Smøla kommune

Lyst på spennende jobb som sykepleier?

Sykepleier

 

Om sykehjem/hjemmetjenesten i Smøla kommune

Omsorgstjenestene er en spennende arbeidsplass for deg som liker ansvar, ønsker å bruke og å videreutvikle kunnskap, og for deg som verdsetter en variert arbeidshverdag med mange spennende utfordringer. Alle ansatte tilbys kontinuerlig kompetanseheving gjennom internopplæring og e-læring.
Smøla er Pasient- og brukersikker kommune. Det betyr at det arbeides systematisk med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Smøla kommune er opptatt av faglig utvikling innen tjenesteområdet.
Tverrfaglige tavlemøter som arbeidsmetodikk er innført i hele tjenesteområdet. I tillegg har hjemmetjenesten innført Virtuell avdeling, en tjeneste for hjemmeboende med spesiell behov for tett oppfølging i en gitt periode. Smøla kommune fikk Omsorgsprisen i 2019 utdelt av Fylkesmannen for det arbeidet som er gjort med etablering av virtuell avdeling.
Det arbeides med velferdsteknologiske løsninger både for hjemmeboende og i institusjon. Hverdagsrehabilitering er en integrert del av tjenestetilbudet for hjemmeboende.

Kort om stillingen

Smøla kommune har behov for sykepleiere både i sykehjem, hjemmetjeneste og legekontor.
Sykepleierstillinger på Smøla er primært fullstilling.
Det er ledig både fast og midlertidig stilling.
Om du har lang erfaring eller nettopp har fått din autorisasjon er du velkommen som søker.
Studenter som ikke enda har fullført utdanningen er også velkommen til å ta kontakt med oss.
Det er mulighet for å jobbe langvakter – noe som kan gi rom for å jobbe mer intensivt i perioder.

Kompetansekrav

– Gyldig norsk autorisasjon som sykepleier.
– Relevant arbeidserfaring
– Gode samarbeidsegenskaper og personlig egnethet vektlegges
– For arbeid i hjemmesykepleien stilles krav om førerkort kl B

Det forutsettes at søkere behersker norsk både muntlig og skriftlig.
Den som tilsettes må framvise gyldig politiattest.

Vi tilbyr

Spennende tverrfaglig arbeidsmiljø
Arbeidsplass som legger vekt på faglig utvikling i tjenesten
Lønn etter avtale
Gode pensjons- og forsikringsordninger

Generelt

Tilsetting skjer i hht gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlig selv om søkere har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste.
Dersom ønsket om unntatt offentlighet ikke tas til følge, skal søkeren varsles om dette.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad kan du kontakte Publikumssenteret, Smøla rådhus tlf 71544600.

Fylke: Møre og Romsdal

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Skift / turnus / arbeidstidsordning

 

Søknadsfrist: 02.08.2020

 

Arbeidssted: Helse og omsorg

 

Kontaktpersoner:

Inger Lise Lervik

tlf: +47 90783615 mob: 90783615

Tove N Rokstad

mob: +47 93014960

 

Hjemmeside:
/www.smola.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/

 

Smøla kommune

Enhet Helse og omsorg er den største enheten i Smøla kommune og består av Sykehjem, hjemmetjeneste og helsetjenester. Helsetjenestene er samlokalisert i Smøla helsesenter og består av legekontor, helsestasjon, skolehelsetjeneste, fysioterapi, friskliv, folkehelse og psykisk helse.
Sykehjemmet og hjemmetjenesten er lokalisert ved helsesenteret.
Smøla sykehjem har somatisk avdeling inkl. korttidsplasser og skjermet avdeling.

Del stillingen

Selskap

Smøla kommune

Kontaktinfo

  • Inger Lise Lervik
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: tlf: +47 907 83 615 mob: 907 83 615
  • Tove N Rokstad
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: mob: +47 930 14 960

Lokasjon

  • Smøla

Søknadsfrist

August 2, 2020