Fagkoordinator/vernepleier

 

Vil du være vår nye fagkoordinator/vernepleier ved Forsterket avdeling på Plankemyra bo- og omsorgssenter?

Vi søker deg som er en vernepleier med interesse for fag og utvikling da Forsterket avdeling tar seg av noen av de mest krevende brukerne i kommunen.

Du liker å samarbeide med kollegaer og har evne til kompetansedeling og praktisk bruk av faget slik at hver bruker får en individuelt tilpasset plan.

Du og avdelingsleder fremmer en felles retning på det faglige arbeidet.

Du samhandler med de ansatte for å legge plan for kompetanseutvikling av avdelingen og har evne til å prioritere.

Elever og studenter samarbeider med deg og avdelingsleder.

Du har kompetanse knyttet til metoder og teknikker for å avverge uønsket atferd.

Søknadsfrist: 09.01.2022

Arbeidsgiver: Arendal

Sted: Arendal

Stillingstittel: Fagkoordinator/vernepleier

Stillinger: 1

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Stillingsprosent: 100

Webcruiter-ID: 4456008223

Arbeidsoppgaver

Overordnet mål for stillingen å øke kompetansen til de ansatte og optimalisere tilbudet til brukerne,.

Du kan koordinere og utvikle det faglige innhold i tjenesten til den enkelte bruker.

Du kan omveksle behovet til brukerne til faglig utvikling for de ansatte ved forsterket avdeling gjennom kompetansedeling og kompetanseutvikling.

Du følger opp elever og studenter slik at disse får faglig utbytte den tiden de har praksis.

Du samarbeider tverrfaglig med andre fagkoordinatorer i enheten for å fremme beste praksis.

Du ser løpende hvilke andre oppgaver som må tas fatt i.

Du utfører og følger opp prosedyrer, observerer og dokumenterer

Du samhandler godt med pårørende og andre samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner

Du er autorisert vernepleier med allsidig erfaring i målrettet miljøarbeid med brukere som har utfordrende atferd.

Det er ønskelig at du har relevant veiledningskompetanse.

Du har grunnleggende datakunnskaper knyttet til windows og fagprogrammer. Du har evne til å sette deg inn i nye fagprogrammer.

Du behersker norsk skriftlig og muntlig slik at du kan utføre alle oppgavene i stillingen på en god måte.

Personlige egenskaper

Du har evne til å motivere og engasjere.

Du er tydelig og lojal.

Du har evne til å jobbe systematisk over tid.

Du har evne til å planlegge kortsiktig og langsiktig.

Du er god til å formidle og lytte.

Vi tilbyr

Vi møter deg med smil og vennlighet.

De som jobber på avdelingen må kunne håndtere utfordrende situasjoner sammen. Avdelingen har siste året jobbet med arbeidsmiljø og har staket ut en kurs for faglig tilnærming gjennom medvirkning.

Arendal kommune er sertifisert i Likestilt arbeidsliv.

Plankemyra bo- og omsorgssenter er livsgledesertifisert

Stillingen inngår i turnusarbeid med langvakter og arbeid på helg.

 

Vesterveien 4, Strømsbuneset 1, 4839 Arendal, Norge

 

Kontaktinformasjon

Kristian Lindaas, Avdelingsleder helse

+47 975 13 862

 

Arendal kommune har ca. 44 000 innbyggere, beliggende i en region som er en drivende kraft på Sørlandet. Regionen har et aktivt næringsliv, et blomstrende kulturliv og med en skjærgård og friluftsområder som gir unike opplevelses – og rekreasjonsmuligheter. Kommunen har ca 3200 ansatte og en lederstruktur med to nivåer; Rådmann og fire kommunalsjefer, samt et nivå bestående av enhetsledere som ledere for omsorgsenheter, barnehager, skoler, administrative tjenester mv. Kommunen har fokus på høy kvalitet i tjenesten og gode arbeidsforhold for ansatte. Kommunen er på vei til å bli en heltidskommune og vi ansetter fortrinnsvis i hele stillinger.

Vi forventer at ansatte, som kan, ønsker å arbeide i hele stillinger. Kvalifiserte søkere som innen 12 mnd. etter endt utdanning får tilbud om fast stilling i Arendal kommune, skal tilbys 100% stilling. Forutsetning i Helse og levekår er at den som tilsettes inngår i turnus med antall helgetimer min. 325 timer pr. år. Tilbudet kan være betinget av å måtte jobbe på flere arbeidssteder.

For stillinger som arbeider direkte med barn, må det foreligge tilfredsstillende politiattest, jf. Barnevernloven § 6-10, opplæringslova § 10-9 og barnehageloven § 20. Krav om tilfredsstillende politiattest gjelder også for ansatte som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, jf. § 5-4.

 

Del stillingen

Selskap

Arendal kommune

Kontaktinfo

  • Kristian Lindaas
  • Tittel: Avdelingsleder helse
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: +47 975 13 862

Lokasjon

  • Arendal

Søknadsfrist

Mars 4, 2022