NES-Webcruiter-1170x300

Faste sykepleiestillinger 80-100%

 

 

Ønsker du å bidra til å gi beboerne på Nes sykehjem en meningsfylt hverdag – Vi kan tilby deg en jobb med mening!

Bli en del av et godt sykepleiefaglig miljø. Vi ønsker sykepleiere som kan bidra med sin faglige kompetanse, brennende engasjement og godt humør som gjør sykehjemmet til et godt sted å være både for beboerne og kollegaer.

Nes sykehjem er et stort sykehjem med 118 sykehjemsplasser fordelt på korttid/rehab inkludert 2 KAD senger, 2 somatisk langtidsavdelinger og en langtidsavdeling som er tilrettelagt for personer med demens. Vi har også 5 rulleringsplasser som er plassert på den ene langtidsavdelingen, disse plassene er tiltenkt hjemmeboende eldre som av ulike årsaker har behov for avlastning. Hos oss er det et høyt fokus på aktiviteter for beboerne og det er viktig for oss å kunne gi de det lille ekstra i hverdagen. Vi har også et stort fokus på tett samarbeid med pårørende og frivillige. Søk gjerne opp Nes sykehjem på Facebook for å få et innblikk i vår hverdag.

Som sykepleier hos oss vil du ha mulighet til å samarbeide på tvers av avdelingene som ansvarssykepleier i sykepleiepool. Poolen består av 3 sykepleiere fra de forskjellige avdelingene, som sammen har det sykepleiefaglige ansvaret for hele sykehjemmet. Her vil du få brukt din sykepleiekompetanse på blant annet palliasjon, KAD, iv behandlinger, blodprøvetaking, smertebehandling, demens, somatikk, geriatri mm. Fra mai starer vi opp med Fleks/ønsketurnus hvor sykepleiere blant annet får DAL vakter i turnus som innebærer koordinerende ansvar for avdelingen. På disse vaktene vil du være plassert på topp av bemanningen.

Vi vil sikre at du får nødvendig faglig utvikling og kompetanseheving, i form av relevante kurs og utdanninger. Vår fagutviklingssykepleier gir oss veiledning og faglig påfyll gjennom fagdager som er fastsatt i turnus hver 6.uke.

På Nes sykehjem har vi nå ledige faste sykepleiestillinger i 80 – 100% i 2 delt turnus med arbeid hver 3.helg.

Avdeling 2A er en langtidssomatisk avdeling med 29 beboere fordelt på 3 grupper. Her vil du møte en glad og sammensatt gjeng med fagfolk, assistenter som trives på jobb.

Avdeling 2CDE er en langtidsavdeling som er tilrettelagt for personer med demens hvor det er stort fokus på miljøterapi og personsentrert omsorg. Her bor det 30 beboere fordelt på 3 grupper. Avdelingens visjon er «Vi minnes ikke dager, men øyeblikk»

Avdeling 3B er en somatisk langtidsavdeling med 25 plasser hvor 5 av plassene er rulleringsplasser. Her vil du også møte en glad og sammensatt gjeng med fagfolk, assistenter som trives på jobb.

Det er et tett samarbeid mellom langtidsavdelingene.

Vi oppfordrer 3. års sykepleiestudenter til å søke!

Oppgi i søknaden hvilken avdeling(er) du ønsker å søke på og stillingsstørrelse.

 

 • Søknadsfrist: 29.01.2024
 • Arbeidsgiver: Nes kommune
 • Sted: Årnes
 • Stillingstittel: Faste sykepleiestillinger 80-100%
 • Stillinger: 4
 • Heltid/Deltid: Heltid, Deltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100, 80
 • Webcruiter-ID: 4748940254

 

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging og dokumentasjon
 • Samarbeid og kommunikasjon med pårørende, lege, sykehus og andre instanser
 • Legemiddelhåndtering
 • Sykepleiefaglig oppgaver
 • Bruk av medisinsk teknisk utstyr
 • Utføre helhetlig pleie og omsorg
 • Kartlegge sykepleiebehov og iverksette sykepleietiltak, samt sikre kvaliteten i den direkte tjenesteytingen og selv kunne være en del av den.
 • Ansvar for oppfølging av studenter og elever, og opplæring av nyansatte
 • Ansvarsvakter i sykepleiepool, samt koordinerende DAL vakter

 

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier
 • Erfaring og interesse for eldreomsorg
 • Bestått norskprøve nivå B2 skriftlig og muntlig
 • Gode IT kunnskaper, vi stiller krav til bruke av epost/teams som informasjonskanal.
 • Du er faglig bevist og en støttespiller for utvikling av avdelingen
 • Du er ansvarsbevisst og trives i et hektisk og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Du er endringsvillig i møte med utviklingen av fremtidens helsevesen.
 • Kjennskap til dokumentasjonssystemet CosDoc er en fordel, men opplæring vil bli gitt.
 • Personlig egnethet vektlegges

Den som tilsettes må før tiltredelsen levere gyldig politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder.

 

Personlige egenskaper

 • DU liker å jobbe i team – VI gir deg gode kollegaer
 • DU har god formidlingsevne – VI gjør deg bedre
 • DU er positiv, imøtekommende, løsningsorientert og fleksibel – VI gir deg utfordringer
 • DU bidrar positivt til vårt gode arbeidsmiljø – VI tar i mot deg med åpne armer
 • DU er omsorgsfull, pålitelig og ærlig – VI gir deg sterke historier

 

Vi tilbyr

 • Lønn etter gjeldende tariff, og kr 30 000,- i rekrutteringstillegg utover tariff som sykepleieutdannet.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Regelmessig fagutvikling med bruk av blant annet VR briller.
 • Hospitering på andre avdelinger og legevakt
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø, kommunen er en IA bedrift
 • Fleks/ønsketurnus med et stort fokus på medvirkning og mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag.
 • Spennende og utfordrende arbeide med muligheter for faglig og personlig utvikling

 

Annet:

Som ansatt i Nes kommune må du kunne identifisere deg med våre verdier; Nærhet, Engasjement og Synlighet. Nes kommune ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke.

Minst to referanser må oppgis.

Ansettelsen skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Det er 6 måneders prøvetid.
Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søkeprosessen, kopi tas med ved et eventuelt intervju. Søknadspapirer vil ikke bli returnert.
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jmf offentlighetslova § 25.

 

Hagaskogvegen 19, 2150 Årnes, Norge

 

 

 

Søk her

 

 

Kontaktinformasjon

Marte Ingebrigtsen Engen
Avdelingsleder, 2CDE
 Telefon:66 10 46 45

Nina Ihlang
Ass.avdelingleder, 2A
 Telefon:66 10 46 30

Vivian Synnøve Halmrast
Avdelingsleder, 2A
 Telefon:955 22 807

Isabell Nicolaysen
Konst ass. avdelingsleder, 3B
 Telefon:66 10 46 21

 

Nes kommune i Viken har en visjon om ”det gode liv der elvene møtes”. Innbyggerne settes i sentrum gjennom medarbeidere som oppviser god service, utviklingsvilje og stort engasjement.
Kommunen har i overkant av 24.000 innbyggere og gode lokalmiljøer, rike frilufts- og kulturtilbud.I kommunen finnes et aktivt fiske og båtliv på Glomma og Vorma – elvene som møtes nord for kommunesentrumet Årnes.
Rådhuset ligger nær Årnes stasjon på Kongsvingerbanen, 50 minutter fra Oslo S og ca. 25 minutter med bil fra Gardermoen. Les mer her

Del stillingen

Selskap

Nes kommune

Kategorier

sykepleier

Kontaktinfo

 • Marte Ingebrigtsen Engen
 • Tittel: Avdelingsleder, 2CDE
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 66 10 46 45
 • Nina Ihlang
 • Tittel: Ass.avdelingleder, 2A
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 66 10 46 30
 • Vivian Synnøve Halmrast
 • Tittel: Avdelingsleder, 2A
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 955 22 807
 • Isabell Nicolaysen
 • Tittel: Konst ass. avdelingsleder, 3B
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 66 10 46 21

Lokasjon

 • Årnes

Søknadsfrist

Januar 29, 2024