Holmestrand kommune Sande bo- og behandlingssenter

 

Sykepleier – 100% fast stilling

 

Sande bo- og behandlingssenter ligger sentralt i Sande sentrum. Sykehjemmet har 54 plasser fordelt på rehabiliteringsavdeling, 3 langtidsavdelinger, demensavdeling og en forsterket skjermet enhet. Sykehjemmet er delt opp i små og oversiktlige avdelinger. Vi har god fagdekning, men vi ønsker oss enda flere sykepleiere i demensenheten. Nåværende arbeidstidsordning er todelt turnus med dag-/aftenvakter, og arbeid hver 3. helg.

Vi har ledige fast 100% stilling i avdeling for personer med demens.

For tiden er Sande kommune i en svært spennende prosess hvor vi sammen med Holmestrand kommune skal bygge en ny kommune, hvor våre brukere vil stå i fokus. Dette gir oss muligheter og utfordringer. Vi ønsker i vår virksomhet å være fremtidsrettet både i forhold til utvikling av tjenester, men også i forhold til kompetansebygging og nytenkning. Er du en som har lyst å videreutvikle kommunens tjenester sammen med oss, bør du søke omgående.

Arbeidsoppgaver

 • Fokus på miljøarbeid og personsentrert omsorg
 • Utøve direkte sykepleie til pasientene
 • Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende og kollegaer
 • Sykepleiefaglige oppgaver i tråd med gjeldende krav til kvalitet
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Medisinering og klargjøring av medikamenter
 • Dokumentasjon og oppdatering av tiltaksplaner

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier
 • Må beherske godt norsk, både skriftlig og muntlig
 • Nyutdannede sykepleiere oppfordres også til å søke
 • Interesse for å arbeide med geriatriske pasienter og personer med demens
 • Gode kunnskaper i bruk av dokumentasjonssystemer, bl.a. Cosdoc

Personlige egenskaper

 • Bidra til kvalitet og faglig utvikling av tjenesten
 • Er fleksibel, serviceinnstilt og har gode samarbeidsevner
 • Interesse for arbeid med personer med demens
 • Ha gode kommunikasjonsevner
 • Personlig skikkethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • En faglig utfordrende hverdag
 • Godt arbeidsmiljø
 • Fagmiljø i utvikling
 • Sykehjemmet tar imot studenter, elever og lærlinger
 • En arbeidsplass med fokus på kvalitet i tjenesten
 • Trivelige lokaler og uteområder

Lønn i henhold til avtale /tariff. Medlemskap i pensjonsordning og gode personalforsikringer. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Med hjemmel i Lov om helsepersonell mv., Kap. 4 (helsepersonelloven) §20a, er tilsetting betinget av at det legges fram gyldig politiattest. Attest skal bare kreves av den søkeren som får tilbud om stillingen, attest skal ikke legges ved søknaden.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Fylke: Vestfold og Telemark
Jobbtype: Fast  Heltid/Deltid: Heltid  Arbeidstid: Skift / turnus / arbeidstidsordning

 

Søknadsfrist: 15.05.2020

 

Arbeidssted: Sande

 

Kontaktpersoner:
Avd. leder Esma Smailhodzic

mob: 48266127

 

Hjemmeside:
www.holmestrand.kommune.no
Adresse: Revåveien 32 3070 Sande i Vestfold

 

Holmestrand kommune har ca. 24 000 innbyggere og ca. 1 800 årsverk. Kommunen ligger vakkert til med lang kystlinje, flott natur, innsjø, elver, skog og fjell. Jernbanen og E18 går gjennom kommunen og gir god kommunikasjon både nordover og sørover.

 

————————————————————————————————————————–

 

Sykepleier – 90 % fast stilling

 

Sande bo- og behandlingssenter ligger sentralt i Sande sentrum. Sykehjemmet har 54 plasser fordelt på rehabiliteringsavdeling, 3 langtidsavdelinger, demensavdeling og en forsterket skjermet enhet. Sykehjemmet er delt opp i små og oversiktlige avdelinger. Vi har god fagdekning, men vi ønsker oss enda flere sykepleiere i demensenheten. Nåværende arbeidstidsordning er todelt turnus med dag-/aftenvakter, og arbeid hver 3. helg.

Vi har ledige fast 90 % stilling i avdeling for personer med demens.

For tiden er Sande kommune i en svært spennende prosess hvor vi sammen med Holmestrand kommune skal bygge en ny kommune, hvor våre brukere vil stå i fokus. Dette gir oss muligheter og utfordringer. Vi ønsker i vår virksomhet å være fremtidsrettet både i forhold til utvikling av tjenester, men også i forhold til kompetansebygging og nytenkning. Er du en som har lyst å videreutvikle kommunens tjenester sammen med oss, bør du søke omgående.

Arbeidsoppgaver

 • Fokus på miljøarbeid og personsentrert omsorg
 • Utøve direkte sykepleie til pasientene
 • Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende og kollegaer
 • Sykepleiefaglige oppgaver i tråd med gjeldende krav til kvalitet
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Medisinering og klargjøring av medikamenter
 • Dokumentasjon og oppdatering av tiltaksplaner

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier
 • Må beherske godt norsk, både skriftlig og muntlig
 • Nyutdannede sykepleiere oppfordres også til å søke
 • Interesse for å arbeide med geriatriske pasienter og personer med demens
 • Gode kunnskaper i bruk av dokumentasjonssystemer, bl.a. Cosd

Personlige egenskaper

 • Bidra til kvalitet og faglig utvikling av tjenesten
 • Er fleksibel, serviceinnstilt og har gode samarbeidsevner
 • Interesse for arbeid med personer med demens
 • Ha gode kommunikasjonsevner
 • Personlig skikkethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • En faglig utfordrende hverdag
 • Godt arbeidsmiljø
 • Fagmiljø i utvikling
 • Sykehjemmet tar imot studenter, elever og lærlinger
 • En arbeidsplass med fokus på kvalitet i tjenesten
 • Trivelige lokaler og uteområder

Lønn i henhold til avtale /tariff. Medlemskap i pensjonsordning og gode personalforsikringer. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Med hjemmel i Lov om helsepersonell mv., Kap. 4 (helsepersonelloven) §20a, er tilsetting betinget av at det legges fram gyldig politiattest. Attest skal bare kreves av den søkeren som får tilbud om stillingen, attest skal ikke legges ved søknaden.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Fylke: Vestfold og Telemark
Jobbtype: Fast  Heltid/Deltid: Deltid  Arbeidstid: Skift / turnus / arbeidstidsordning

 

Søknadsfrist: 15.05.2020

 

Arbeidssted: Sande

 

Kontaktpersoner:
Avd. leder Esma Smailhodzic

mob: 48266127

Hjemmeside:
www.holmestrand.kommune.no
Adresse: Revåveien 32 3070 Sande i Vestfold

Holmestrand kommune har ca. 24 000 innbyggere og ca. 1 800 årsverk. Kommunen ligger vakkert til med lang kystlinje, flott natur, innsjø, elver, skog og fjell. Jernbanen og E18 går gjennom kommunen og gir god kommunikasjon både nordover og sørover.

Del stillingen

Selskap

Holmestrand kommune

Kontaktinfo

 • Esma Smailhodzic
 • Tittel: Avd. leder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: mob: 482 66 127

Lokasjon

 • Holmestrand

Søknadsfrist

Mai 15, 2020