Tanabru

Kontaktperson/teamleder

 

 

Vestre Varanger barneverntjeneste rigger seg for fremtiden!
Vil du være med på å bygge dette spennende laget sammen med oss?

Kommunene i Vestre Varanger – Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby og Tana – er en ny etablert felles interkommunal barneverntjeneste med vertskommune i Tana. Denne felles tjenesten har fått tilført ekstra ressurser for å sikre et større og mer robust fagmiljø, samt bedre tjenester til innbyggerne våre.

Vestre Varanger barneverntjeneste skal til sammen bestå av 14 ansatte i de fire kommunene. Det er kontorsteder i Tana, Nesseby, Båtsfjord og Berlevåg.
Reisevirksomhet mellom kommunene vil måtte påregnes.

Tjenesten ligger i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark. Dette betyr gratis barnehageplass, nedskriving av studielån på inntil kr. 30 000,- i året, særskilt skattefradrag på rundt 20 000,- i året, og fritak for el-avgift. Se https://www.tffk.no/om-oss/tiltakssonen/ for en nærmere beskrivelse av de økonomiske godene ved å bo i Finnmark
Dersom du er en person som brenner for å jobbe med barn, ungdom og deres familier, ser muligheter, er positiv og god på relasjoner, så kan det være at du er den vi søker etter. Vi ser frem til å motta akkurat din søknad.
Vi lyser ut følgende stillinger:
Kontaktperson i undersøkelse/oppfølging.
Kontaktperson i omsorg/ettervern med mulighet for teamleder funksjon.

 

 • Søknadsfrist: 04.03.2024
 • Arbeidsgiver: Tana kommune
 • Stillingstittel: Kontaktperson/teamleder
 • Stillinger: 1
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Webcruiter-ID: 4770438050

 

Arbeidsoppgaver

Kontaktperson og teamleder:

 • Saksbehandling og faglig oppfølging av barnevernssaker etter barnevernsloven.
 • Samtaler med barn.
 • Samarbeid og kontakt med barna sine foreldre, fosterforeldre og andre viktige samarbeidspartnere.
 • Forvaltningsoppgaver og skriftlig dokumentasjon i henhold til barnevernsloven og forvaltningsloven.
 • Representere kommunen i saker for barnevern- og helsenemnda eller andre rettsinstanser.
 • Delta i barnverntjenesten sitt utviklingsarbeid.
 • Aktivt bidra til et trygt og positivt arbeidsmiljø.
 • Delta i barnevernet sin akuttvakt.

Teamleder fosterhjem/ettervern:

 • Overordnet ansvar for tjenestene sin arbeid innenfor fosterhjem/ettervern.
 • Ansvar for kvalitetssikring av forvaltningsoppgaver og skriftlig dokumentasjon i henhold til barnevernsloven og forvaltningsloven.
 • Ukentlig oppføling av teamet
 • Individuell veiledning av kontaktpersoner på teamet
 • Delta i læringsnettverk i Øst Finnmark sammen med leder.
 • Delta i lederteam innad i tjenesten

 

Kvalifikasjoner

 • Barnevernspedagog eller sosionom. Annen 3-årig sosialfaglig utdanning kan vurderes da gjerne sammen med erfaring fra kommunalt barnevern og/eller mastergrad.
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med barn og unge.
 • Ønskelig med relevant videreutdanning eller relevant master.
 • Ønskelig med veiledningskompetanse og -erfaring, for eksempel COS, ICDP, PMTO, familieterapi, eller andre modeller/metoder.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Gode IKT-ferdigheter.
 • Førerkort klasse B.
 • Krav om gyldig politiattest før oppstart.
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med minoriteter.
 • Under ellers like vilkår foretrekkes søkere som behersker både norsk og samisk språk.

 

Personlige egenskaper

 • Evne til tillitsfremmende kommunikasjon med mennesker i vanskelige livssituasjoner.
 • Du er ydmyk, tydelig og verdsetter samarbeid.
 • Du kan jobbe selvstendig og i team.
 • Du jobber målrettet og systematisk.
 • Du har evne til faglig og etisk refleksjon.
 • Stor arbeidskapasitet.
 • Du er lærevillig, takler en variert og tidvis uforutsigbar hverdag.

Personlige egenskaper og egnethet vil bli vurdert og vektlagt under ansettelsesprosessen.

 

Vi tilbyr

 • Ukentlig veiledning med faglig og emosjonell støtte.
 • Er du nyutdannet eller uten erfaring fra barnevernet tilbyr vi systematisk opplæring fra dag en.
 • Inspirerende arbeidsmiljø.
 • Fantastiske naturopplevelser.
 • Fleksibel arbeidshverdag.
 • To timer treningstid i uken.
 • Store muligheter for videreutdanning og kurs – tjenesten prioriterer dette høyt.
 • Økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskriving av studielån og fritak for e-avgift på forbruk
 • God pensjonsordning.
 • Tilsetting og arbeidsvilkår etter gjeldende lover og tariffer
 • Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig
 • Flytteutgifter dekkes iht. kommunens flyttereglement
 • Kommunen inngår i tiltakssonen for Nord Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskrivning av studielån og fritak for el-avgift på forbruk.
 • Gratis barnehageplass.

 

Vi skal gjøre hverandre gode

 

Annet:

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.
Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden.

Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå.

 

 

 

Søk her

 

 

Kontaktinformasjon

Hanne Kjærra
Virksomhetsleder
 Telefon:+47 46400372
E-post:[email protected]

 

Velkommen til Tana kommune hvor alle vakre, hjelpsomme og vennlige mennesker skaper et levende samfunn hvor latteren preger hverdagen i samspill med kjærlighet til fjorden, vidda, vår kultur og folket!

Sentral distriktskommune i Øst Finnmark, omkranset av noen av Norges mest ressursrike fjellvidder,med både karrig fjellvidde, gresskledte fjelldaler og ekstrem kystnatur. Et av Norges beste fiskeområder for røye og ørret – og det er ikke noe vi bare skryter av, det er noe alle forteller som har besøkt våre fjellvidder med fiskestang. Tanavassdraget er verdens viktigste elv for den den Nordatlantiske laksebestanden. Selvsagt er verdens største laks også tatt her.

Å leve og bo i Tana kommune I nordlyset og midnattsolens land, preget av nyskapning, rik på historik og med mangfoldig kultur inviterer vi til et felleskap med styrke og glede. Våre innbyggere byr på seg selv, med genuin interesse, vilje og engasjement.

Vi ønsker at arbeidsplassene i Tana kommune karakteriseres med høy kompetanse, likestilling, medbestemmelse, samarbeid, fleksibilitet, utvikling og frihet. Som ansatt har du mulighet å påvirke din arbeidssituasjon og virksomheten på din arbeidsplass. Kommunens struktur gjør at kommunikasjonen flyter lett i alle retninger.

Del stillingen

Selskap

Tana kommune

Kontaktinfo

Lokasjon

 • Tana

Søknadsfrist

Mars 4, 2024