Underbrannmester til Hammerfest Brann og redning

 

 

Hammerfest kommune er en robust, livskraftig og attraktiv kommune

Vi bruker aktivt våre verdier – raus, sprek og samspilt – for å skape gode tjenester for brukere, innbyggere og samarbeidspartnere. Våre hovedoppgaver er å bidra til god samfunnsutvikling, levere velferdstjenester til innbyggerne og legge til rette for lokaldemokratiet. Kommunen yter tjenester til innbyggere og brukere i ulike livsfaser.

Vi forventer at våre medarbeidere skal være bevisste på ansvaret for kommunens samfunnsoppdrag, og oppmerksomme på sin betydning for brukernes opplevelse. Vi utvikler kvalitet og effektivitet i tjenestetilbudet gjennom et samarbeid mellom de folkevalgte, lederne og de ansatte.

 

Jobbe og bo i Hammerfest

Velkommen til Hammerfest, en spennende kommune med en kreativ og entusiastisk befolkning. Sammen har vi alle muligheter for å skape et godt lokalsamfunn og et godt sted å bo!

 

Nyttige nettsteder å besøke

 

Om arbeidsstedet

Hammerfest brann og redning har døgnkasernert brannberedskap ved Hammerfest brannstasjon. Beredskapsavdelingen består av fire vaktlag, med fire mannskap per vaktlag – én brannmester, én underbrannmester og to brannkonstabler. Vaktlagene går i turnus, med syv døgnvakter over fire uker.

Beredskapsavdelingen er samlokalisert med forebyggende avdeling, brannadministrasjon og daglig leder for beredskapssamarbeidet IUA på Hammerfest brannstasjon. Hammerfest brann og redning er vertskap for beredskapssamarbeidet IUA Vest-Finnmark, og er også godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som opplæringsinstans på vegne av Brann og redningsskolen.

 

Arbeidsoppgaver

Underbrannmester er:

 • Stedfortreder for brannmester, og skal kunne ivareta dennes rolle, oppgaver og ansvar ved fravær
 • Nestkommanderende i vaktlaget
 • Skal bistå brannmester i utøvelsen av dennes ansvarsområde
 • Røykdykkerleder under operativ innsats
 • Underbrannmester kan bli tillagt fagansvar, med tilhørende overordnet matriell-/utstyrsansvar, oppdatering og oppfølging av rutiner, og veiledningsansvar for øvrige beredskapsansatte.

Stillingens oppgaver og plikter er definert i egen stillingsbeskrivelsen for underbrannmester. I tillegg er det etablert rutinebeskrivelser og retningslinjer for arbeidet i virksomheten. Underbrannmester må regne med å utføre andre pålagte/delegerte oppgaver.

 

Kvalifikasjonskrav

Utdanningskrav:

Personell som skal arbeide som utrykningsleder i heltidsstilling, skal ha gjennomført yrkesutdanning i samsvar med kursplan for brannkonstabel heltid, jf. forskriften § 37, og utrykningsleder heltid, jf. forskriften § 41.

Søkere som ikke har denne utdanning vil bli vurdert, men må gjennomføre utdanningen i etterkant av ansettelsen.

 

Ferdigheter

 • Førerkort kl. B
 • Båtførerbevis og VHF-sertifikat (innen 6 mnd. etter tilsetting)
 • Førerkort kl. BE og C (innen 6 mnd. etter tilsetting, besørges av den ansatte)
 • Kompetansebevis for utrykningskjøring (innen 6 mnd. etter tilsetting, besørges av den ansatte)
 • Erfaring med ledelse, instruksjon og opplæring er en fordel

 

Helseattest

Du må levere helseattest (ikke eldre enn 6 måneder), sammen med din søknad, som viser at du tilfredsstiller kravene til røyk- og kjemikaledykking. For å få en slik helseattest, må du bestille time hos en kompetent lege. Denne helseundersøkelsen utføres av flere godkjente bedriftshelsetjenester. Her finner du bedriftshelsetjenester i ditt område. Hvis du allerede har en gyldig helseattest som viser at du tilfredsstiller kravene til røyk- og kjemikaliedykker, kan denne vedlegges søknaden. Du må likevel gjennomføre de fysiske opptakstestene

 

Fysiske tester

Du må bestå «Fredrikstad-testen» før du kan gå videre til et eventuelt intervju og. Testen er arbeidsrelatert og består av 12 funksjonelle elementer som stiller krav til fysisk kapasitet, eksempelvis å bære slanger og sette opp stige. Testene oppfyller krav til test av fysisk utholdenhet og styrke. Testen gjennomføres på tid.

Du vil bli invitert til test om øvrige krav er i orden. Om du er søker fra andre deler av landet vil vi så langt som mulig organisere test gjennom lokale brannvesen eller gjennom bedriftshelsetjenesten.

Om du allerede har bestått en slik test, som ikke er eldre enn 6 måneder kan du vedlegge dokumentasjon på dette i din søknad

 

Personlige egenskaper

 • Lagbygger
 • Integritet
 • Løsningsorientert
 • Empatiske

Det stilles krav om politiattest hjemlet i henholdsvis Brannvern- og eksplosjonsvernloven §18. Legges ikke ved søknad, innhentes etter at du har fått tilbud om stilling, men før arbeidsavtale skrives

 

Dette tilbyr vi

For samtlige stillinger i Hammerfest kommune

Gode forsikrings- og pensjonsordninger. Her finner du informasjon om offentlig tjenestepensjon

 • Gode muligheter for videre- og etterutdanning
 • Eget introduksjonsprogram for nyansatte
 • Lønn etter avtaleverk  

Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtale og reglementer.

 

Kontaktopplysninger

 • Flere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til brannsjef Arne Myrseth telefon 952 47 103
 • Søknad, CV og vedlegg sendes elektronisk, for hjelp til utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på telefon 75 54 22 20.

 

Generell informasjon

I henhold til offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

 

Søk stillingen

 

 

 • Søknadsfrist: 21. mai 2023
 • Arbeidsgiver: Hammerfest kommune
 • Kommune: Hammerfest
 • Omfang: Heltid
 • Varighet: Fast
 • Arbeidssted: Hammerfest brann og redning

Del stillingen

Selskap

Hammerfest kommune

Kontaktinfo

 • Arne Myrseth
 • Tittel: brannsjef
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 952 47 103

Lokasjon

 • Hammerfest

Søknadsfrist

Mai 21, 2023