banner

 

Assisterende tjenesteområdeleder

 

Tilrettelagte tjenester, Lillehammer kommune

Om stillingen

Dette er en spennende leder jobb for deg som er engasjert og brenner for tjenestene våre. Din kunnskap og evne til å være med å lede et stort tjenesteområde i tråd med visjoner og målsetninger er viktig. Du er en leder som har ambisjoner på vegne av både brukere, ansatte og kommunen og er god på å skape relasjoner og evne til gjennomføring. Mestringsmodellen er sentral i arbeidet vårt og ser mulighetene fremfor begrensningene på individnivå gjennom den enkeltes ressurser og utvikling. En meningsfull hverdag med brukermedvirkning er en viktig del i tjenestene.

Vi har ledig 100 % stilling som assisterende tjenesteområdeleder. Du vil få arbeide tett med tjenesteområdeleder, stab-støtte og avdelingsledere samt samarbeidspartnere internt og eksternt. Tilrettelagte tjenester gir tjenester til personer med ulike funksjonsnedsettelser i alle aldersgrupper. Vårt fokus er at den enkelte tjenestemottaker skal oppleve mestring og utvikling ut i fra egne forutsetninger. Tjenesten og kommunen sin innretning av tjenesten er under konstant endring og du får muligheten til å være med å være med å utvikle tjenesten. Tjenesten har de siste årene endret seg og gir bistand til barn, ungdom, deres foresatte i alt fra kort tid til hele livet, og voksne med ulike behov i alt fra tradisjonelle bofellesskap til egne private hjem.

Vi har flere spennende utviklingsprosjekt gående; implementering av velferdsteknologi, digitalisering av fagsystem, styrking av heltidskultur, etablering av nytt bofellesskap og utvikle Dugandes arbeid og opplæringssenter videre etter oppstart i år.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 26.01.2024
Arbeidsgiver: Lillehammer kommune
Stillingstittel: Assisterende tjenesteområdeleder 2023
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4741605223

Arbeidsoppgaver

 • Jobbe målrettet og bidra til innovasjon og helhetlig utvikling av tjenesten
 • Stedfortreder for tjenesteområdeleder ved behov
 • Arbeide med omstillings- og utviklingsarbeid kontinuerlig
 • kjennskap til lovverk og føringer knyttet til tjenesten
 • Veiledning og støtte til avdelingsledere
 • Lede prosesser og prosjekter
 • Delansvar for budsjett og regnskap
 • Drifts- og forvaltningsoppgaver i forståelse med TO leder

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på bachelor nivå.
 • Stor forståelse for lederrollen
 • Ønskelig med bred ledererfaring innen helse og omsorgstjenester
 • Ønskelig med erfaring innen tjenesteutvikling, omstilling og prosesser
 • Erfaring, faglig innsikt og kunnskap om tjenesteyting til alle mennesker i alle aldre med nedsatt funksjonsevne
 • God økonomiforståelse
 • God helse for å stå i krevende situasjoner over tid

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner og evne til å skape gode relasjoner til samarbeidspartnere både internt og eksternt.
 • Jobber systematisk, målrettet, er selvstendig og har evnen til å samarbeide i team.
 • Evne til å motivere og engasjere.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Evne til å prioritere og delegere.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne.
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt

Vi tilbyr

 • Du får en aktiv rolle i utvikling av tjenesten.
 • Din kunnskap og ditt engasjement blir viktig for fremtidsrettet utvikling av tjenestene.
 • Du får jobbe tett sammen med Tjenesteområdeleder og avdelingsledere med bred erfaring.
 • Lønn etter avtale.
 • God pensjonsordning gjennom KLP.

 

Søk på stillingen her.

 

Arbeidssted: Storgata 51. 2609 Lillehammer
Hjemmeside: www.lillehammer.kommune.no

Kontaktinformasjon

Bernt Tennstrand, Kommunalsjef
Telefon:  908 97 518

Ragnhild Rosenlund Andersen, Tjenesteområdeleder
Telefon:  917 59 946
E-post: [email protected]

 

Lillehammer kommune skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn. Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglement. Ifølge Offentlighetsloven § 25 kan søkers navn bli offentliggjort, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkeren vil i så fall bli forespurt om dette. Attesterte kopier av vitnemål og attester kan legges elektronisk ved søknaden eller tas med ved et eventuelt intervju.

Vil du vite mer om hvordan det er å bo og arbeide i Lillehammer-regionen, og se andre jobbmuligheter, trykk her

Del stillingen

Selskap

Lillehammer kommune

Kontaktinfo

 • Bernt Tennstrand
 • Tittel: Kommunalsjef
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: Telefon: 908 97 518
 • Ragnhild Rosenlund Andersen
 • Tittel: Tjenesteområdeleder
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: Telefon: 917 59 946

Lokasjon

 • Lillehammer

Søknadsfrist

Januar 26, 2024