Strand er den største kommunen i Ryfylke med ca. 13 000 innbyggere. Fastlandsforbindelsen, Ryfast, til nabokommunen Stavanger åpnet i 2019, noe som knytter Strand enda tettere til Nordjæren. Folketall og næringsliv er i god vekst. Jørpeland er kommune- og regionsenter i Strand kommune. Ikonet og turistmagneten Preikestolen ligger i Strand.

 

Virksomhetsleder Psykiatritjenesten

 

Psykiatritjenesten i Strand kommune består av psykiatrisk hjemmesykepleie som blir utført i fra Torghuset, ute i hjemmene og på bokollektivet Jonsok2. Tjenesten tilbyr individuell- og gruppeoppfølging til mennesker med psykisk lidelse og/eller rusproblemer, gir støtte og veiledning til pårørende og samarbeider tverrfaglig der brukermedvirkning står sentralt. Virksomheten har i dag ca. 30 ansatte (fordelt på 21 årsverk) og har et budsjett på ca. 19 mill. kroner.

Vil du være med å videreutvikle Strand kommune sine tjenester til personer med psykiske helse- og rusvansker?

Vår virksomhetsleder skal over i ny jobb i kommunen og vi er på jakt etter deg som vil gjøre en forskjell innenfor dette spennende fagområdet. Vi tilbyr et godt og spennende arbeidsmiljø med basis i kommunens visjon; sammen om trivsel. Som virksomhetsleder vil du få lønn i henhold til avtaleverk, og med gode pensjons- og forsikringsvilkår.

Arbeidsoppgaver/ansvar

Som virksomhetsleder vil du ha en sentral rolle i å sørge for en god daglig drift og videreutvikle tjenestene fremover. Du har overordnet fag-, personal -og økonomiansvar for tjenesten. Du har en lederadferd som er åpen og inkluderende, og som bidrar til å videreutvikle en organisasjonskultur som er i tråd med kommunes verdier.

Som leder forventes det at du sørger for systematisk styring, organisasjonsutvikling og kontinuerlig forbedring med henblikk på å nå kommunens mål. Dette gjøres i dialog med brukere og pårørende, og gjennom tverrfaglig samhandling internt og eksternt.

Kvalifikasjoner

Helse- og/eller sosialfaglig utdanning på bachelornivå eller høyere.

Det er i tillegg ønskelig med:

– Relevant videreutdanning, gjerne innen fagområdet psykisk helse/rus, ledelse og veiledning.
– God kunnskap om aktuelt lovverk, retningslinjer og sentrale føringer.
– Økonomisk forståelse for drift
– Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper
Vi ser etter deg som:

– er strategisk og nyskapende ut fra et helhetsperspektiv
– har evne til nettverksbygging/ gode samarbeidsevner
– har evne til handlekraft og gjennomføringsevne
– er kreativ og uredd
– er en pådriver og inspirator
– er systematisk og pålitelig
– evner å benytte ulike IT-systemer
– evner å dele kunnskap med andre

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

– Godt og nært tverrfaglig samarbeid.
– Gode muligheter for påvirkning. Gode velferdsordninger. Kort reisetid (30 min) fra Stavanger sentrum gjennom Ryfast-tunnelen.
– Lønn etter avtale
– Pensjonsordning

Søknad

Strand kommune bruker elektronisk søknadsprosess. Det er viktig for den videre behandling av din søknad at du legger inn alle relevante data. Det er ikke mulig å legge ved vitnemål og attester. Disse må du ta med til et eventuelt intervju. Opplysninger om søknaden kan bli oppgitt, selv om søkeren ber om konfidensiell behandling. Kandidater vil bli kontaktet før eventuell offentliggjøring.

 

Søknadsfrist 03.03.21

 

Vår ref843
Merk søknad

Fakta

Selskap Strand kommune
Stilling Leder
Stillingstype Fast dagtid
Lokasjon Psykiatritjensten

 

Kontakter

Anne Søvold Vikanes, kommunalsjef
[email protected]
Mobil  930 05 914

 

 

Del stillingen

Selskap

Strand kommune

Kontaktinfo

  • Anne Søvold Vikanes
  • Tittel: Kommunalsjef
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: Mobil 930 05 914

Lokasjon

  • Jørpeland

Søknadsfrist

Mars 3, 2021