Avdelingsleder

 

 

Beskrivelse av avdelingen

Vi søker etter ny avdelingsleder i forbindelse med bygging og etablereing for drift av 8 nye omsorgsboliger for unge voksne med psykisk utviklingshemming. Bygget er plassert sentralt i Karlshus sentrum og prosjektet er gjennomført i tett dialog med brukerrepresentanter som har deltatt i hele prosjektperioden. Vi har bygd med tanke på at den enkelte skal kjøpe sin egen leilighet og det hele er organisert etter borettslagsmodellen. Det er i dag kjøpere til 7 av de 8 leilighetene, den siste ønsker kommunen å disponere selv. I tillegg til 8 leiligheter er det fellesstue, personalbase med kontorer, møterom, garderober og vaskerom. Det er forventet ferdigstillelse av boligene i slutten av mai, begynnelsen av juni.

Drift knyttet til boligene og dagtilbud medfører ved oppstart ca. 15 årsverk og rundt 20 ansatte. De fleste av beboerene har et arbeidstilbud på dagtid og de fleste benytter vårt eget tilbud på Nor gård. Beboerene er ellers en sosial og aktiv gjeng med gode langvarige relasjoner seg i mellom. Det kan nevnes at tjenestene til den enkelte utmåles av tildelingskontor og skal utføres av personalet i boligen.

Kommunen verdier er raushet, glede og respekt og verdiene er styrende for vårt arbeid og vårt motto «snakker vi sammen så skaper vi sammen»

 

Beskrivelse av rollen

Det er forventet at leder utfører sin daglige ledelse i kontorene i Ringveien, men det vil selvfølgelig være behov for deltagelse i møter med andre interne og eksterne samarbeidspartnere. Leder vil få ansvar for drift og oppfølging av personell i boligen, samt personellet i dagtiblbudet. Som leder må man være forberedt på at det kan tilfalle nye oppgaver etter hvert. Avdelingsleder vil få sin rolle i virksomhetens ledergruppe sammen med virksomhetsleder og avdelingsleder ved Nor gård. Ledergruppen samhandler om å nå de felles målene som kommunen og virksomheten har satt. Du vil jobbe tett opp mot de ansatte, lederkollegaer i og utenfor virksomheten, samt kommunens tildelingskontor. Innenfor egen virksomhet vil det være viktig med ledere som utfyller hverandre og sørger for god oppgavefordeling. Lederene må kjenne hverandres oppgaver og ha mulighet for å kunne dekke opp hverandres oppgaver ved ferier, permisjoner og fravær.

Kommunen forventer at alle ledere deltar i kommunens lederprogram. Denne utdanningen er sentral i forhold til å skape en felles forståelse for hvordan vi skal lede prosesser, studiet gir 30 studiepoeng. Neste utdanningsløp starter opp våren 2024, og vi håper at du kan delta i utdanningen så fort som mulig. Dette vil være god innføring i hvordan vi trener på ledelse og ikke minst en gylden anledning til å bli kjent med nye lederkollegaer.

Ny leder ved i virksomhet tjenester for funksjonshemmede – Ringveien vil få en unik anledning til å sette sitt preg på et helt nytt sted og gis anlening til å danne seg nye ledererfaringer.

 

Oppgaver og ansvar tillagt stillingen

 • Ledelse med fokus på gode tjenester og optimal drift innenfor tildelte rammer
 • Ledelse i dialog og samarbeidet med gode kollegaer
 • Økonomi og budsjettansavar
 • Personalansvar, inkludert HMS arbeid sykefraværsoppfølging og sikre at arbeidstidsbestemmelsene og inngåtte avtaler følges
 • Kvalitetsforbedringsarbeid i alle prosesser
 • Sikre informasjonsflyt og god kommunikasjon
 • Ansvarlig for nødvendig opplæring og dokumentasjon av opplæring
 • Aktiv bedragsyter for god samhandling på interne og eksterne arenaer
 • Sikre utvikling og gjennomføring av virksomehetens mål og strategier
 • Holde seg oppdatert faglig og på nødvendige lover og regler

 

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innenfor helse- og sosialefag med minimum bachelorgrad, gjerne med videreutdanning innen ledelse
 • Ledererfaring og erfaring med å sette opp gode bemannings- og turnusplaner
 • Erfaring fra helse- og omsorgstjenesten og kunnskap om helse- og omsorgstjenestens kap 9
 • God skriftlig og munlig fremstillingsevne
 • God kjennskap til relavant lovgivning innenfor fagområdet
 • Relevant erfaring vektlegges.

 

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner er løsningsorientert og har gjennomføringskraft
 • Du er synlig og tydelig leder som kan motivere og inspirere de ansatte
 • Du er fleksibel og god til å omprioritere din arbeidsdag
 • Du er strukturert målrettet og har stor arbeidskapasitet
 • Du er selvstendig, ser fordelen med å jobbe i team og kan bygge team
 • Du er løsningsoritetert og har fokus på gjennomføring av oppgaver
 • Du har evnen til å lese problemer og liker å trå til der det behøves, på kort varsel
 • Du har godt humør

Personlige egenskaper og egnethet vektlegges.

 

Vi kan tilby

 • Lønn etter avtale
 • En spennende stilling med varierte oppgaver
 • En gylden anledning til å lede og etablere et nytt tjenestetilbud
 • Et hyggelig arbeidsmiljø med mye kompetanse, engasjerte kollegaer og høy trivsel
 • Deltagelse i kommunens videreutdannignsløp
 • Gratis parkering i umiddelbar nærhet til togstasjonen
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Det vil bli trukket 2 % av lønnen til KLP.

 

Andre opplysninger

 • Politiattest er påkrevet

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

 

 

Søk her

 

 

 • Referansenummer: 23/15421
 • Fylke: Viken
 • Jobbtype: Fast
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Arbeidstid: Dag
 • Søknadsfrist: 17.12.2023
 • Tiltredelse: N01.04.2024
 • Arbeidssted: Virksomhet TFF

 

Kontaktpersoner:

Tor Arild Løining
mob: +47 92080129

Trond Gundersen
mob: +47 99301061

 

Hjemmeside:

/www.rade.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-levekar/nedsatt-funksjonsevne/tjenester-for-funksjonshemmede/

 

Adresse:

Norveien 21 1640 Råde

 

Råde kommune

Råde kommune ligger sentralt beliggende mellom Sarpsborg, Fredrikstad og Moss. Kommunen har ca. 7500 innbyggere. Hovednæringene er vesentlig landbruk, men det er også mange industri-, håndverks-, entreprenør- og servicebedrifter som har etablert seg i Råde. I tillegg kan kommunen by på naturperlen Vansjø for bading, kanoturer og rekreasjon og en vakker kystlinje mot Oslofjorden, samt et variert skogsterreng.
Råde kommune ønsker å være representativ for mangfoldet i befolkningen, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

Del stillingen

Selskap

Råde kommune

Kontaktinfo

 • Tor Arild Løining
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: +47 92080129
 • Trond Gundersen
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: +47 99301061

Lokasjon

 • Råde

Søknadsfrist

Desember 17, 2023