Kragerø kommune Eiendom

Teknisk driftsingeniør – Prosjektleder

 

Teknisk driftsingeniør – Prosjektleder i Virksomhet for Eiendom

Virksomhet for Eiendom har ledig 100 % fast stilling som Teknisk driftsingeniør – Prosjektleder.

– Prosjektledelse i større og mindre prosjekter innen fagene Bygg-Brann-Elektro-Varme og Ventilasjon (50%)

– Overordnet driftsoppfølging automasjon og elektro av tekniske anlegg tilhørende Virksomhet for eiendom. (50%)

Stillingen innebærer ansvar for:

Gjennomføre og følge opp vedtatte prosjekter og investeringer.
Forebyggende vedlikehold på bedriftens elektro og automasjons anlegg.
Vedlikeholdsplanlegging i samarbeid med virksomhetsledere.
Budsjettoppfølging for tildelte prosjekter.
Gjennomføre offentlige anskaffelser iht. prosjektplaner.
Bidra til økt fokus på HMS og internkontroll.
Stillingen kan også inneholde kommunal saksbehandling, forberedelse av saker til politisk behandling og andre oppgaver som kan være aktuelle for denne stillingen.

Krav til kompetanse:

MSc/BSc eller Teknisk Fagskole innen Automasjon eller Elektro.
Ønskelig med 5 års arbeidserfaring som prosjektleder.
Ønskelig med 3 års erfaring fra Elkraft og/eller Bygningsautomasjon.
God teknisk forståelse og faglig trygghet.
God kunnskap om HMS-/IKT-systemer.
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.
Gode samarbeidsevner og evne til å kunne jobbe selvstendig.

Det er ønskelig at søkere også har følgende kvalifikasjoner:

Relevant erfaring.
Erfaring fra prosjekt- og byggeledelse.
Erfaring som automatiker /elektriker.
Kunnskap til lov om offentlige anskaffelser og forsyningsforskriften.
Kunnskap om budsjett- og økonomistyringsarbeid.
God praktisk forståelse, samt løsningsorientert.
Evne til å kunne stå på i perioder med større arbeidspress.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Førerkort klasse B.

Vi tilbyr:

Det er 6 mnd. prøvetid i Kragerø kommune.
Pliktig medlemskap i KLP/SPK med 2 % av brutto lønn.
Lønn etter kvalifikasjoner og gjeldende avtaleverk
Tilsetting finner for øvrig sted på de betingelser som gjelder i Kragerø kommune.

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatt skal gjenspeile befolkningen forøvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

 

Søk på stillingen her.

Fylke: Vestfold og Telemark

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 21.10.2022

 

Arbeidssted: Kragerø

 

Kontaktpersoner:

Julius Finnsson

mob: 908 09 424

 

Hjemmeside:
https://www.kragero.kommune.no/
Adresse: Ytre strandvei 15 3770 Kragerø

 

Kragerø kommune Eiendom

Kragerø er en kjent sommerby som ligger vakkert til ved kysten med et mylder av øyer og skjær – Perlen blant kystbyene. Naturen, skjærgården, kunst og kultur sammen med fargerik småbyidyll legger til rette for gode opplevelser og et berikende friluftsliv til alle årstider. Kragerø kommune har ca. 10500 innbyggere og et variert nærings- og kulturliv. Kommunen har full barnehagedekning, et desentralisert grunnskoletilbud og videregående skole med et variert tilbud. Innenfor en reisetid på en time når du en rekke større byer i regionen og sentrale kommunikasjonsknutepunkter. Aktive innbyggere, lag og foreninger, næringslivet og kommunen arbeider sammen til felles innsats og bidrar til at Kragerø er et godt sted å bo, besøke og drive næring i.

 

Del stillingen

Selskap

Kragerø kommune

Kontaktinfo

  • Julius Finnsson
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: mob: 908 09 424

Lokasjon

  • Kragerø

Søknadsfrist

Oktober 21, 2022