Bamble videregående skole

Vil du være med og utvikle regionen vår sammen med dyktige og engasjerte kollegaer? Vi skaper verdi for framtida, og har ansvar for viktige oppgaver innen blant annet videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling samt regional- og arealplanlegging.

 

Bamble vgs

 

Bamble vgs, Undervisningsstilling realfag

 

Ved Bamble videregående skole har vi ledig en undervisningsstilling i realfag på yrkes- og studiespesialiserende programområder. Det er ønskelig med undervisningskompetanse i matematikk på alle nivåer, naturfag og i relevante programfag skolen tilbyr. Undervisningskompetanse i programfagene fysikk og informasjonsteknologi vil være et fortrinn.

 

Stillingstype: Fast stilling
Stillingsstørrelse: 100%
Søknadsfrist: 1. mai

 

Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområder

Bamble videregående skole har for tiden ca 400 elever fordelt på utdanningsprogrammene Salg, service og reiseliv, Studiespesialisering, Teknikk- og industriell produksjon, Helse- og oppvekstfag, Elektro og datateknologi. Innen Helse- og oppvekstfag har vi voksenopplæring.

 

Kvalifikasjoner

Utdanning:

Relevant faglig og pedagogisk kompetanse jfr opplæringslova, gjerne på masternivå.

 

Erfaring:

Vi vektlegger relevant praksis. Vårt undervisningspersonale har fulgt internopplæringsgrorammet Skole VFL.

Vurdering for læring og felles samordnet klasseledelse er avgjørende for å gi skolen gode resultater med gjennomføring på alle utdanningsprogram.

Det forventes at du har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.

 

Personlige egenskaper

I tillegg til formell kompetanse, er det ønskelig at du:

 • Er en tydelig og omsorgsfull klasseleder som er opptatt av å ha en god relasjon med elevene.
 • Har relevant undervisningspraksis
 • Er utviklingsorientert og samarbeidsvillig. Undervisningspersonalet har gjennomført intern opplæring i vurdering for læring
 • Det forventes at du har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.
 • Er fleksibel og har gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Fylkeskommunen skal være en omstillingsdyktig organisasjon, og arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres ved behov.

 

Vi tilbyr

 • God offentlig pensjonsordning
 • Nye undervisnings- og kontorlokaler.
 • Lønn etter hovedtariffavtalens bestemmelser.
 • En stabil personalgruppe.

 

Tilsetting og prøvetid

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Ved tilsetting i undervisningsstilling, må du ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse jf Opplæringslova. Vi krever godkjent politiattest av nyere dato (ikke eldre enn tre måneder). Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.

 

Søke stilling

Du søker via vårt elektroniske søknadsskjema. Vitnemål og attester tar du med til et eventuelt intervju. Ved søknadsfristens utløp blir det utarbeidet en offentlig søkerliste. Søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes jf Offentleglova § 25. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, eventuell funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

 

Om fylkeskommunen

Fylkeskommunen er en politisk styrt organisasjon som bidrar til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen. Vi har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling samt regional- og arealplanlegging. Telemark fylkeskommune skal bidra til verdi for framtida gjennom kompetanse, samarbeid og åpenhet. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi profesjonelle, inkluderende og modige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og løsningsorienterte lagspillere.

 

Bamble videregående skole

I Telemark fylkeskommune består sektor for utdanning, folkehelse og tannhelse av seksjonene Kompetanse og inkludering, Skoleutvikling og folkehelse, PPT, OT og alternative opplæringsarenaer, og Tannhelse, samt en rekke virksomheter.

Sektoren ledes av fylkessjef for utdanning, folkehelse og tannhelse. Hver av de fire seksjonene har sin seksjonsleder.
Det er i hovedsak hovedutvalg for utdanning, folkehelse og tannhelse som har ansvar for politikkområdene som denne sektoren håndterer.

 

Om stillingen

Arbeidssted: Bamble videregående skole
Stillingstype: Fast
Stillingsstørrelse: Heltid
Søknadsfrist: 01.05.2024

 

Spørsmål om stillingen

Hermod Håtveit
E-post

Del stillingen

Selskap

Telemark fylkeskommune

Kontaktinfo

Lokasjon

 • Stathelle

Søknadsfrist

Mai 1, 2024