Vestnes kommune Helland ungdomsskule

 

Undervisningsstillingar

 

 

Informasjon

Det er ledig inntil 220% undervisningsstillingar med tiltreding 01.08.2024. Utover våren kan det bli ytterlegare behov grunna permisjonar, utdanning osb.

Helland ungdomsskule ligg midlertidig plassert i vakre Tresfjord omlag 15 km frå Vestnes sentrum. Dette skuleåret er det omlag 170 elevar fordelt på 7 undervisningsgrupper. Vi har eit godt kvalifisert personale på om lag 30 personar som jobbar i tre team rundt årsstega. Den som blir tilsett kan pårekne å vere kontaktlærar.

 

Arbeidsoppgåver

 • undervisning og rettleiing av elevar
 • vurderingsarbeid vert lagt vekt på gjennom ulike former for elevvurdering
 • motivere elevane til innsats for eiga læring
 • tverrfagleg samarbeid med andre faginstansar
 • samarbeid med elevar, føresette og kollegaer
 • rettleie elevar fagleg og sosialt

 

Kvalifikasjonar

 • Fag som er av interesse er engelsk og naturfag. Andre fagområde er også aktuelle
 • beherske norsk munnleg og skriftleg. Det er ønskeleg med norsk på nivå B2.
 • ha god kommunikasjonsevne
 • digital kompetanse
 • bidra til teamutvikling
 • engasjert og fagleg dyktig
 • det blir stilt krav om politiattest
 • det vert særskilt stilt krav til allmennlærarutdanning, men tilsvarande pedagogisk utdanning vil også bli vurdert
 • personlege eigenskapar vil og bli vektlagt som til dømes å kunne bygge gode relasjonar med elevane.

 

Personlege eigenskapar

 • kan jobbe sjølvstendig og strukturert
 • er opptatt av barn og unge si læring og utvikling
 • kan rettleie elevane til godt læringsutbytte
 • har fokus på klasseleiing
 • opptrer som ein trygg og tydeleg vaksen
 • er løysingsfokusert og utviklingsorientert
 • er fleksibel, omgjengeleg og har god samarbeidsevne

 

Vi tilbyr

 • eit godt arbeidsmiljø og dyktige kollegaer
 • ein arbeidsplass med fokus på samhandling rundt våre elevar
 • løn i høve gjeldande avtaleverk
 • ein kommune som er IA-bedrift og har fokus på nærværsarbeid
 • gode pensjons- og forsikringsordningar i tråd med tariffavtale

 

Tilsettingsvilkår

Løns- og tilsetjingsvilkår i samsvar med gjeldande avtaleverk. Det vert trekt 2 % av lønna i pensjonsinnskot. Kommunen har prøvetidsevaluering. Prøvetida er 6 månader i faste stillingar.
Ved tilsetting som krev politiattest skal denne ikkje vere eldre enn 3 månader.
Aktuelle søkjarar vert innkalla til intervju. Intervjuet kan gjerast på Teams om det er naudsynt.

 

Referansar

Oppgi referansar

 

Søknad

Vestnes kommune nyttar elektronisk søknadsprosess. Attestar og vitnemål må takast med til intervju.

 

 

Søk her

 

 

 • Referansenummer: 24/8314
 • Fylke: Møre og Romsdal
 • Jobbtype: Fast
 • Heiltid/Deltid: Heiltid
 • Arbeidstid: Dag
 • Stillingstype: Heiltid/Deltid
 • Søknadsfrist: 01.04.2024
 • Tiltreding: 01.08.2024
 • Arbeidsstad: TRESFJORD

 

Kontaktpersonar:

Gunvald Fauske
mob: +47 95133377

 

Heimeside:

www.vestnes.kommune.no

 

Adresse:

Skulebakken 1 6391 Tresfjord

 

Vestnes kommune Helland ungdomsskule

Helland ungdomsskule har 160 elevar frå 8.-10. steg. Skulen er midlertidig lokalisert i Tresfjord.

Del stillingen

Selskap

Vestnes kommune

Kontaktinfo

 • Gunvald Fauske
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: +47 95133377

Lokasjon

 • Vestnes

Søknadsfrist

April 1, 2024