Bioingeniør- 2. gangs utlysning

 

 

Om oss

Kautokeino kommune er Norges største kommune i areal, landets største reindriftskommune og det sterkeste samiske samfunnet som finnes.
I Kautokeino er 95% av befolkningen samisktalende og samisk er det språket vi kommuniserer med overalt: På butikken, hos legen og i skolene.

Visste du f. eks. at i Kautokeino lærer elevene matematikk og finsk på samisk?
Om du har lyst til å lære deg samisk og bo i et komplett samisk samfunn, så har du knapt andre alternativer, enn Kautokeino.

 

Om stillingen

Kautokeino kommune, Enhet for helse og omsorg, har ledig følgende stilling i virksomhet Helse ved Legetjenesten.

100 % vikariat stilling som bioingeniør, fra og med snarest og ut november 2024.

Kautokeino legekontor har 5 legehjemler og 1-2 LIS-leger. Legekontoret er godt faglig bemannet med 2 sykepleiere, 1 bioingeniør og 2 helsesekretærer samt godt utstyrt laboratorium og skiftestue.

I hovedsak skal bioingeniør utføre de faste pasientrettede oppgaver ved kontorets laboratorium, og har spesifikt ansvar for kvalitetsrutiner i laboratorievirksomheten. Det forventes at bioingeniør kan avhjelpe med andre type arbeidsoppgaver ved behov.

Legetjenesten er samlokalisert på Helsesenteret sammen med Kautokeino sykehjem, Helsestasjonen og Psykiatritjenesten.

 

Kvalifikasjonskrav

Vi søker en personer som:

 • Har norsk autorisasjon som bioingeniør.
 • Andre med relevant høyere utdanning kan også søke.

 

Vi vektlegger erfaring, personlig egnethet og evne til samarbeid.

 • Kommunen er en tospråklig kommune.
 • Under ellers like vilkår eller noenlunde like vilkår, foretrekkes søkere som behersker både samisk og norsk språk.
 • Ved tilsetting skal det fremlegges gyldig politiattest, jfr. HOL § 5-4. stillinger på helse/omsorg

 

Kautokeino kommune tilbyr

Kautokeino kommune har følgende ordninger å tilby ansatte:

En spennende arbeidsplass med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver langt fra sykehus.

Et positivt arbeidsmiljø med kompetente og dyktige medarbeidere.

Gode pensjon- og forsikringsordninger i KLP.

Konkurransedyktig lønn og arbeidsvilkår med gode ordninger.

Ansettelse i kommunen på de lønns- og arbeidsvilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Pliktig medlemskap i kommunal pensjonsordning.

 

Spørsmål om stillingen

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til virksomhetsleder ved avdeling Helse Hilde Hansen, tlf . 930 49 520, [email protected].

Søknad sendes via www.jobbnorge.no.

Det bes oppgitt minst 2 referanser.

Menn oppfordres til å søke.

 

 

Søk stillingen

 

 

 • Søknadsfrist: 25. februar 2024
 • Arbeidsgiver: Guovdageainnu suohkan – Kautokeino kommune
 • Kommune: Guovdageaidnu – Kautokeino
 • Omfang: Heltid
 • Varighet: Vikariat/Midlertidig
 • Arbeidssted: Kautokeino kommune, 9522 Kautokeino

Del stillingen

Selskap

Kautokeino kommune

Kontaktinfo

Lokasjon

 • Kautokeino

Søknadsfrist

Februar 25, 2024