Undervisningsstilling – bilskade-, lakk- og karosseri

 

 

 • SLA – SLÅTTHAUG VGS, Vestland fylkeskommune
 • Slåtthaugvegen 134, 5222 Nesttun

 

Slåtthaug videregående skole ligg i naturskjønne omgivnader nær Nesttun sentrum. Det er kort veg til
buss- og bybanestopp, og vi har Fana Arena og Slåtthaug kunstisbane rett i nærleiken. Skolen har ca 550 elevar fordelt på utdanningsprogramma BA,EL, HO, TIF og påbygging til generell studiekompetanse. Vi har eit mangfaldig elevmiljø og engasjerte tilsette. Her ser vi på alle utdanningsvegar som likeverdige, og er opptatte av at elevane skal oppleve trygg, aktiv læring i alle klasserom og verkstader. Vi søkjer faglærar ei heil, fast stilling i programfag på bilskade, lakk og kariosseri for tilsetting frå 01.08.2024.

 

Arbeidsoppgåver

Undervisning i programfaga på vg2 bilskade, lakk og karosseri. Det kan også bli aktuelt med teoriundervisning for lærlingar.

 

Kvalifikasjonar

 • Til alle stillingar er det krav om relevant fagleg og pedagogisk kompetanse.
 • Du har minimum fagbrev og relevant erfaring innanfor billakkerar- eller bilskadefaget.
 • Det er ønskjeleg med fagskuleutdanning og pedagogisk utdanning.
 • Det er ønskjeleg med undervisningserfaring
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne.
 • God digital kompetanse.

 

Personlege eigenskapar

 • Du likar å arbeide med ungdom og er ein god rollemodell.
 • Du har ei positiv innstilling og skaper gode relasjonar.
 • Du ser behova til den enkelte elev.
 • Du er ein god lagspelar, er god til å samarbeide og deler av kunnskapen din.
 • Du arbeider strukturert og systematisk

 

Vi tilbyr

 • Løn og lønsutvikling i tråd med Vestland fylkeskommune sin lønspolitikk
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Tett kollegasamarbeid og god delingskultur
 • Eit inspirerande og nyskapande profesjonsfellesskap

 

Kontaktinformasjon

Magnhild Hakestad, rektor , 55140412, [email protected]
Lasse Steinegger, avdelingsleiar, 55140416, [email protected]

 

Arbeidsstad

Slåtthaugvegen 134
5222 Nesttun

 

Nøkkelinformasjon:

 • Arbeidsgivar: Vestland fylkeskommune
 • Referansenr.: 4797396297
 • Stillingsprosent: 100%
 • Fast
 • Startdato: 01.08.2024
 • Søknadsfrist: 24.04.2024

 

Om arbeidsgiveren

 • Arbeidsgiver: SLA – SLÅTTHAUG VGS, Vestland fylkeskommune
 • Adresse: Slåtthaugvegen 134, 5222 Nesttun

fylkeskommune har ansvar for å utvikle Vestland fylke og å yte viktige tenester for samfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for næringsutvikling, fritidsopplevingar, kulturliv og inkludering. Klima og miljø er premiss for samfunnsutviklinga og som verdiskapingsfylke er Vestland ein nasjonal pådrivar for eit desentralisert Noreg. Lokalsamfunna er ramma for gode kvardagsliv som gjev like mogelegheiter til å delta i verdiskaping i heile Vestland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen.

 

Om stillingen

Stillingstittel: Undervisningsstilling – bilskade-, lakk- og karosseri
Antall stillinger: 1
Oppstart: 1. august 2024
Heltid/deltid: Heltid
Sektor: Offentlig
Arbeidsspråk: Norsk

 

Søk på jobben

Søknadsfrist: 24. april 2024

 

 

Gå til søknad

 

 

Kontaktperson for stillingen

Magnhild Hakestad
rektor
55140412
[email protected]

Del stillingen

Selskap

Vestland fylkeskommune

Kontaktinfo

Lokasjon

 • Nesttun
 • Bergen

Søknadsfrist

April 24, 2024