Ullensvang kommune Heimebaserte tenester Odda

100% stilling som sjukepleiar ved Heimebaserte tenester

 

 

 

Sjukepleiarstillingar i Friluftshovudstaden – Heimebaserte tenester Odda

 

Type stilling:

100% stilling som sjukepleiar ved heimesjukepleien i Odda

 

Løn

Sjukepleiar årsløn :

Frå 485 400 ( 0 til 4 år) og opp til 569 100 ( full ansiennitet 16 år)

 

Spesialsykepleier årsløn :

Frå 526 400 ( 0 til 4 år) opp til 598 900 ( full ansiennitet 16 år)

 

I tillegg tilbyr vi :

Ulike arbeidstidsordningar- eksempelvis årsturnus og langvakter

 

Rekrutteringsavtale for nyutdanna sjukepleiarar:

 • kr. 30000 etter 1 år
 • kr. 30000 etter 2 år

 

For alle sjukepleiarar/ spesialsjukepleiarar:

 • kr. 25000 ekstra på årsløn, ved turnus dag, kveld og helg

 

Vi søker deg som:

 • er autorisert sjukepleiar, men vernepleiarar kan søke og verte vurdert
 • kan vise fram gyldig politiattast
 • har førarkort klasse B
 • har gode norsk kunnskaper skriftleg og muntleg, minimum B2
 • er fagleg engasjert og har interesse for ny læring
 • er opptatt av å bidra til å yte gode tenester til alle våre brukarar
 • trives godt når ingen arbeidsdagar er like, og du tar ansvar når det trengs
 • har evne til å samarbeide på tvers av faggrupper
 • har evne til å gi og ta rettleiing
 • har evne til nytenking
 • tar initiativ og ansvar
 • er fleksibel og likar utfordringar

Mykje skjer i kommunen vår- vi har eit rikt fritids og kulturliv, med kort veg til fjord og fjell.

 

I tillegg er det årleg:

 • Siderfestival
 • Morellfestival
 • Blueshelg
 • Litteratursymposiet

Om dette pirrar nyskjerrgheita, kan du og gå inn på vår nettside og få meir info om kommunen: https://ullensvang.kommune.no/seksjon/ny-i-ullensvang/

 

 

Søk her

 

 

 • Fylke: Vestland
 • Jobbtype: Fast
 • Heiltid/Deltid: Heiltid
 • Arbeidstid: Dag
 • Søknadsfrist: 07.04.2024
 • Arbeidsstad: Odda

 

Kontaktpersonar:

 

Heimeside:

ullensvang.kommune.no

 

Adresse:

Opheimsgata 31 5750 Odda

 

Ullensvang kommune Heimebaserte tenester Odda

– ein ny, livskraftig og attraktiv kommune i Hardanger.

Ullensvang kommune er ein attraktiv stad å bu, arbeida og starta næringsverksemd! Vi kan tilby spennande og meiningsfulle arbeidsoppgåver i ein kommune som er i utvikling. Her finn du fjord, fjell, fonn, frukt, landbruk, havbruk og verdsleiande industri i ein og same kommune. Kommunen har omlag 11 100 innbyggjarar, der Odda er administrasjonssenter i kommunen omkransa av sterke bygder.

Oppdraget vårt er å levera gode tenestar, vera ein god samfunnsutviklar og arbeide for vidare vekst og utvikling i kommunen. Gjennom motiverte og dyktige medarbeidarar løyser vi dette viktige samfunnsoppdraget, og ynskjer å ha fleire med på laget.
Tar du utfordringa ?

Lenkjetekst
Tilgjengelegheitserklæring for nettsidsa

Lenkje
https://uustatus.no/nn/erklaringer/publisert/bac52677-0999-4760-90dd-d3d03abdaf49 

Del stillingen

Selskap

Ullensvang kommune

Kontaktinfo

 • Anne Lise Naasen
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: +47 97558462

Lokasjon

 • Odda

Søknadsfrist

April 7, 2024