Bilde av Balsfjord

Sykepleier – 100 % fast stilling ved Balsfjord bo- og servicesenter – 2. gangs utlysning

 

 

Om oss

Balsfjord kommune har vilje og muskler for vekst!

Kommunen strekker seg over et område på 1493 km2, hvor landskapet varierer fra flatt fruktbart jordbruksland til ville fjellområder.

Næringsutvikling er et viktig satsingsområde for kommunen, samtidig som det er viktig å ivareta Balsfjord som en av Nord-Norges største landbrukskommuner. Med flere store næringsetableringer de siste årene, bevitner dette om en attraktiv kommune, som er et godt sted å bo i og et sted å utvikle virksomheter.

Balsfjord kommune er en veldreven kommune med økonomikontroll og kompetente medarbeidere. Kommunen har et godt driv på utviklingssiden og står ovenfor spennende muligheter bl.a. knyttet til havneutvikling, arealdisponering for bolig og næring, og tilrettelegging for et aktivt næringsliv.

Storsteinnes er administrasjonssenter og det største tettstedet i kommunen. Videre finner vi de mindre tettstedene Nordkjosbotn, Laksvatn, Mestervik, Malangseidet og Sand. De tre sistnevnte på Malangshalvøya.

Helse- og omsorgstjenesten består av heldøgnsinstitusjoner/sykehjem, hjemmetjeneste, boligtjeneste for funksjonshemmede, aktivitetssenter til flere målgrupper, psykisk helse og rustjeneste, legetjeneste, ergo- og fysioterapitjeneste, helsestasjon og skolehelsetjeneste, barnevern, samt koordinerende enhet. I tillegg har vi interkommunalt NAV-kontor og interkommunal legevakt, sammen med Storfjord kommune.

Balsfjord kommune er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

 

Om stillingen

Er du sykepleier og ønsker å jobbe sammen med gode kolleger med godt faglig nivå? Er du ansvarsfull, løsningsorientert og fleksibel? Vil du bli en del av vårt team?

Vi har ledig stilling fra 01.01.2024 per tiden på korttidsavdeling ved Balsfjord bo- og servicesenter med 9 sengeplasser og 2 ØHD-senger. Avdelingen er tilknyttet langtidsavdeling med 8 sengeplasser. Stillingen er med dag- og kveldsvakter, i turnus med jobb hver tredje helg.

Du vil hos oss møte pasienter som er innlagt i en tidsavgrenset periode for medisinsk behandling, rehabiliering og pleie og omsorg ved livets slutt. Vi har også øyeblikkelig hjelp tilbud der vi gir medisinsk hjelp ved akutt sykdom, og/eller forverring av sykdom.

Vi er opptatt av trivsel og at det skal være faglig spennende å arbeide hos oss. Arbeidsoppgavene består primært av grunnleggende omsorg og sykepleie. Som sykepleier hos oss vil du være vaktansvarlig og må kunne prioritere/delegere oppgaver til andre.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Sykepleiefaglige oppgaver
 • Ansvarsvakt
 • Dokumentasjon
 • Legevisitt (for- og etterarbeid i forbindelse med det)
 • Tverrfaglig samarbeid både internt og eksternt
 • Legemiddelhåndtering
 • Samarbeid i avdelingen med gode kolleger, og veiledning av studenter og andre som er under utdanning

 

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier med norsk godkjenning
 • Du må gjerne ha relevant videreutdanning
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Førerkort klasse B

 

Personlige egenskaper

 • Faglig dyktighet og gode samarbeidsevner, samt kunne arbeide i team
 • God evne til å jobbe systematisk og målrettet, samt å kunne håndtere stor arbeidsmengde
 • Motivasjon og evne til å tilegne seg nye kunnskaper og kunne bidra til å utvikle gode tjenester
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling, både med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Du må like å arbeide med sammensatte faglige utfordringer og oppgaver
 • Du må kunne utføre fysiske oppgaver som samsvarer med arbeid som sykepleier i avdeling
 • Du bidrar til et godt omdømme for arbeidsstedet og kommunen

 

Vi tilbyr

 • Pensjonsordning i Kommunal landspensjonskasse (KLP)
 • Lønns- og arbeidsvilkår generelt i samsvar med gjeldende lovverk
 • Balsfjord kommune har følgende rekrutteringstiltak for sykepleiere: Ekstra lønnstillegg på kr 25.000 pr. år (for 100 % stilling) for stillinger inne i institusjonsavdelinger. 50.000 kr utbetales som engangssum ved nytilsetting mot 2 års bindingstid.
 • Godt arbeidsmiljø
 • For nyutdannede sykepleiere tilbys det en fadder ordning i oppstart

 

Generell informasjon

Aktuelle søkere blir innkalt til intervju. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Tilfredsstillende politiattest kreves framlagt før tiltredelse, men skal ikke vedlegges søknaden.

Søknad, CV og vedlegg må sendes elektronisk via lenke på denne siden, «Søk stillingen». Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes i utvidet søkerliste.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

For ytterligere opplysninger om stillingen kontakt konstituert enhetsleder Christina Olsen på telefon 902 56 572 eller epost: christina.olsen@balsfjord.kommune.no.

Ved spørsmål om utfylling av elektronisk søknad kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20.

Balsfjord kommune ønsker ikke kontakt med annonseselgere.

 

 

Søk stillingen

 

 

 • Søknadsfrist: 25. februar 2024
 • Arbeidsgiver: Balsfjord kommune
 • Kommune: Balsfjord
 • Omfang: Heltid
 • Varighet: Fast
 • Arbeidssted: Balsfjord bo- og servicesenter, 9050 Storsteinnes

Del stillingen

Selskap

Balsfjord kommune

Kontaktinfo

 • Christina Olsen
 • Tittel: enhetsleder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 902 56 572

Lokasjon

 • Storsteinnes

Søknadsfrist

Februar 25, 2024