Ungdomsarbeider / musikkarbeider

 

Lorenskog kirkelige fellesrad

Har du lyst til å være med å utvikle musikkmiljøet blant ungdom og konfirmanter i Skårer kirke?

Skårer menighet, i Lørenskog kommune er en aktiv menighet med et velfungerende og kreativt ungdomsarbeid med flere engasjerte ansatte og frivillige ungdomsledere. Vi har i gjennomsnitt litt over 100 konfirmanter i året, og antall fremmøtte på Skårer ungdomsklubb hver torsdag kan variere fra 40 til over 100. Klubbkvelden avsluttes alltid med en samling i kirkerommet. Annenhver søndag har Skårer også en kveldsgudstjeneste med ulike temaer kalt SK1900 med ungdom og voksne som målgruppe.

Vi søker etter deg som brenner for ungdomsarbeid, troens betydning i livet og musikkformidling. Du vil bidra inn i det eksisterende arbeidet, men vi ønsker at du skal bruke egen kompetanse og kreativitet til å utvikle det musikalske arbeidet blant konfirmanter og ungdommer.

Stillingen er en 20% prosjektstilling som foreløpig er berammet til 3 år. Arbeidstiden vil primært foregå på ettermiddag/ kveld og i helger. Ungdomsarbeideren tilsettes med stillingskode menighetsarbeider i lønnsgruppe 1 etter hovedtariffavtalen. Stillingen kan kombineres med 20% stilling som barnekordirigent, og/ eller 10% stilling som musiker på SK1900 kveldsgudstjeneste, som lyses ut samtidig med denne stillingen. Om dette er aktuelt for deg, oppgi i søknaden at du søker på flere stillinger.

Søknadsfrist: 16.12.2021
Arbeidsgiver: Lørenskog kirkelige fellesrad
Sted: Lørenskog
Stillingstittel: Ungdomsarbeider / musikkarbeider
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Deltid
Stillingsprosent: 20
Webcruiter-ID: 4456696864

Arbeidsoppgaver

Utvikle musikkarbeidet for konfirmanter og ungdom sammen med kolleger og frivillige.
Bygge gode relasjoner til konfirmanter og ungdommer.
Rekruttere nye ungdommer inn i musikkarbeidet
Delta på leirer og arrangementer, etter avtale og i samråd med stillingsprosent.
Videreutvikle arenaer der ungdom kan utvikle tro, og bygge relasjoner til hverandre.

Kvalifikasjoner

Musikalsk kompetanse og helst kunne spille et instrument.
Musikalsk utdanning er ønskelig, men erfaring kan kompensere formell utdannelse.
Evne til å veilede, støtte og motivere ungdommer som vil engasjere seg i musikkarbeidet
Erfaring fra kirkelig ungdomsarbeid.

Personlige egenskaper

Du liker ungdom og er en god relasjonsbygger
Kjennskap og erfaring med menighetsarbeid
Ønske om å formidle tro til ungdom gjennom musikk
Raus, fleksibel og inkluderende holdning i samsvar med Skårers visjon; «Nåde for alle, rom for deg»
Evne til å organisere og gjennomføre aktiviteter
Evne til å samarbeide, og til å arbeide selvstendig.
Ønske om å engasjere deg for ungdommer i Lørenskog
Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt

Særskilte krav:

Medlemskap i Den norske kirke
Fremleggelse av politiattest

Vi tilbyr

Meningsfylte og utfordrende arbeidsoppgaver hvor du kan gjøre en forskjell i unge menneskers liv.
Et sterkt og utviklende fellesskap med stab og frivillige
Egnede lokaler og rikelig med nytt teknisk utstyr og bandinstrumenter
Tilsetting med Lørenskog Kirkelig Fellesråd som arbeidsgiver og Skårer menighet som hovedarbeidssted
Lønn etter gjeldende regulativ
Pensjonsordning i KLP

Løkenåsveien 35, 1473 Lørenskog, Norge

 

Kontaktinformasjon

Martin Ljønes, Kirkeverge
906 18 145

 

 

Del stillingen

Selskap

Lørenskog kirkelige fellesråd

Kontaktinfo

  • Martin Ljønes
  • Tittel: Kirkeverge
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 906 18 145

Lokasjon

  • Lørenskog

Søknadsfrist

Januar 3, 2022