Avdelingsleder ved tjenestekontoret

 

Klepp kommune, meistring og samordning

Har du lyst til å lede en avdeling prega av høg faglig kompetanse, et aktivt, kompetent og engasjert arbeidsmiljø?

Klepp kommune søker en engasjert og dyktig leder til tjenestekontoret. Avdelingen består av tjeneste- og boligkontor, og er en del av virksomheten meistring og samordning. Tjenestekontoret er kommunens forvaltningskontor for tildeling av helse- og omsorgstjenester, og boligkontoret har ansvar for tildeling av kommunale boliger, bostøtte, startlån og etableringstilskudd.

Tjenestekontoret skal ivareta søkernes rettssikkerhet, sørge for likebehandling og fatte vedtak på tjenester etter gjeldende retningslinjer. I tillegg er kontoret kommunens koordinerende enhet med overordnet ansvar for at brukerne får et helhetlig og godt koordinert tjenestetilbud.

Vi søker etter deg som vil være med og videreutvikle tjenestekontoret i en utviklingsorientert kommune. Vi ser etter deg som ikke er redd for å satse på noe nytt, og som tørr å tenke nye tanker, uttrykke de og sette de ut livet. Du har generelt god arbeidslyst og godt humør, og er ikke redd for å bli utfordret av brukere eller medarbeidere. Videre ser vi etter deg som har høge faglige ambisjoner og ser viktigheten av å kombinere høg kvalitet i tjenesten med god personalpolitikk.

Vi ønsker at du i stillingen bidrar i arbeidet med og sikre god kommunikasjon og samhandling mellom tjenestene. Du vil arbeide i nært samarbeid med avdelingslederne for utøvende tjenester, andre kommunalt tilsette og eksterne samarbeidspartnere.

Det er ledig 100 % stilling som avdelingsleder, og det er 15 årsverk knytt til avdelinga. Kontoret er lokalisert på Sirkelen.

Avdelingsleder inngår i virksomhetens ledergruppe, og rapporterer til virksomhetsleder.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 07.01.2024
Arbeidsgivar: Klepp kommune
Stad: KLEPPE
Stillingstittel: Avdelingsleder ved tjenestekontoret
Stillingar: 1
Heiltid / Deltid: Heiltid
Tilsetjingsform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4742460108

Arbeidsoppgåver

Personal,- fag,- og økonomiansvar
Daglig drift av avdelinga, herunder ansvar for vedtak og samarbeid med spesialisthelsetjenesten om utskrivningsklare pasienter.
Saksbehandling og fatte vedtak om tjenester knytt til helse og omsorgstjenesteloven, og lov om kommunens ansvar på det boligsosiale feltet
Sikre brukermedvirkning og at vedtak fattes i samsvar med kvalitetskrav og lovverk
Klagesaksbehandling
Utføre tjenestene i tråd med virksomhetsplaner og sentrale og nasjonale føringer
Være en god samarbeidspartner, samhandle tverrfaglig, tett samhandling med andre avdelinger internt og eksternt, fastleger og spesialisthelsetjenesten.
Oppfølging og veiledning av personale og utvikla / opprettholde et godt arbeidsmiljø
Bruke kommunens kvalitetssystem, Compilo

Kvalifikasjonar

Krav om treårig bachelorgrad innenfor helse og sosialfaglig område
Formell lederutdanning, eller påbegynt utdanning innen 2 år etter oppstart i stilling.
Ledererfaring
Erfaring med saksbehandling og kunnskap om relevant lovverk vil bli vektlagt.
Kjennskap til velfersteknologi og tjenestetildeling
Erfaring med pårørendearbeid
Erfaring med koordineringsarbeid
Gode dokumentasjonsferdigheter
Må beherske dataverktøy, og ha gode ferdigheter til å tilegne seg kunnskap om ulike dataverktøy
Må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig.

Personlege eigenskapar

Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner, både knytt til innbyggere, brukere, pasienter, kollegaer og samarbeidspartnere vil bli særlig vektlagt
Du har gode lederegenskaper, og er en nærværende leder med evne til å inspirere og motivere
Høg arbeidskapasitet og er robust og kan stå på i perioder
Evne til å arbeide sjølvstendig, systematisk og målrettet, og samtidig fungere i team med kollegaer som er avhengig av tett samarbeid
Du er pålitelig og ansvarsbevisst
Du trivs i fellesskap med andre og har godt humør
Evne til å bidra i kommunen med kunnskap, tanker og ideer om videreutvikling av tjenesten

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

En inkluderende arbeidsplass
Et godt arbeidsmiljø der vi er opptatt av å finne gode løsninger sammen.
En avdeling med faglig dyktige , erfarne og engasjerte medarbeidere
Faglig og personlig utvikling
Engasjert lederteam som samarbeider på tvers av avdelingene
Lønn etter tariff som avdelingsleder
God pensjonsordning, inklusiv ulykkes- og gruppelivsforsikring
Velferdsordninger

Ring oss gjerne for en prat, så fortell vi mer.

 

Søk på stillingen her.

 

Adresse:Solavegen 1, 4351 KLEPPE, Norge

 

Kontaktinformasjon

Anne Kyte Moi, verksemdleiar
Telefon:  +47 47453372

 

Klepp er den største av kommunane på Jæren, med over 20 000 innbyggarar og om lag 1700 tilsette. Me ligg ein kort køyretur frå Stavanger og Sandnes.
Kommunen vår har dei flottaste strendene i heile regionen, me har ein spennande kulturhistorie, og ei god blanding av landbruk, industri og varehandel.

 

Visjonen vår er «Med blikk for alle». Me ønskjer tilsette som tek i eit tak, bryr seg og tenkjer fritt.

Del stillingen

Selskap

Klepp kommune

Kontaktinfo

  • Anne Kyte Moi
  • Tittel: Verksemdleiar
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: Telefon: +47 474 53 372

Lokasjon

  • Kleppe

Søknadsfrist

Januar 7, 2024