Utsikt over Arendal

Virksomhetsleder

 

 

Enhet Psykisk helse og rus har ca.130 årsverk som er fordelt på 7 virksomheter. Enheten er fremoverlent, har høy flerfaglig kompetanse som består blant annet av erfaringskonsulenter, vernepleier, sosionom, sykepleier, pedagog, barnevernspedagog, psykologer og fagarbeidere. Flere har spesialisert seg gjennom videreutdanninger. Enheten er opptatt av kvalitet, fag og at en jobber recoveryorientert, der brukernes beste er i fokus. Enheten bruker FIT som tilbakemeldings verktøy. Tjenestene jobber forebyggende og gir kommunal behandling. Psykisk helse og rus utfordringer er primærområder og målgruppen er barn, unge, familier og voksne. Tidlig innsats og samhandling er sentralt. Enheten består av institusjon, kriseteam, bemannede og ubemannede boliger til voksne med alvorlig psykisk helse og/eller rus utfordringer, ambulerende tjenester, aktivitetstilbud og Østre Agder Krisesenter. Oppfølging gis i grupper, digitalt eller individuelt. Arendal kommune er med i FACT samarbeid og har 3 FACT team (FACT voksne, FACT rus og FACT ung) sammen med spesialisthelsetjenesten. Tilbudet i kommunen er frivillig og veien inn til våre tjenester er via Arendalshjelpa. Enheten samarbeider tett med andre tjenester som Nav, politi, hjemmetjenesten, barneverntjenesten, kultur, frivillige og spesialisthelsetjenesten.

Vi har nå ledig en 100% fast stilling som Virksomhetsleder for psykisk helse voksne

Psykisk helse voksne har særlig fokus på lavterskel psykisk helsehjelp, kommunal behandling og samarbeid med aktuelle tjenester og pårørende er en del av tjenestens oppgaver. Hjelp til mestring av eget liv er sentralt. Virksomheten har 2 psykologstillinger og har etablert eget innsatsteam. Det er kort vei inn til tjenesten via Arendalshjelpa. Arendal kommune er en fleksibel og innovativ kommune og arbeidsoppgaver kan endres som del av dette eller fremtidig organisering. Som virksomhetsleder har en ansvar for fag, personal, økonomi og utviklingen av enheten og kommunen. Sikre drift og handlingsrom innenfor tildelt ramme er sentralt. Søkere må legge ved relevante scannede attester og vitnemål til søknaden.

 

 • Søknadsfrist: 22.08.2023
 • Arbeidsgiver: Arendal kommune
 • Sted: Arendal
 • Stillingstittel: Virksomhetsleder
 • Stillinger: 1
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Webcruiter-ID: 4685777614

 

Arbeidsoppgaver

 • Lede og videreutvikle den faglige tjenesten i henhold til lovverk og nasjonale føringer
 • Ansvar for koordinering av Arendalshjelpa
 • Lede medarbeidere med høy faglig kompetanse og erfaring
 • Bistå til flerfaglig arbeid og samhandling både internt og eksternt
 • Samhandle med aktuelle aktører og frivillige for utvikling av tjenesten
 • Ansvar for HMS, kvalitet, personal, fag og økonomi
 • Systematisk oppfølging av ansatte
 • Videreutvikle et godt arbeidsmiljø
 • Delta i ledersamlinger og aktuelle møter i enheten
 • Rapportering, oppfølging og utarbeidelse av aktuelle planer
 • Delta i forbedringsprosesser og følger opp beslutninger som vedtas i kommunen

 

Kvalifikasjoner

 • Krav om helse faglig høyere utdanning eller autorisasjon som psykolog
 • Krav om relevant videreutdanning eller spesialisering
 • Ledererfaring og/eller kompetanse innen ledelse, ønskelig på masternivå
 • Klinisk erfaring fra arbeid med psykisk helse fra kommune, spesialisthelsetjeneste eller tilsvarende
 • Gode relasjons- og kommunikasjonsferdigheter
 • Kjennskap til relevant lovverk og nasjonale føringer
 • Søker må beherske norsk både skriftlig og muntlig, i tråd med arbeidsoppgavene som står beskrevet ovenfor
 • Må ha førerkort klasse B

 

Personlige egenskaper

 • Faglig interesse og evne til å videreutvikle tjenesten
 • Synlig, tilgjengelig og tydelig leder
 • Samfunnsengasjert, raus og inkluderende
 • Strukturert, engasjert og fleksibel
 • Evner å jobbe i et leder miljø med høyt tempo
 • Evner å tenke helhetlig og løsningsorientert
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Vi tilbyr

 • Et godt lederteam som bistår hverandre
 • Ansvar for kompetente og engasjerte medarbeidere
 • Være med å videreutvikle lavterskel psykisk helse- og rustilbud i kommunen
 • Lønn og pensjon etter gjeldende avtaleverk
 • Stilling som virksomhetsleder er definert som en ledende stilling og er unntatt arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid
 • Politiattest må fremlegges før ansettelse

 

Sam Eydes Plass 2, 4836 Arendal, Norge

 

 

Søk her

 

Kontaktinformasjon

Ørjan Fossheim
Enhetsleder

 

Vil du bli vår nye kollega?

Arendal kommune vil være en attraktiv arbeidsgiver og en handlekraftig organisasjon. Vi er en viktig aktør i utviklingen av byen og kommunen. Vi løser viktige oppgaver for lokalsamfunnet og samfunnet vi lever i. Se filmen om vår arbeidsgiverstrategi.

Arendal kommune blir 300 år i 2023 og har 3200 ansatte. Vi er vertskommune for Norges største demokratifestival Arendalsuka, vi arrangerer Norges eneste innovasjonskonferanse for offentlig sektor og vi jobber aktivt med FNs bærekraftsmål.

Vi ser mangfold som en styrke. Vi vil ha medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Arbeidet skal preges av mangfold og våre medarbeidere skal gjenspeile Arendals befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn. Arendal kommune er sertifisert som likestilt arbeidsgiver.

Vi jobber for heltidskultur og ansetter fortrinnsvis i hele stillinger.

I henhold til offentlighetslovens paragraf 25. gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet.

For stillinger som arbeider med barn og for ansatte som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven må det foreligge tilfredsstillende politiattest.

Del stillingen

Selskap

Arendal kommune

Kontaktinfo

 • Ørjan Fossheim
 • Tittel: Enhetsleder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf:

Lokasjon

 • Arendal

Søknadsfrist

August 22, 2023