Kristiansund kommune

Legetjenester

Sykehjemsoverlege

 

Har du et sterkt engasjement for sykehjemsmedisin, og vil bidra med din kompetanse for å sikre gode pasientforløp til kommunens innbyggere?

Vi har nå ledig 100 % fast stilling som sykehjemsoverlege. Stillingen er per tiden plassert i enhet for legetjenester.

Enhet for legetjenester er en av hjørnesteinene i Kristiansund kommunes helse- og omsorgssektor. Enheten yter viktige helsetjenester som interkommunal legevakt, fastlegeordning, kommunepsykologtjenestene og sykehjemslegetjenestene. Tjenestene er organisert i 4 avdelinger: Kristiansund og Omegn legevakt, Bryggen medisinske senter, Kommunepsykologene og Kommunale legetjenester.

Om avdelingen

Som sykehjemsoverlege vil du være tilknyttet avdelingen for kommunale legetjenester ved sykehjem- og helsehus. Du vil ha din hovedarbeidsplass og kontor ved Storhaugen helsehus. Avdelingen har 3,5 årsverk og leverer legetjenester til 4 sykehjem og 1 helsehus.

Kristiansund kommune har organisert alle kommunale korttids-, rehabiliterings- og palliative sengeplasser ved Storhaugen helsehus. I tillegg driftes 4 interkommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbudsplasser for kommunene Averøy, Tingvoll, og Kristiansund. Som sykehjemsoverlege har du det overordnete faglige ansvaret for kommunens legetjenester til helsehus og sykehjem. Kommunen er også inne i store utviklingsprosjekt med prosjektering og bygging av nytt sykehjem og distriksmedisinsk senter.

Arbeidsområder

 • overordnet medisinfaglig ansvar og pådriver for kvalitetsutvikling i tjenesten
 • undersøkelse, diagnostikk, behandling og oppfølging av den enkelte pasient innen alle pasientkategorier ved helsehus- og sykehjem
 • koordinering og veiledning til andre sykehjemsleger, leger under spesialisering (LIS) og medisinstudenter
 • samarbeid med tverrfaglig personale, sykepleiere, hjemmetjenesten, fastleger og pårørendesamtaler
 • samhandling med eksterne aktører
 • Stillingen har turnus med vaktordning for øyeblikkelig hjelp – tilbudet og palliative senger, og pt. hver 4. helg, med stedlig oppmøte.

Kvalifikasjonskrav

 • norsk autorisasjon som lege og godkjent LIS1
 • god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • erfaring fra allmennmedisin og/eller spesialisthelsetjeneste og/eller utredning/behandling i institusjon
  gode digitale ferdigheter

Vi søker deg som

 • jobber strukturert og målrettet med pasienten i fokus
 • er ansvarsbevisst, nøyaktig og effektiv
 • er en god motivator og lagspiller som bidrar til et positivt samarbeidsklima
 • er omstillingsdyktig og fleksibel
 • Personlige egnethet som motivasjon og engasjement for arbeidsoppgavene, samt gode samarbeidsevner vil bli vektlagt ved tilsetting.

Vi tilbyr

 • en spennende stilling hvor du får muligheten til å påvirke og utvikle legetjenestene ved sykehjem og helsehus
 • et arbeidsmiljø med engasjerte, faglig sterke medarbeidere og ledere
 • en helse- og omsorgssektor med et solid og retningsgivende planverk
 • et innovativt fagmiljø
 • dekning av flytteutgifter etter vedtatte retningslinjer
 • konkurransedyktige betingelser
 • gode pensjonsordninger. Se mer om pensjonsordningen som gjelder for deg her: KLP

Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.

 

Søk på stillingen her.

Fylke: Møre og Romsdal

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Skift / turnus / arbeidstidsordning

 

Kontaktpersoner:

Gunn Anita Gjøvik – Enhetsleder
mob: +47 92 48 51 33

 

Hjemmeside:

www.kristiansund.kommune.no

 

Adresse:

Tempoveien 23 6508 Kristiansund

 

Kristiansund kommune

Ytterst mot storhavet ligger sjarmerende Kristiansund. En moderne by der bybildet farges av et rikt kulturliv, nye næringer og ramsalt historie. Kristiansund har 25.000 trivelige innbyggere og en urban bykjerne. Her er det råere og friskere, men samtidig varmere mellom mennesker. Vi har aktive og inkluderende sports- og musikkmiljøer, internasjonal fotofestival og en myriade av andre aktiviteter. Fantastisk natur både til sjøs og til fjells gir muligheter for et aktivt og variert friluftsliv. Kommunen har utviklingsorienterte skoler og barnehager med nasjonale topplasseringer, flotte idretts- og friluftslivsanlegg samt et spennende, engasjerende og relevant næringsliv. Med fly er du på Gardermoen i løpet av 45 minutter, og i Trondheim på 3,5 time med hurtigbåt.

Del stillingen

Selskap

Kristiansund kommune

Kontaktinfo

 • Gunn Anita Gjøvik
 • Tittel: Enhetsleder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: +47 92 48 51 33

Lokasjon

 • Kristiansund N

Søknadsfrist

Februar 12, 2024