Holmestrand kommune, Sande bo- og behandlingssenter

 

Avdelingsleder

 

Sande bo- og behandlingssenter trenger deg som ønsker å ta lederansvar!

Vi søker etter en leder som er handlekraftig og har visjoner for en verdig alderdom. Sande bo- og behandlingssenter skal være et godt sted å bo!

En av våre dyktige avdelingsledere slutter for å ta nye utfordringer. Vi søker derfor etter en ny avdelingsleder med ansvar for en av våre avdelinger for langtidsopphold. Avdelingen har 20 beboere og ca. 15 årsverk. Våre ledere er plassert i avdelingen for å kunne oppfølge vårt prinsipp om nærledelse og være synlig i avdelingen.

Sande og Holmestrand kommuner har slått seg sammen 01.01.2020 og vi er i en spennende utviklingsfase hvor vi ser på fremtidig drift av våre 3 bo- og behandlingssenter. Her blir det mange muligheter til å videreutvikle tjenestene til det beste for våre brukere og avdelingsledere kommer å være viktige ressurser i den prosessen.

Viktigste arbeidsoppgaver

Avdelingsleder har delegert personal-, økonomi- og fagansvar for avdelingen og rapporterer direkte til virksomhetsleder.
Legge til rette for at våre brukere blir godt ivaretatt.
Se potensiale i den enkelte ansatte, og jobbe aktivt med medarbeiderutvikling og mestringsorientert ledelse.
Det kan bli endringer i ansvarsområde.

Ønskede kvalifikasjoner

Relevant helsefaglig utdanning med norsk autorisasjon er et krav.
Ledererfaring og helst en lederutdanning
God økonomiforståelse
Gode turnuskunnskaper
Gjerne erfaring fra sykehjem
Må beherske norsk både skriftlig og muntlig
Gode datakunnskaper

Personlige egenskaper

Du er nytenkende og har visjoner
Du er tydelig, strukturert og målbevisst
Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
Du er inkluderende, motivert og engasjert
Du har fokus på personalutvikling og nærvær
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Engasjerte ansatte og kolleger som jobber for et felles mål
En arbeidsplass som byr på mange utfordringer og enda flere muligheter
Sande bo- og behandlingssenter har et godt og bredt fagmiljø og legger til rette for kompetanseutvikling
Arbeidsplassen er lokalisert i lyse og trivelige lokaler
Tiltredelse etter nærmere avtale.
Lønn i henhold til avtale/tariff. Medlemskap i god pensjonsordning Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Med hjemmel i Lov om helsepersonell mv., Kap. 4 (helsepersonelloven) §20a, er tilsetting betinget av at det legges fram gyldig politiattest. Attest skal bare kreves av den søkeren som får tilbud om stillingen, attest skal ikke legges ved søknaden.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Fylke: Vestfold og Telemark
Jobbtype: Fast  Heltid/Deltid: Heltid  Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 30.04.2020

 

Arbeidssted: Sande

 

Kontaktpersoner:

Virksomhetsleder, Susanne Wollasch

mob: 99474970

 

Hjemmeside:
www.holmestrand.kommune.no
Adresse: Revåveien 32 3070 Sande i Vestfold

Holmestrand kommune, Sande bo- og behandlingssenter

Holmestrand kommune har ca. 24 000 innbyggere og ca. 1 800 årsverk. Kommunen ligger vakkert til med lang kystlinje, flott natur, innsjø, elver, skog og fjell. Jernbanen og E18 går gjennom kommunen og gir god kommunikasjon både nordover og sørover.

Del stillingen

Selskap

Holmestrand kommune

Kontaktinfo

  • Susanne Wollasch
  • Tittel: Virksomhetsleder
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 994 74 970

Lokasjon

  • Holmestrand

Søknadsfrist

April 30, 2020