Vann og avløp, Nannestad kommune

VA-ingeniør

 

Nannestad kommune bygger for fremtiden. De neste fire årene skal kommunen investere for ca. 900 mill. kroner innenfor bygg og teknisk infrastruktur.

Kommunal drift har ansvar for vann, avløp, vei, renovasjon, drift og forvaltning av bolig og eiendom, gebyrforvaltning, prosjektledelse, m.m. Kommunal drift er en virksomhet med nær 70 ansatte (65,5 årsverk), og er organisert i stab og to enheter. Enhet for vann og avløp har ansvar for drift og forvaltning av ledningsnett med tilhørende pumpestasjoner, høydebassenger og Sjunken vannbehandlingsanlegg.

Enhet for vann og avløp søker dyktig VA-ingeniør i 100 % stilling.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging, ledelse og gjennomføring av prosjekter
 • Oppfølging og kontroll under utførelse av VA-anlegg i kommunal og privat regi
 • Delta i overordnet planlegging innenfor VA, hoved-/handlingsplaner, m.m.
 • Yte faglig støtte i vår daglig drift av kommunens VA-anlegg
 • ‘Bidra ved behov i kommunens arbeid med dammer og vannmiljø
 • Rapporteringsarbeid og kostnadsoppfølging
 • Annet arbeid ved behov

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse som ingeniør/sivilingeniør innenfor fagområdet vann og avløp. Det er ønskelig med minimum tre års relevant erfaring innenfor VA, offentlig forvaltning og prosjektledelse.
 • Det er ønskelig med VTA kompetanse, evt. at søker er villig til å tilegne seg denne kompetanse.
 • God økonomiforståelse.
 • God på kommunikasjon, saksbehandling og samhandling.
 • Beherske norsk språk svært godt, både muntlig og skriftlig.
 • Førerkort. Det vil være aktuelt å stille privat bil i tjenesten. Dette godgjøres i henhold til statens satser.

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter deg som er trygg i rollen som VA-ingeniør og som har evne til å lede prosjekter, samarbeide og bidra godt på tvers av fagområdene.
 • Du er ansvarsfull, pliktoppfyllende, selvstendig og løsningsorientert. Samtidig er du strukturert, systematisk og positiv til å lære, og ta i bruk nye metoder.
 • Vi søker en person som har gode analytiske evner, tar initiativ og holder seg faglig oppdatert.

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet ved tilsetning.

Vi tilbyr
Spennende og varierte arbeidsoppgaver

 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et kompetent og slagkraftig fagmiljø med hyggelige og engasjerte kollegaer
 • Som ansatt i Nannestad kommune er du medlem av Kommunenes Landspensjonskasse (KLP). Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Stillingen lønnes etter avtale. Det er gode arbeidsbetingelser, pensjons- og forsikringsordninger.

Vi ønsker:

 • Minst to referanser må oppgis.
 • Attester og vitnemål vedlegges søknaden.
 • Søknad på stillingen må gjøres via Webcruiter.

Vi gjør oppmerksom på:

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om og ikke bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf Offentleglova § 25.

Bahusvegen 25, 2030 Nannestad, Norge

Kontaktinformasjon

Leiv Ommund Knutson, Enhetsleder for vann og avløp
474 89 270

 

 

Nannestad, Romerikes beste bostedskommune

Nannestad kommune ved Gardermoen har hatt stor befolkningsvekst de siste årene. Kommunen har nå over 14 000 innbyggere med Nannestad og Maura som de største tettstedene. Fire barneskoler, 11 kommunale og private barnehager, ungdomsskole, videregående skole, to idrettshaller, mange aktive lag og foreninger samt nærhet til skog og mark, gjør Nannestad til en god oppvekstkommune. Les mer her

 

 

Del stillingen

Selskap

Nannestad kommune

Lenke til firma

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

 • Nannestad

Søknadsfrist

Mars 3, 2021