ENERGIMONTØR

 

Telemark Nett, avdeling Treungen, har ledig stilling som energimontør.

Ynskjer du ein variert arbeidskvardag i flott natur?

Som energimontør i Telemark Nett AS vil du kunne utfolde deg med både ny-bygging, drift og vedlikehald av VTK konsernets kraftnett og fibernett. 

Linjerydding, transportoppdrag og anna arbeid kan også bli aktuelt. Deltaking i vaktordning kan bli pålagt. Stillinga vil bli underlagt Telemark Nett AS, avdeling Treungen.

 Vi søkjer personar med fagbrev som energimontør og førarkort kl. B, men all kompetanse og erfaring vil bli vurdert. Vi har som mål å få inn fleire yngre montørar. Arbeidskvardagen for ein montør i Telemark Nett blir stadig meir digitalisert; – derfor er evner og interesse på dette området viktig.

Løn og andre vilkår i samsvar med sentral og lokal avtale. Konsernet har eiga pensjonskasse med vilkår som i andre offentlege ordningar og gode velferdstilbod elles.

Spørsmål om stillingane kan rettast til Telemark Nett AS ved Nettsjef Gunnar Snarteland på tlf. 350 75 738 / 350 75 700.

Søknad med CV og kopi av vitnemål/attestar vert å sende på e-post til

 

[email protected].

 

Søknadsfrist:  28. januar 2024

Del stillingen

Selskap

Telemark Nett AS

Lenke til firma

https://www.vtk.no/

Kontaktinfo

  • Gunnar Snarteland
  • Tittel: Dagleg leiar
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 35 07 57 38

Lokasjon

  • Treungen

Søknadsfrist

Januar 28, 2024