Avdeling Sunnhordland og Haugalandet

Veterinær

 

Ønsker du en meningsfull jobb der du bidrar til å bedre dyrevelferden?

Da kan en jobb i slakteritilsynet passe for deg.

Avdeling Sunnhordland og Haugalandet, seksjon slakteritilsyn og animalsk mat søker etter en veterinær i fast stilling. Medarbeiderne i seksjonen gjennomfører kjøttkontroll og tilsyn med mattrygghet og dyrevelferd på to landdyrslakteri, samt kjøttkontroll og tilsyn med mattrygghet ved viltslakteri. I dag består slakteritilsynet av 12 medarbeidere som rullerer mellom anleggene. Vi har landdyrslakteri som slakter storfe, småfe og svin, og viltslakteri som slakter hjortevilt.

Mattilsynet er opptatt av helkjedeperspektiv, hvor man ser hele produksjonskjeden for maten – fra jord og fjord til bord – under ett. Tilsyn med slakteri er svært sentralt i denne helkjedetenkningen. Det omfatter blant annet tilsyn med dyretransport, dyrevelferd og dyrehelse hos levende dyr på slakteriet, hygieniske forhold under slakting og nedskjæring og vurdering av patologiske forandringer hos slaktet. Den store bredden i fagområdet gjør at arbeidet er spennende og utfordrende.

Søknadsfrist:  13.03.2022
Arbeidsgiver:  Avdeling Sunnhordland og Haugalandet
Sted:  Ølen, Sandeid
Stillingstittel:  Veterinær
Heltid / Deltid:  Heltid
Ansettelsesform:  Fast
Stillingsprosent:  100
Webcruiter-ID:  4483725445

Arbeidsoppgaver

Kjøttkontroll ved våre to landdyrslakteri, samt kjøttkontroll ved viltbehandlingsanlegg.
Kontroll av levende dyr på fjøset og kontroll av skrotter på slaktelinjen.
Tilsyn og saksbehandling, herunder tilsyn med hygiene, transport av dyr og metoder for bedøving og avliving. Tilsyn i tilhørende hengehall, kjølerom og nedskjæring av kjøtt. Prøvetaking og etterfølgende saksbehandling.
Kommunikasjon og veiledning til næring og bonde.
Mattilsynet er en beredskapsorganisasjon, det betyr at du ved en hendelse kan få oppgaver i forbindelse med beredskap.
Endringer i arbeidsoppgaver kan skje ut i fra regionens/avdelingens/seksjonens samlede behov.

Kvalifikasjoner

Du er veterinær og har norsk autorisasjon. Det er en fordel om du har godkjenning som offentlig veterinær. Opplæring vil bli gitt.
Erfaring innen tilsynsarbeid og offentlig forvaltning er en fordel, men ikke en forutsetning.
Du må snakke og skrive flytende, godt norsk.
Du har førerkort i klasse B. Kontoret disponerer leasingbiler.

Personlige egenskaper

Motivasjon for å jobbe innen slakteritilsyn og kjøttkontroll
Du liker å jobbe i en faggruppe og har gode samarbeidsevner, men må også kunne jobbe selvstendig.
Du er løsningsorientert, fleksibel, engasjert og kan kommunisere klart og tydelig.
God forståelse av tilsynsrollen.
Du har evne til å jobbe effektivt og nøyaktig, samt å håndtere en hektisk arbeidshverdag.
Du bidrar til et positivt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

Spennende og varierte arbeidsoppgaver i en organisasjon i utvikling.
Du blir en del av et faglig og engasjert fellesskap og vil få god opplæring i tilsyns- og forvaltingsrollen
Stillingen er lønnet som førsteinspektør, st. kode 1498 p.t. kr 550.000 – 630.000. For spesielt godt kvalifiserte kan avlønning som seniorinspektør, st. kode 1499, være aktuelt.
Som ansatt i staten nyter du godt av gunstige pensjons- og låneordninger i Statens Pensjonskasse. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonskassen.

Slik søker du

Søknader mottas kun elektronisk.
Når du sender inn søknaden din, vennligst oppgi minst 2 referanser.
Vi ønsker at du laster opp vitnemål og attester som vedlegg.

 

Øvrehagen, 5580 Ølen, Norge

 

Søk på stilling her.

 

Kontaktinformasjon

Kari HaugstadSeksjonssjef
456 07 277
[email protected]

 

Mattilsynet skal bidra til å sikre folk trygg mat. Vi skal også bidra til å sikre friske planter, fisk og dyr. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon med høy kompetanse, og med et godt arbeidsmiljø. Vi er organisert i et sentralt direktorat, med fem underliggende regioner. Disse utfører tilsynet vårt gjennom tilstedeværelse rundt om i landet.
Mattilsynet rapporterer til Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Les mer her www.mattilsynet.no

Inkludering og mangfold er en styrke for Mattilsynet. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver slik at vi kan løse oppgavene på en enda bedre måte. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en og/eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg til å krysse av for dette når du søker jobb hos oss. Vi kaller inn minst én kvalifisert søker i hver gruppe til intervju. Får du jobben legger vi til rette for deg om du trenger det. Vi bruker kun avkrysningene til å velge ut riktige kandidater og til anonymisert statistikk.

 

Del stillingen

Selskap

Mattilsynet

Kontaktinfo

Lokasjon

  • Sandeid
  • Ølen

Søknadsfrist

Mars 13, 2022