Vikar for daglig leder/styrer fra 01.08.20 til 31.07.2021 og vikar for pedagogisk leder,
fra 01.08.20 til medio mai 2021

Stilling som styrer 100% stilling med 40% administrasjon og 60% på avdelingen. Pedagogisk leder 100%.

Kvalifikasjoner: Godkjent barnehagelærerutdanning, muntlig samiskspråklig kompetanse. ANDRE KAN OGSÅ SØKE.

2. GANGS UTLYSNING: Søknadsfrist 7.7.20
Nærmere info: www.vardobaiki.no, eller tlf +47 41503529, Kjersti Myrnes Balto

Søknad sendes [email protected]
Gyldig politiattest må fremlegges ved tiltredelse, jmf. bhl §19.

Om barnehagen
Márkománák samisk barnehage ligger i landlige omgivelser i Láŋttedievvá / Planterhaug i Tjeldsund kommune. Barnehagen har Evenes og Tjeldsund kommuner som opptaksområde. Barnehagen har 25 plasser. I praksis deler vi barnegruppen i to grupper, små- og store barn.

Samisk språk
Márkománák samisk barnehage ligger i et område hvor det er stort behov for arbeid med vitalisering av samisk språk. Dette gjenspeiles i barnehagen. Barnehagen skal være en arena med samisk samtalespråk. Det er ulik kompetanse i samisk språk i barnehagen. Fra høsten 2020 vil det være 5 barn i barnehagen med samisk som ett av sine hjemmespråk. De som ikke selv kan samisk kan likevel være med å skape gode språkarenaer.

I tillegg til grunnbemanning (styrer, pedagogisk leder, assistenter) har barnehagen giellačeahppi/samisk språkressurs som skal bidra til utvikling og styrking av samisk språk i barnehagen. Várdobáiki samisk språksenter bidrar også i arbeid med språkutvikling i barnehagen. Styrer og pedagogisk leder skal skape gode rammer for samisk språkutvikling i barnehagen.

Del stillingen

Selskap

Vardobaiki Samisk Senter

Kontaktinfo

  • Kjersti Myrnes Balto
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: tlf +47 41503529

Lokasjon

  • Evenskjer

Søknadsfrist

Juli 8, 2020