁ Du jobber strukturert, er selvstendig, ansvarsfull og engasjert

Vi kan tilby:

⦁ Et rikt og variert miljø med mennesker som er opptatt av fellesskap og mennesker
⦁ Et spennende kulturliv med festival, konserter, og kunstneriske aktiviteter
⦁ Vakker natur, økologisk gårdsdrift og eget bakeri
⦁ Lønn iht tariffavtale med pensjonsordning i KLP
⦁ Faglige utfordringer og utviklingsmuligheter
⦁ Et kompetent miljø som yter noe ekstra
⦁ En inkluderende og innovativ virksomhet der ledere og støttefunksjoner er tett på

No description available.

Søknad og cv kan sendes [email protected] innen 16.11.2023. For spørsmål ring 55 27 38 99 eller 40 82 84 44. Se for øvrig www.helgeseter.org for mer info om Helgeseter.

 

Del stillingen

Selskap

Helgeseter

Kontaktinfo

Lokasjon

  • Bergen

Søknadsfrist

November 16, 2023