FAGSYKEPLEIER

 

Søknadsfrist 5. april.

Ved fast tilsetting tilbys kr 100 000 mot bindingstid på to år, samt nedskriving av studielån med inntil kr 100 000.

Pleie- og omsorgsområdet i Leka kommune gir helse- og omsorgstjenester til eldre, syke og funksjonshemmede i Leka kommune. Tjenestene gis som helsehjelp, praktisk bistand, støttekontakt og brukerstyrt personlig assistent. Vi drifter Leka sykestue med langtids- og korttidsplasser, rehabilitering, kommunal ø-hjelp og avlastningsplasser. Sykestua har eget vaskeri og kjøkken. 

Pleie- og omsorgstjenesten er i utvikling på mange plan, og har et spennende fagmiljø bestående av sykepleiere med spesialkompetanse, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Det er lege og fysioterapeut på stedet, og det er regelmessig tilgang på tjenester fra kommunepsykolog og ergoterapeut.

Bygging av nytt helsehus starter om kort tid, og vi flytter inn med beboere og tjenesteyting når det er ferdig.

VI TILSETTER NÅ FAGSYKEPLEIER I DEN KOMMUNALE PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN. 

TILTREDELSE SNARLIG, ELLER ETTER NÆRMERE AVTALE.

 

 • Ansvar og oppgaver
  • Overordnet sykepleieansvar ved avdelingen og lede fagmøter
  • Bidra i utvikling av sykepleiefaglige prosedyrer 
  • Pasientrettet arbeid, opprette planer og følge opp pasienter på korttidsopphold/langtidsopphold/Palliasjon
  • Delta i legevisitt ukentlig
  • Delta på møter med pårørende, fagpersoner som ergoterapeut, fysioterapeut og andre. 
  • Ha en aktiv rolle inn i arbeidet med personsentrert omsorg knyttet til personer med demens
  • Samarbeide på tvers av gruppene/avdelingene
  • Ivareta delegerte oppgaver i enhetsleders fravær
 • Kvalifikasjonskrav
  • Autorisert sykepleier
  • Relevant erfaring
  • God digital kompetanse
  • Må kunne jobbe selvstendig, og være ansvars- og kvalitetsbevisst
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
  • Førerkort klasse B
  • Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder
  • Ved utvelgelse av kandidater til stillingen kommer personlig egnethet til å bli vektlagt
 • Vi tilbyr
  • En spennende og meningsfylt arbeidshverdag
  • Godt arbeidsmiljø, og inspirerende og bredt fagmiljø
  • Mulighet til å bidra til utvikling av tjenester og organisasjon
  • Lønn etter tariff, samt gode pensjons- og forsikringsavtaler
  • Ved fast tilsetting får sykepleier 6 års antesipert lønnsansiennitet.
  • Dekning av flytteutgifter med inntil kr 12 000
  • Ved fast ansettelse i helstilling, tilbys etter endt prøvetid kr 100 000 mot bindingstid på 2 år, samt nedskriving av studielån med inntil kr 100 000 (inntil kr 20 000 årlig i fem år)
 • Søknad sendes [email protected]
  • Søknadsfrist 05.04.2024
  • For spørsmål kan du kontakte enhetsleder Lene Reppen Grydeland på telefon 478 33 025, eller e-post [email protected]

Del stillingen

Selskap

Leka kommune

Kontaktinfo

Lokasjon

 • Leka

Søknadsfrist

April 5, 2024