Holmestrand kommune, Hof bo- og behandlingssenter

 

Avdelingsleder – Holmestrand kommune

 

Vi søker etter en utviklingsorientert avdelingsleder til et av kommunens sykehjem.

Er det deg?

Vi søker etter deg som vil være med på å videreutvikle fremtidens kommunale helse- og omsorgstjenester gjennom samskaping med brukere, pårørende og faglig dyktige medarbeidere. Vi kan tilby en spennende og inspirerende lederstilling.

Kommunens helse- og omsorgstjenester er i endring. Ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi og velferdsteknologi vil bli tatt i bruk i tjenestene i langt større grad enn i dag. Holmestrand kommune har ambisjon om å legge til rette for digitalisering og er i gang med bred implementering av ulike typer velferdsteknologi. Vi har et fremtidsrettet sykehjem med høy fokus på pasientsikkerhet og fagutvikling. Vi benytter cos-doc og IKOS som fagsystemer i pasientoppfølging og dokumentasjon.

Hof bo- og behandlingssenter ligger 10 minutters kjøring fra avkjørselen fra E 18 i fine omgivelser, og har 4 avdelinger med 32 plasser. Avdeling A og B er for pasienter med demenssykdom med totalt 12 plasser og avdeling C er en omsorgsavdeling med 8 leiligheter. Avdeling D er en somatisk kortid- og langtidsavdeling med 12 plasser. Sykehjemmet har eget kjøkken, dagsenter og vaskeri.

Avdelingslederstillingen vil få ansvar for avdeling A, B, C og D. Avdelingsleder rapporterer til virksomhetsleder og inngår i ledergruppen til virksomheten.

Vi er inne i en tid med endringer. I forbindelse med kommunesammenslåing fra 2020, kan det innebære endringer i pasientgruppe og ansvarsområder.

Viktigste arbeidsoppgaver

Personal-, fag-, økonomiansvar.
Delta og lede kvalitets- og utviklingsarbeid i avdelingene.
Arbeide aktivt med medarbeiderutvikling og mestringsorientert ledelse.
Samarbeid med andre faggrupper i kommunen
Aktiv deltakelse i virksomhetens lederteam.
Oppgaver og funksjon i stilling vil for øvrig følge av den utvikling og behov som programområdet Helse og velferd og kommunen til enhver tid har.

Krav til kvalifikasjoner

Minimum 3-årig relevant helsefaglig utdanning fra høyskole eller universitet.
Inngående kjennskap til kommunale helse- og velferdstjenester og relevant lovverk på fagfeltet
God digital kompetanse.
Førerkort og bil.
Lederutdanning er ønskelig.
Ledererfaring og erfaring fra personalledelse er ønskelig.

Personlige egenskaper:

Du er utviklingsorientert
Du har gode samarbeidsevner
Du er nytenkende og handlekraftig.
Du er faglig sterk, trygg og tydelig.
Du har gode analytiske evner/ du har god evne til strategisk tenkning
Du har gode kommunikasjonsferdigheter muntlig og skriftlig.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

En spennende og utfordrende 100% fast stilling som avdelingsleder innenfor et fagfelt i stor utvikling
Et godt arbeidsmiljø med kompetente og hyggelige medarbeidere og kolleger.
Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
Lønn i henhold til avtale /tariff. Medlemskap i pensjonsordning og gode personalforsikringer. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Referansenr:
20/1641

Fylke: Vestfold og Telemark
Jobbtype: Fast  Heltid/Deltid: Heltid  Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist:  16.02.2020

 

Arbeidssted: Hof

 

Kontaktpersoner:

Virksomhetsleder Monica Skytte Kristoffersen

mob:  913 59 922

 

Hjemmeside:
www.holmestrand.kommune.no
Adresse: Thorshaugveien 45 3090 Hof

 

Holmestrand kommune

Holmestrand kommune har ca. 24 000 innbyggere og ca. 1 800 årsverk. Kommunen ligger vakkert til med lang kystlinje, flott natur, innsjø, elver, skog og fjell. Jernbanen og E18 går gjennom kommunen og gir god kommunikasjon både nordover og sørover.

Del stillingen

Selskap

Holmestrand kommune

Kontaktinfo

  • Monica Skytte Kristoffersen
  • Tittel: Virksomhetsleder
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: mob: 913 59 922

Lokasjon

  • Hof

Søknadsfrist

Februar 16, 2020