100 % Vikariat -sykepleier / helsefagarbeider i institusjon / hjemmetjenesten

 

Vi har ledig et 100% vikariat, med mulighet for forlengelse. Det jobbes integrert i institusjon og hjemmetjenesten. Vi har god fagdekning og et godt arbeidsmiljø. Turnusen består av dagvakter midt i uka, med arbeid dag/kveld hver 3 helg. Arbeidsoppgavene vil variere noe ut ifra om du er sykepleier eller helsefagarbeider.

ANSVAR/ARBEIDSOPPGAVER:

 • Bistå brukere til å mestre og å få utføre dagliglivets aktiviteter.
 • Være med å kartlegge og dokumentere brukerens behov og mestringsnivå.
 • Være aktiv med å utforme den oppfølgingen som de enkelte brukere skal ha.
 • Gi veiledning, opplæring og informasjon til brukere, studenter, pårørende og andre medarbeidere.
 • Delta aktivt i ukentlige tverrfaglige møter.
 • Utføre tjenester i tråd med gjeldende vedtak.
 • Ansvar for legemiddelhåndtering.
 • Sykepleierfaglig observasjon, tiltak og oppfølging av pasienter hjemme.
 • Dokumentere og følge opp i våres elektroniske fagsystemer, deriblant elektroniske meldinger, daglig rapportering m.m.
 • Samhandling med pårørende og andre aktuelle samarbeidspartnere.

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER

 • Autorisasjon som sykepleier.
 • Autorisasjon som helsefagarbeider.
 • Evne til å skape trivsel i en gruppe.
 • Evne til å samarbeide i team.
 • Evne til å jobbe selvstendig.
 • Evne til å ta initiativ.
 • Evne til å motivere og organisere.
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Førerkort klasse B.
 • IT-kunnskaper.

Personlig egnethet blir tillagt stor vekt.

VI KAN TILBY:

 • Trivelig arbeidsmiljø og faglig høy standard i helse- og omsorgstjenesten.
 • Gode pensjonsordninger gjennom KLP.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved:

Anette Heiplass, områdeleder tlf. 95 93 44 76

 Kari Stillingen Rapp, områdeleder tlf. 41 41 07 73

Ansettelse:

Ansettelse skjer i.h.t gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. Gyldig politiattest ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges før oppstart.

Søknad:

Søknad med CV, bekreftede vitnemål og attester sendes til:

[email protected] eller Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå.

Søknadsfrist: 25.02.2024

 

Del stillingen

Selskap

Flå kommune

Kontaktinfo

 • Anette Heiplass
 • Tittel: områdeleder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 95 93 44 76
 • Kari Stillingen Rapp
 • Tittel: områdeleder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 41 41 07 73

Lokasjon

 • Flå

Søknadsfrist

Februar 25, 2024