Kinn - Bilde øverst

 

Utrykningsleiar brann

 

Samfunn, kultur og miljø

Om stillinga

Med bakgrunn i forskriftskrav frå Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og innbyggjartalet i sentrum av Florø, er det i Kinn brann og redning etablert dagkassanert beredskap. Dette inneber at 4 personar i 100% stilling normalt skal utgjere vaktberedskapen på dagtid.Det skal no tilsettast ein person i 100% stilling for å stette dette forskriftskravet.

Kinn brann og redning er aktiv innan kursing, både internt og eksternt i kommunen. Denne stillinga vil bli ein del av denne aktiviteten. Kinn brann og redning har i dag ansvaret for administrasjon av Bremanger brann og redning. Bremanger er ein del av brannregionen Kinn brann og redning.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 08.12.2023
Arbeidsgivar: Kinn kommune
Stad: Florø
Stillingstittel: Utrykningsleiar brann
Stillingar: 1
Heiltid / Deltid: Heiltid
Tilsetjingsform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4735816759

Arbeidsoppgåver

Vi søkjer ein person som ønskjere å inngå i eit team der vi skal gjere kvarandre gode. Dine eigenskapar som utrykningsleiar skal tilføre brannvesenet ein tryggleik i beredskapssamanheng. Du skal delta i ein beredskap der du ønskjer å være på jobb for å sikre ein trygg og sikker kvardag for innbyggjarane våre.

Være villig til å drive utadretta aktivitetar og kursverksemd. Dette kan medføre ein del reising.
Gode evner til å jobbe i team med andre, men og gode evner til å jobbe sjølvstendig.

Kvalifikasjonar

Ønska kvalifikasjonar:

 • Gjennomført grunnkurs for deltidsmannskap i brannvesenet.
 • Gode datakunnskaper.
 • Tilfredstillande helse for røykdykking, gjennom fysisk test for røykdykkar. Avstand til bustad må ikkje være over 5 km frå brannstasjonen. krav til oppmøtetid på brannstasjonen ved alarm er maks 4 minutt på dag og 6 minutt på natt. Førarkort for bil.
 • Minimum 2 års erfaring som utrykningsleder i deltidsbrannvesen
 • Godkjent røykdykker
 • Førarkort klasse C, eller at du er villig til å ta dette for eiga rekning innan 12 månader frå tilsetting.
 • Kompetansebevis for utrykningskjøretøy, kode 160 i førarkortet
 • Kompetanse på høgderedskap (Liftbil)
 • Båtførarkompetanse
 • Førstehjelps erfaring/kompetanse

Personlege eigenskapar

 • God fysisk helse, gjennomføre og bestå fysisk test årleg
 • Gode samarbeidsevner
 • Være motivert for å ta relevante kurs og oppgradering av kompetanse
 • Gode relasjons- og kommunikasjonsevner
 • God prosessforståelse og evne til helhetlig og langsiktig planlegging
 • Strukturert og tydelig med stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne’
 • Du evner å ta initiativ og være en tydelig fagperson
 • Du liker tverrfaglig samarbeid
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Eit aktivt fagmiljø i eit triveleg arbeidsmiljø
 • Treningsrom på arbeidsplassen
 • Løn etter avtale.

 

Søk på stillinga her.

Adresse: Magnus Thingnesgate 1, 6900 Florø, Norge

 

Kontaktinformasjon

Robert Endestad, Leiar Beredskap Kinn brann og redning
Telefon:  +47 901 24 335

 

Vår visjon:

I Kinn har vi gode fungerande lokalsamfunn, der vi realiserer det store potensiale på kysten, flotte bu- og fritidsområde og ei berekraftig utvikling. Vi er ein av dei største kommunane i Vestland fylke med våre 17.131 innbyggarar. Som arbeidsgjevar har vi med oss 1632 tilsette, og vi ønskjer deg velkommen med på laget. I alle stillingar knytta til helse og velferd og alle stillingar i oppvekst – må tilsette pårekne koordinatoransvar.

 

Del stillingen

Selskap

Kinn kommune

Lenke til firma

https://kinn.kommune.no/

Kontaktinfo

 • Robert Endestad
 • Tittel: Leiar Beredskap Kinn brann og redning
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: Telefon: +47 901 24 335

Lokasjon

 • Florø

Søknadsfrist

Desember 8, 2023