Holmestrand kommune, Ekeberg skole

Undervisningsinspektør og SFO-leder – 100 % fast stillinger ved Ekeberg skole

 

 

Ønsker du en spennende lederutfordring ved en attraktiv barneskole?

Ekeberg skole søker undervisningsinspektør for 1. trinn med lederansvar for SFO.

I Holmestrandskolen skal vi sammen legge til rette for læring for alle elever og stimulere ​​den enkeltes motivasjon, lærelyst og tro på egen mestring. Vi er opptatt av å forebygge utenforskap i et inkluderende fellesskap, og ha et trygt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring for alle. I Holmestrand skal både elever, lærere og skolen selv være godt rustet for fremtiden. For å sikre det, er vi opptatt av å være i utvikling. Holmestrandskolen hviler på tre bærebjelker: Trygghet, mestring og læring.

Ekeberg skole er en barneskole med cirka 400 elever og 60 ansatte. Skolens lederteam består av rektor og tre inspektører. Skolen ligger mellom Tønsberg og Drammen. Reisevei fra Tønsberg til Holmestrand er ca. 20 minutter.

Våre satsingsområder er inkluderende skolemiljø, språk og digital kompetanse. Vi underbygger denne satsingen ved å fokusere på et godt skolemiljø både i skole og SFO. Vi har et tett tverrfaglig samarbeid med andre tjenester.

Vi søker deg som ser mulighetene framfor problemer. Du er glad i å jobbe med mennesker, og har god arbeidskapasitet. Du er en trygg voksen som er god på å bygge relasjoner. Du er vant til å arbeide selvstendig, men trives også i team.

Fakta om stillingen: Det er ledig 100 % fast stilling som undervisningsinspektør ved Ekeberg skole og SFO. Tiltredelse snarest/senest 1. august 2024.

 

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til et trygt og inkluderende skolemiljø
 • Følge opp undervisning og elevenes læringsprogresjon
 • Ansvar for overgangen fra barnehage til skole
 • Planlegge og gjennomføre pedagogisk utviklingsarbeid, samt videreutvikle samarbeidet mellom SFO og skole
 • Tilrettelegge for at SFO skal være et innholdsrikt og godt fritidstilbud. Følge opp rammeplanen
 • Daglig drift og deltakelse i arbeid i SFO
 • Samarbeid med foresatte, ansatte og skolens samarbeidspartnere
 • Budsjett og fortløpende økonomioppfølging i SFO
 • Administrativ ledelse, blant annet vikarhåndtering og timeplanlegging
 • Arbeidsoppgaver ellers fordeles etter kompetanse, erfaringer og behov

 

Kvalifikasjonskrav

 • Godkjent pedagogisk utdanning for grunnskolen
 • Undervisningserfaring fra 1. trinn
 • God kjennskap til begynneropplæringen
 • Gode IKT-kunnskaper og evne til å sette seg inn i nye systemer
 • Ledererfaring og/eller skolelederutdanning er ønskelig
 • For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.

 

Personlige egenskaper

 • Du har et varmt og inkluderende menneskesyn
 • Du er tydelig, strukturert og har god gjennomføringsevne
 • Du samarbeider og kommuniserer med raushet og respekt med elever, foresatte og ansatte
 • Du har vilje og evne til å lede utviklingsprosesser
 • Du har stort pedagogisk engasjement med et kontinuerlig fokus på elevenes læring
 • Du har evne til å motivere, inspirere og følge opp medarbeidere
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Vi tilbyr

 • En erfaren ledergruppe som støtter, hjelper og deler kompetanse og erfaring
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Motiverte, oppdaterte og dyktige medarbeidere

Lønn i henhold til avtale. Medlemskap i god pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i denne portalen. For ansettelse i skolen kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, fremlegges før tilsetting, jfr. Opplæringsloven 10-9 og forskrift 15.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig iht. offentleglova. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søkeren varsles om dette.

 

 

Søk her

 

 

 • Fylke: Vestfold og Telemark
 • Jobbtype: Fast
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Arbeidstid: Dag
 • Søknadsfrist: 26.02.2024
 • Tiltredelse: Så snart som mulig
 • Arbeidssted: Holmestrand

 

Kontaktpersoner:

Virksomhetsleder/rektor Espen Raastad
mob: 95964555

 

Hjemmeside:

www.holmestrand.kommune.no

 

Adresse:

Hvittingfossveien 59 3080 Holmestrand

 

Holmestrand kommune, Ekeberg skole

Holmestrand kommune har ca. 26 000 innbyggere og ca. 1 800 årsverk. Kommunen ligger vakkert til med lang kystlinje, flott natur, innsjø, elver, skog og fjell. Jernbanen og E18 går gjennom kommunen og gir god kommunikasjon både nordover og sørover. Holmestrand kommune er en næringsoffensiv kommune og i sterk vekst med økende innbyggertall. Holmestrand kommune er porten til Vestfold, og er et attraktivt sted å bo, besøke og drive næringsvirksomhet.

Del stillingen

Selskap

Holmestrand kommune

Kontaktinfo

 • Espen Raastad
 • Tittel: Virksomhetsleder/rektor
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 95964555

Lokasjon

 • Holmestrand

Søknadsfrist

Februar 26, 2024