Bilde av Balsfjord

Balsfjord kommune trenger ny medarbeider og har følgende stilling ledig:

Ferievikarer ved Balsfjord bo- og servicesenter

 

Balsfjord kommune har vilje og muskler for vekst!

Kommunen strekker seg over et område på 1493 km2, hvor landskapet varierer fra flatt fruktbart jordbruksland til ville fjellområder.

Næringsutvikling er et viktig satsingsområde for kommunen, samtidig som det er viktig å ivareta Balsfjord som en av Nord-Norges største landbrukskommuner. Med flere store næringsetableringer de siste årene, bevitner dette om en attraktiv kommune, som er et godt sted å bo i og et sted å utvikle virksomheter.

Balsfjord kommune er en veldreven kommune med økonomikontroll og kompetente medarbeidere. Kommunen har et godt driv på utviklingssiden og står ovenfor spennende muligheter bl.a. knyttet til havneutvikling, arealdisponering for bolig og næring, og tilrettelegging for et aktivt næringsliv.

Storsteinnes er administrasjonssenter og det største tettstedet i kommunen. Videre finner vi de mindre tettstedene Nordkjosbotn, Laksvatn, Mestervik, Malangseidet og Sand. De tre sistnevnte på Malangshalvøya.

Helse- og omsorgstjenesten består av heldøgnsinstitusjoner/sykehjem, hjemmetjeneste, boligtjeneste for funksjonshemmede, aktivitetssenter til flere målgrupper, psykisk helse og rustjeneste, legetjeneste, ergo- og fysioterapitjeneste, helsestasjon og skolehelsetjeneste, barnevern, samt koordinerende enhet. I tillegg har vi interkommunalt NAV-kontor og interkommunal legevakt, sammen med Storfjord kommune.

Balsfjord kommune er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Om stillingene

Balsfjord bo- og servicesenter søker ferievikarer sommer 2024 i ukene 28 til 33. Stilling størrelse vil være fra 50-100 %. Det er mulighet for å arbeide 7 dager på og 7 dager av med arbeid annenhver helg, spesielt innenfor pleie og omsorg.

Vi har behov for ferievikarer innenfor kjøkken, renhold, hjemmetjeneste, demensomsorg (skjermet avdelinger) og ordinær boavdeling tilknyttet kortidsavdeling med øyeblikkelig hjelp senger. Vi er i behov for kokker, renholdere, helsefagarbeidere, vernepleiere, sykepleiere og assistenter.

Kjøkken

Arbeidet består av å koke middag, dessert, baking og vanlige kjøkkenrealterte oppgaver. Arbeidstid er dagtid man til søndag på disse stillingene.

Renhold

Utfører renhold på legekontor, helsesenter, sykehjemmet og hjemmetjenesten. Vi er også i behov for vikar på vårt private vaskeri, der hovedoppgaven er vask av privattøy til inneliggende pasienter. Arbeidstid på disse stillingene er dagtid mandag til fredag.

Hjemmetjenesten Storsteinnes

Gi nødvendig helsehjelp til hjemmeboende brukere. Arbeidsoppgavene er varierte. Det er også omsorgsboliger og hybler tilknyttet denne tjenesten. Arbeidstid er turnus.

Sykehjemmet

Balsfjord bo- og servicesenter har 22 langtidsplasser for personer med demenssykdom, 8 langtidsplasser i ordinær boavdeling og 12 korttidsplasser der det også inngår avlastning og øyeblikkelig hjelp. Arbeidsoppgavene er å gi nødvendig helsehjelp til pasienter med ulike behov, rehabilitering, miljøterapi og medisinsk behandling. Arbeidstid på disse stillingene er turnus.

Vi har også behov for nattevakter i gitt tidsrom. Det er nødvendig at du har sertifikat da vi har ambulerende nattevakt.

Fra deg som søker ønsker vi at du spesifiserer:

Når og hvor du ønsker å arbeide
Eventuelle turnusønsker

Kvalifikasjoner

Sykepleier, vernepleier
Helsefagarbeider
Kokk
Renholder
Assistenter
Erfaring fra de ulike tjenestene vil bli vektlagt
Beherske norsk skriftlig og muntlig
Førerkort kl. B

Personlige egenskaper

Kunne arbeide selvstendig, målrettet og strukturert
Kunne utføre fysiske oppgaver som samsvarer med de ulike stillingene
Være ansvarsbevisst
Gode samarbeidsevner, være fleksibel og utadvendt
Personlig egnethet vil bli vurdert spesielt og utgjøre en viktig faktor for ansettelse

Vi tilbyr

Lønns- og arbeidsvilkår generelt i samsvar med gjeldende lovverk
Pensjonsordning i Kommunal landspensjonskasse (KLP)

Generell informasjon

Søknad, CV og vedlegg (vitnemål og attester) må sendes elektronisk via lenke på denne siden, «Søk stillingen». Ved spørsmål om utfylling av elektronisk søknad kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20.

Søknaden skal skrives på norsk, evt. et annet skandinavisk språk.

Aktuelle søkere vil blir innkalt til intervju.

Originale attester og vitnemål må medbringes på intervju.

Legg ved CV og minst 2 referanser.

Tilfredsstillende politiattest kreves framlagt før tiltredelse, men skal ikke vedlegges søknaden.

 

Informasjon om stillingen fås ved henvendelse til konstituert enhetsleder Christina Olsen tlf. 902 56 572 eller e-mail: [email protected]

Avdelingsleder kjøkken og renhold: Mona Strand tlf. 904 15 213 eller [email protected]

Konstituert enhetsleder hjemmetjenesten Storsteinnes: Grete Storli tlf. 991 19 685 eller [email protected]

Avdelingsledere skjermet avdeling: Kristina Schneider tlf. 951 05 993 eller [email protected]

Siw-Laila Nilsen tlf. 406 03 067 eller [email protected]

 

Balsfjord kommune ønsker ikke kontakt med annonseselgere.

 

Søk på stillingen her.

 

Søknadsfrist 31. mars 2024

 

Arbeidsgiver Balsfjord kommune

Kommune Balsfjord

Omfang Heltid

Varighet Vikariat/Midlertidig

Arbeidssted Balsfjord bo- og servicesenter, 9050 Storsteinnes

Del stillingen

Selskap

Balsfjord kommune

Kontaktinfo

  • Christina Olsen
  • Tittel: enhetsleder
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 902 56 572

Lokasjon

  • Storsteinnes

Søknadsfrist

Mars 31, 2024