Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.

 

Hovedutlysning for lærere 2024

 

Bli lærer ved Gjerdrum barneskole!

Er du klar for nye utfordringer, helt ny i læreryrket eller snart ferdigutdannet? – Gjerdrum barneskole er stedet for deg!

Kun 30 minutter unna Oslo ligger Gjerdrum kommune. Gjerdrum er nær byen, men på landet – midt mellom Oslo og Gardermoen. Kommunen er liten; det skaper god oversikt og et levende lokalmiljø. Mange av innbyggerne jobber i Oslo, og ser på byens tilbud som en naturlig del av livet her. Det gir Gjerdrum eventyrblandingen av natur og kultur, modernitet og tradisjon.

Denne stillingsannonsen gjelder for ledige, faste og midlertidige lærerstillinger ved Gjerdrum barneskole fra 01.08.2024, som samlet sett skal dekke skolenes fagbehov.
Kommunen er i vekst, og det satses på systematisk og helhetlig skoleutvikling i tråd med felles strategi for skolene i Gjerdrum.

Gjerdrum barneskole ligger midt i sentrum og har store, romslige utearealer, nær tilgang til bibliotek, idrettshall og kunstgressbane. Skolen er en 1-7 skole. Vi har for tiden ca. 300 elever og ca. 45 ansatte, fordelt på skole og SFO. Skolens visjon er «Et trygt og morsomt sted å lære, en inkluderende plass å være», og våre satsningsområder for skoleåret er inkluderende undervisning og læringsmiljø, og i tillegg jobber vi for å oppnå gode grunnleggende lese-, skrive- og matematikkferdigheter hos elevene.

Skolen er i tett samarbeid med professor Thomas Nordahl fra SePU (Senter for Praksisrettet Utdanningsforskning) og vi er med i Læringsmiljøprosjektet pulje 7 for å sikre et inkluderende, trygt og godt skolemiljø. Vi vektlegger arbeid med elevenes psykososiale miljø høyt, vi vil ha gode relasjoner mellom alle parter, og et godt og trygt læringsmiljø for elevene.

FAU og skolen har et meget godt samarbeid, og for tiden jobbes det med å få til et inspirerende uteområde.

Nøkkelopplysninger:

 • Søknadsfrist: 24.02.2024
 • Arbeidsgiver: Gjerdrum kommune
 • Stillingstittel: Hovedutlysning for lærere 2024
 • Stillinger: 4
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Webcruiter-ID: 4752505552
 • Startdato: 01.08.2024

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning i tråd med gjeldende læreplaner
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere læringsaktiviteter for elevene i klasserom, gruppe og enkeltvis
 • Følge opp elever med vedtak om spesialundervisning
 • Delta i utarbeidelse av individuelle opplæringsplaner (IOP)
 • Arbeide i tråd med kommunens handlingsplaner
 • Arbeide i henhold til skolens satsningsområder
 • Sørge for et helhetlig, tilrettelagt tilbud for elevene i samarbeid med ledelsen
 • Delta aktivt og være en inspirator for å utvikle et godt og positivt lærings- og arbeidsmiljø
 • Kontaktlæreransvar må påregnes til flere av stillingene

Kvalifikasjoner

Vi søker både deg som har erfaring, og deg som er ny i yrket og er engasjert og lærevillig. Skolen er opptatt av kvaliteten på lærernes undervisning, og at elevenes læringsarbeid er skolens kjerneoppgave. Skolen har primært behov for grunnskolelærere 1-7, men grunnskolelærere 5-10 er velkommen til å søke. Skolenes behov legges til grunn for hvilke fagkombinasjoner som vil bli prioritert ved ansettelse.

 • Du må ha minimum 30 studiepoeng i 1 av basisfagene, norsk, engelsk, matematikk. Det er derfor viktig at du spesifiserer fagene du har (med antall studiepoeng).
 • Erfaring med læring i teknologirike omgivelser er ønskelig
 • Gode norskkunnskaper – muntlig og skriftlig

Det er generelt et stort behov for lærere med kompetanse i begynneropplæring, spesialpedagogikk og flerkulturell pedagogikk.

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss kollegaer som:

 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Trives med å jobbe i team
 • Viser engasjement, stor arbeidskapasitet og godt humør
 • Liker å samarbeide, dele og reflektere i et læringsfellesskap
 • Er tydelig og raus klasseleder
 • Verdsetter og legger innsats i et godt skole-hjem-samarbeid
 • Har et sterkt faglig engasjement
 • Har genuin interesse for å jobbe med barn og unge i et inkluderende klassemiljø
 • Har et positivt elevsyn
 • Har vilje og evne til fornyelse og endring
 • Er opptatt av et trygt og godt skolemiljø
 • Er positiv og ønsker å bidra sosialt blant både elever og ansatte

Vi vektlegger personlig egnethet for stillingen

Vi tilbyr

 • Svært trivelige og dyktige kolleger
 • Tett faglig samarbeid mellom kollegaer
 • Aktiv ansattgruppe med mulighet for å delta på innebandy, yoga og andre sosiale sammenkomster
 • Veiledning for nyutdannede lærere og kommunal onboarding
 • Lønn etter gjeldene tariff
 • Kontaktlærertillegg fra 24.000 – 40.000 kr. pr. år (avhengig av antall elever)
 • Pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Muligheter til videreutdanning i tråd med kompetanseløftet i grunnskolen
 • Engasjert og positivt FAU

Kontaktinformasjon

Therese Peeters
Rektor
 Telefon:94133804
E-post:[email protected]

Borgar Skoveng
Assisterende rektor
 Telefon:99464415
E-post:[email protected]

 

Søk på stillingen her.

 

Gjerdrum er en kommune i sterk vekst, sentralt på Romerike og midt mellom Oslo og Gardermoen. Kommunen har rundt 7 000 innbyggere og er en meget attraktiv bokommune. Gjerdrum er geografisk sett en liten kommune ­- 10 km fra sør til nord, og fra øst til vest. Kommunesenteret er Ask, med flere dagligvarebutikker, kafeer og restauranter og et antall spesialforretninger. Gjerdrum ligger landlig til og byr på unike muligheter for friluftsliv med turstier, fiskevann og skiløyper. Kommunen har et bredt og aktivt idrettstilbud og et mangfoldig kulturliv med Gjerdrum kulturhus, kulturuker, egen festival, teater, korps og kulturskole.

Vi ser etter ledere og medarbeidere som er framtidsretta, rause, entusiastiske og modige. Vi tenker helhet, ser muligheter og handler sammen. Les mer om kommunen på våre hjemmesider.

 

Del stillingen

Selskap

Gjerdrum kommune

Kontaktinfo

Lokasjon

 • Gjerdrum

Søknadsfrist

Februar 24, 2024