Enhetsleder Bokollektiv vikariat

 

 

Nord-Odal kommune er på jakt etter motiverte medarbeidere med variert og bred kompetanse. Vi kan tilby spennende utviklingsmuligheter og et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø. Kommunen er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsgrad eller kulturell bakgrunn.
Vil du bli vår nye kollega i en tid med spennende endringer og utvikling av kommunens tjenestetilbud?

En av våre dyktige ledere skal ut i svangerskapspermisjon og vi søker vikar til stillingen som enhetsleder. Oppstart etter avtale med varighet på 9 måneder. Vi søker en engasjerende, tydelig og trygg leder som ser muligheter, og som ønsker å utvikle mennesker og kultur. Nord-Odal kommune jobber med bemannings ledelse, riktig oppgavefordeling, velferdsteknologi, forebyggende og tverrfaglig arbeid som viktige fokusområder for Nord- Odal inn i framtida.

Som leder hos oss arbeider du selvstendig og i team med andre i administrasjonen og ledergruppa.

Boligtjenesten for funksjonshemmede i Nord-Odal kommune består i dag av 5 bokollektiv, i tillegg til et heldøgns omsorgstilbud. Det er botilbud med selvstendige leiligheter i bokollektivene. Det ligger fire i Sand og et i Mo. Hvert bokollektiv består av 4 til 6 leiligheter med døgnbemanning. Alle bokollektivene har fellesareal som beboerne kan benytte seg av. Det blir lagt vekt på selvstendighet og egenutvikling ut i fra den enkeltes premisser. Trygghet og trivsel er viktige faktorer i arbeidet.

Som enhetsleder har du ansvar for 2 bokollektiv i Nord-Odal kommune, samt ansvar for Nord-Odal arbeids- og opptreningssenter (NOAO). NOAO har et tett samarbeid med alle bokollektivene, og de fleste brukerne av dagtilbudet bor ved et av kollektivene. Stillingen er organisert i virksomhet for forebygging og habilitering og rapporterer til virksomhetsleder.

 

Søknadsfrist: 31.03.2024
Arbeidsgiver: Nord-Odal kommune
Sted: SAGSTUA
Stillingstittel: Enhetsleder Bokollektiv – vikariat
Stillinger: 1
Heltid/Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Vikariat
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4774515093

 

Arbeidsoppgaver

 • Enhetsleder har ansvar for personalledelse, økonomistyring og fagutvikling
 • Sikre kvalitet i tjenestene i tråd med gjeldende lovverk, kommunale vedtak og målsettinger iht virksomhetsplan
 • Fremme jobbnærvær gjennom samarbeid med tillitsvalgte, verneombud og medarbeidere
 • Tilrettelegge for faglig utvikling og godt arbeidsmiljø ved enhetene
 • Ansvar for å følge opp Nord-Odal kommunes overordnede satsinger
 • Delta og bidra aktivt i tjenesteområdets tverrfaglige samarbeid

 

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3-årig helsefaglig høyskoleutdanning, fortrinnsvis autorisert vernepleier eller sykepleier
 • Videreutdanning i ledelse eller relevant dokumentert ledererfaring er ønskelig
 • Ønskelig med erfaring fra personal, fag og økonomi oppfølging, herunder budsjett og regnskap
 • Ønskelig med erfaring fra endrings- og omstillingsprosesser, samt erfaring fra arbeid med generell arbeidsmiljøutvikling
 • Ønskelig med erfaring og kompetanse fra turnusplanlegging
 • Erfaring fra arbeid med utfordrende atferd og ulike diagnoser
 • God digital kompetanse og beherskelse av IKT verktøy
 • God kjennskap til lovverk og retningslinjer for denne type drift
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

Gyldig politiattest må fremlegges ved ansettelse

 

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper
 • Evne til helhetstenkning
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Løsningsorientert i en hektisk hverdag
 • Stor arbeidskapasitet
 • Endringsvilje

 

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende arbeidsplass
 • Gode og engasjerte kollegaer
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Pensjonsordning i KLP
 • Lønn etter avtale

 

Annet

Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke.

 

Herredsvegen 2, 2120 SAGSTUA, Norge

 

 

Søk her

 

 

Kontaktinformasjon

Kaja Irene Skogheim
Virksomhetsleder forebygging og habilitering
 Telefon:+47 92468340

 

Nord-Odal ligger midt på Østlandet og har ca. 5.000 innbyggere. Administrasjonssenteret Sand, ligger vakkert til ved Storsjøen med kort veil til Kongsvinger, Hamar og Gardermoen. Kommunen er kjent for å ha et rikt kultur- og idrettsmiljø. Milepelen, som er kommunens kulturhus, tilbyr festivaler, teaterforestillinger, kinoforestillinger og konserter. Det nye, særpregede bygget Samling rommer foruten Odal Sparebanks lokaler og 10 selveierleiligheter også folkebiblioteket.

Nord-Odal har et interessant næringsliv som skaper arbeidsplasser både for egne innbyggere, men også for folk utenfor kommunen. Kommunen er den største arbeidsgiveren, og nummer to er Mapei AS som er markedsledende innen kjemiske byggevarer. Andre større bedrifter finner du blant annet innen transport og bygg og anlegg.

Ønsker du å bosette deg her, har kommunen over 30 byggeklare tomter med god beliggenhet på store, rimelige tomter. Det er ledige leiligheter i nye bygg sentralt i kommunen.

Kontakt oss på [email protected]

Del stillingen

Selskap

Nord-Odal kommune

Kontaktinfo

 • Kaja Irene Skogheim
 • Tittel: Virksomhetsleder forebygging og habilitering
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: +47 92468340

Lokasjon

 • Sagstua

Søknadsfrist

Mars 31, 2024