Roverudhjemmet sykehjem, Kongsvinger kommune

Avdelingsleder korttids-/ Kad-avdeling

 

Om stillingen

Vi er på utkikk etter en leder til vår korttidsavdeling. Motiveres du av utfordringer og av å lede andre? Da kan dette være stillingen for deg!

Korttidsavdelingen er en del av Roverudhjemmet og er organisert under Enhet for institusjonstjenester. Enheten består av Roverudhjemmet, Langelandhjemmet, Skyrud demenssenter og hovedkjøkkenet.

Ved korttidsavdelingen er det inntil 14 plasser hvorav 1 plass er forbeholdt KAD (kommunal akutt døgn). Avdelingen har for tiden to-delt turnusordning med langvakter hver fjerde helg med tilrettelagt pauseordning. Avdelingen har fysioterapeut tilstede daglig som det samarbeides tett med, tilgang til ergoterapeut og vi har egen tilsynslege hver dag.

Som avdelingsleder vil du ha fag og økonomiansvar for avdelingen, samt personalansvaret for en trygg og stabil gjeng som jobber faglig fokusert og opptatt av å ivareta et godt etablert arbeidsmiljø. Avdelingen er godt bemannet med sykepleiere og grunnbemanningen på dag og kveld er nylig økt for å sikre god ivaretakelse av pasientsikkerhet.

Overordnet for alt lederskap i Kongsvinger kommune er at pasientens og innbyggerens beste ligger til grunn for vurderinger, beslutninger og handlinger. Ledere skal i alt arbeid vektlegge dialogbasert ledelse og styring. Målet er innovativt og mestringsorientert lederskap på alle nivåer. Du vil bli en del av enhetens ledergruppe på ti avdelingsledere og rapportere til enhetsleder.
Institusjonstjenester ønsker å ivareta en høy etisk standard. Vi har faglige ambisjoner, et høyt kvalitetsfokus og trenger kompetanse i alle ledd for å innfri på dette. Vårt felles mål er å bidra til at pasientene får mulighet til å opprettholde sine ressurser og være delaktig i eget liv.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 12.11.2023
Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune
Sted: Roverud
Stillingstittel: Avdelingsleder ved korttids-/Kad avdeling
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4721567993

Arbeidsoppgaver

Ansvar for å yte tjenester etter gjeldende lovverk, budsjettet og politiske føringer
Medansvar for å videreutvikle tjenestene
Personalansvar og aktiv oppfølging av kommunens arbeidsgiver-, lønns og ledelsespolitikk
Utøve god ressursstyring innen gitte rammer
Utarbeide nødvendige arbeidsplaner
Sikre systematisk internkontroll gjennom å følge opp forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten
Fremme høyt jobbnærvær gjennom godt samarbeid med verneombud, tillitsvalgte og medarbeidere
Legge til rette for godt samarbeid og dialog med studenter/elever, kollegaer, brukere og pårørende

Kvalifikasjoner

Autorisert sykepleier
Videreutdanning i ledelse/ledererfaring
Relevant arbeidserfaring vektlegges
Erfaring med å utarbeide og følge opp turnusplaner
Generelt gode IKT-ferdigheter og evne til å lære aktuelle fagsystemer
Kunnskap om relevant lovverk
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

Evne til å motivere, veilede og skape engasjement
Evne til selvstendighet og tverrfaglig samarbeid
Strategisk og analytisk
Strukturert og fleksibel
Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper vektlegges særskilt

Vi tilbyr

Varierte arbeidsoppgaver med mulighet for kompetanseutvikling
Trivelig arbeidsplass, inspirerende og tverrfaglig miljø
Personlig lønn i samsvar med kommunes lønnspolitikk

Annet

Gyldig politiattest må framlegges ved tiltredelse
Tiltredelse etter avtale

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke.

Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.

 

Søk på stillingen her.

 

Adresse: John Ruuds veg 5, 2216 Roverud, Norge

 

Kontaktinformasjon

Telefon:  404 08 326
E-post:  [email protected]

 

Kongsvinger kommune ligger i Norges grønne hjerte med småbyens kvaliteter. Vi har et rikt idretts- og kulturliv og jobber for å videreutvikle et levende og urbant sentrum og et næringsliv i vekst. Mangfold, inkludering og livsmestring er også viktige elementer i vår strategi for å være en attraktiv kommune.

 

Del stillingen

Selskap

Kongsvinger kommune

Kontaktinfo

  • Mary Synnøve Kordahl
  • Tittel: Enhetsleder
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: Telefon: 404 08 326

Lokasjon

  • Kongsvinger

Søknadsfrist

November 12, 2023