Ungdomsdiakon

 

Lier Kirkelige fellesråd

Om stillingen

Kirken i Lier har gjennom sine to diakonstillinger utviklet et stort diakonalt arbeid for barn, ungdom, voksne, eldre og for mennesker i sårbare livsfaser. Arbeidet er spredt rundt i hele kommunen, og vi har et spesielt godt samarbeid med kommunen både i forhold til skoler, helsesykepleiere, psykisk helse og rus, flyktninger, sorg, kultur osv. Arbeidet ledes av to diakoner, og nå er stillingen med fokus på ungdom blitt ledig. Ungdomsdiakonen har utviklet møteplasser for unge rundt om på skoler i hele kommunen, og vi har et arbeid særlig rettet mot flyktninger i sterk vekst.

Kirken i Lier er i stadig utvikling og ønsker å gå foran innen det diakonale arbeidet. Bærekraftsmålene, miljøvern, kamp mot urett og for de sårbare, er sentralt i vårt diakonale arbeid. Det er et godt grunnlag for å utvikle gode miljøer for ungdom i samarbeid med ulike instanser i kommunen og med frivillige organisasjoner. Ungdomsdiakonen vil være en del av et sterkt tverrfaglig nettverk i Lier kirkelige fellesråd, tett samarbeid med menighetsrådene, menighetspedagogene, kateketer, prester, diakonimedarbeider og den andre diakonen i fellesrådet. Videre er det et godt fagmiljø med mange diakoner i Drammen og Lier som møtes regelmessig under navnet diakoniforum.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 14.01.2024
Arbeidsgiver: Lier Kirkelige fellesråd
Sted: Lier
Stillingstittel: Ungdomsdiakon
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4743301768

Arbeidsoppgaver vil blant annet være:

Videreføre møteplasser etablert rundt på skoler i hele kommunen (etter skoletid tilbud)
Støtte og utvikle konfirmant- og ungdomsarbeid (Unge møter eldre grupper, Aktiv-konfirmant grupper, leir-arbeid)
Starte opp diakonalt arbeid for og med ungdom
Utvikle, i samarbeid med menighetspedagog, trosopplæringstiltak med fokus på ungdom
Drive oppsøkende og utadrettet arbeid innen ungdomsdiakoni
Den som tilsettes vil være med på å utvikle et ungdomsarbeid i et spennende vekstmiljø
Det er mange ungdomsskoler og videregående skoler i området, og den som tilsettes vil være med på å forme stillingens innhold.
Samhandling mellom kirke og kommune er sentralt

Kvalifikasjoner:

Utdanning i samsvar med Tjenesteordning for diakoner i Den norske kirke. Søkere med annen relevant utdanning og erfaring fra ungdomsarbeid vil også komme i betraktning
Dette er stillingen for deg som er engasjert i ungdom og diakoni uansett utdanning.
Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt
Digital kompetanse
Tilfredsstillende norskkunnskaper skriftlig og muntlig
Like oppsøkende virksomhet i ulike miljøer, være utadvendt og kreativ

Personlige egenskaper:

Engasjert i ungdom og god på relasjonsbygging
Gode samarbeidsevner, evne til strukturert planlegging og gjennomføring av aktiviteter, både selvstendig og i team
Erfaring med samskaping, fleksibel, evne til å se muligheter, tørre å tenke nytt, tørre å gjøre feil

Vi tilbyr:

Engasjerte og faglig dyktige kollegaer
Mulighet for arbeidsveiledning/fadderordning.
Videre åpner vi opp for å tilrettelegge for diakoniutdanning i forbindelse med jobben, dersom du har en bachelorgrad, mot bindingstid.
Spennende, varierte og givende arbeidsoppgaver som du er med på å forme og videreutvikle
Fleksibel arbeidstid
Lønn i henhold til KAs tariff
God pensjonsordning

Særskilte krav:

Søkere må være medlem i Den norske kirke.
Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jfr. Kirkelovens § 29.
Det må påregnes noe kvelds- og helgearbeid.
Tilsetting skjer med Lier kirkelige fellesråd som arbeidsgiver

 

Søknadsfrist: 14.01.2024

 

Tiltredelse etter avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Kirkeverge Mette Sønsteby tlf. 48289588 eller diakon Ole-Jørgen Andersen tlf. 456 00 321

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på vår hjemmeside
www.kirken.no/lier

 

Søk på stillingen her.

 

Adresse:Klokkersvingen 1, 3400 Lier, Norge

Kontaktinformasjon

Mette Sønsteby

Telefon:  482 89 588

Ole-Jørgen Andersen

Telefon:  456 00 321

 

Del stillingen

Selskap

Lier kirkelige fellesråd

Lenke til firma

https://kirken.no/lier/

Kontaktinfo

  • Mette Sønsteby
  • Tittel: Kirkeverge
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: +47 48289588
  • Ole-Jørgen Andersen
  • Tittel: Ungdomsdiakon
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: +47 45600321

Lokasjon

  • Lier

Søknadsfrist

Januar 14, 2024