Sunnfjord kommune SySIKT

SySIKT har ledig viktig og spennande stilling

Dagleg leiar SySIKT

 

IKT- samarbeidet for 8 kommunar i Sunnfjord og Sogn – SySIKT, er med sine 20 tilsette blant dei største og leiande IKT- miljøa i regionen vår. Kommunane i samarbeidet består av Sunnfjord, Hyllestad, Askvoll, Fjaler, Solund, Høyanger, Vik og Luster. Samarbeidet har som overordna visjon å utnytte moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi til å skape kvalitativt gode tenester til innbyggarar og næringsliv, samt ei tilgjengeleg og effektiv forvaltning.

SYSIKT har ansvar for felles datasenter, nettverks- infrastruktur og leverer teknisk driftsstøtte. I tillegg har SySIKT fagstillingar for helse, oppvekst, økonomi og GIS som jobbar for felles systemutvikling og digitalisering i samarbeidet. Kommunane i samarbeidet har felles personvernombod i SySIKT.

IKT-samarbeidet er i dag organisert som interkommunalt samarbeid og skal innan hausten 2023 omdanne seg til eigna organisasjonsform etter ny kommunelov.

Sunnfjord kommune har arbeidsgjevaransvaret for alle arbeidstakarane i SySIKT.

SySIKT samarbeider med i dag med mellom anna IKT Nordfjord og DigiVestland.

Stillinga som dagleg leiar i SySIKT omfattar både administrasjon og rådgjeving.

Vi søker etter:

Dagleg leiar/ einingsleiar i 100 % fast stilling

Krav til stillinga:

relevant høgare utdanning fortrinnsvis master innan fagfeltet. Manglande formell kompetanse kan erstattast av lang og relevant erfaring
leiarerfaring
god skriftleg og munnleg framstillingsevne
god kunnskap om IKT-drift og digitalisering
gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Ønskeleg med:

stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
evne til omstilling og utvikling
forståing av kommunal forvaltning

Vi tilbyr:

godt arbeidsmiljø
gode løns-, pensjons- og forsikringsordningar
gode vilkår for utvikling og kompetanseheving
for tida kontorstad Førde

Verkar dette interessant? Ta kontakt for ein uforpliktande samtale med styreleiar Bente Nesse tlf. 90064592 eller assisterande kommunedirektør i Sunnfjord kommune Lise Mari Haugen tlf. 93422461

Velkomen som søkar. Vi gledar oss til å høyre frå deg!

 

Send søknad på stillingen her.

 

Fylke: Vestland

Jobbtype: Fast

Heiltid/Deltid: Heiltid

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 15.08.2022

 

Tiltreding: 01.10.2022

Arbeidsstad: Førde

 

Kontaktpersonar:

Dagleg leiar Åge Klausen

mob: +47 992 38 238

Lise Mari Haugen

mob: +47 93422461

 

Heimeside:
http://www.sunnfjord.kommune.no

 

Sunnfjord kommune SySIKT

Sunnfjord kommune ligg sentralt i Vestland fylke, og tilbyr rike naturopplevingar frå fjord til bre. Kommunen har om lag 22 000 innbyggarar, og er sentrum for handel, service og utdanning i regionen. Kulturlivet er variert med teater, kino, konsertar og utstillingar. I kommunen er det breitt tilbod av bustadar og tomter.

 

Del stillingen

Selskap

SYS IKT

Kontaktinfo

  • Åge Klausen
  • Tittel: Dagleg leiar
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: mob: +47 992 38 238
  • Lise Mari Haugen
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: mob: +47 934 22 461

Lokasjon

  • Førde

Søknadsfrist

August 15, 2022