Tynset kommune søker sykehjemslege i 80 – 100 % fast stilling

 

 

Kort om stillingen:

Vi søker lege med engasjement, kunnskap og erfaring innen allmennmedisin, geriatri, indremedisin eller demens.

Om tjenesteområdet:

 • Kommunen har ett sykehjem, Tjønnmosenteret, med totalt 59 plasser fordelt på både langtidsplasser og korttidsplasser, samt en KAD psykiatriseng.
 • Stillingen har base på Tjønnmosenteret, med arbeidstid på dagtid i ukedagene. Stillingen er organisert i Institusjonstjenesten og rapporterer til tjenesteområdeleder. Det er eget nettverk for sykehjemsleger i Innlandet.
 •  Våre avdelinger har et vidt spenn av utfordringer innen allmennmedisin, geriatri, psykiatri og palliasjon med mer. Vi har et nært samarbeid med vårt lokale sykehus, Sykehuset Innlandet Tynset der vi også har en avtale om KAD somatikk seng.
 • Sykehjemslege har det overordnede medisinske ansvaret på sykehjemmet. Sykehjemslege skal ta stilling til behandlingsnivå, og skal ha en god og åpen kommunikasjon med pasient og pårørende.
 • Dette inkludere drøfting av medisinske fakta, pasientens og pårørendes ønsker og forventninger, etiske aspekter og mulige handlingsalternativer.

Arbeidsoppgaver:

 • Legeansvar for totalt 59 pasienter/beboere på sykehjemmet.
 • Arbeide i overenstemmelse med kommunedelplan for helse og omsorg, kommunens mål og verdigrunnlag.
 • Bidra til at pasientsikkerhet og kvaliteten på legetjenesten blir ivaretatt etter gjeldende lover og forskrifter
 • Undervisning og veiledning til annet helsepersonell, samarbeidspartnere, pasient og pårørende
 • Være en tydelig pådriver for kunnskapsbasert praksis
 • Samhandling med eksterne aktører som kommuneoverlege, legevakt, fastleger og spesialisthelsetjeneste
 • Bidra i utviklingsprosesser, systematisk utvikling av kvalitetsrutiner, ny teknologi og samskaping.

Kvalifikasjoner/krav til stillingen:

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Ønskelig med spesialisering innen allmennmedisin, geriatri eller indremedisin
 • Ønskelig med erfaring fra primærhelsetjenesten og sykehjemslegearbeid
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne, ha bestått norsk B 2
 • Gode IKT-kunnskaper

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • Fleksibel, målrettet og løsningsorientert
 • Er glad i å jobbe med eldre mennesker og er interessert i geriatri
 • Er opptatt av å holde deg faglig oppdatert og formidle kunnskap videre ved å aktivt bidra i intern veiledning og undervisning.

Særskilte krav til stillingen:

 • Gyldig politiattest må framlegges før oppstart.

Vi tilbyr:

 • Gode arbeidsvilkår og lønn etter avtale
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Pensjonsordning i KLP

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere/rekrutteringsbyråer.

NB! Søkere må aldri oppgi BankID-informasjon i søknadsprosessen! Dersom du blir spurt om dette, er det et svindelforsøk.

 

Søk på stillingen her.

Referansenummer: 24/132

Fylke: Innlandet

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 14.02.2024

 

Kontaktpersoner:

Marit Motrøen, helse- og omsorgssjef

tlf: +47 959 40 611

mob: +47 959 40 611

Solvor Rehder Aasberg, tjenesteområdeleder institusjonstjenesten

mob: +47 457 21 345

Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng, kommuneoverlege

tlf: +47 62 48 51 60 mob: +47 951 50 313

 

Hjemmeside:
www.tynset.kommune.no
Adresse: Torvgata 1 2500 Tynset

 

Tynset kommune

Velkommen til fjellbyen Tynset. Tynset kommune er en by og et regionsenter i vekst. Kommunen preges av gode oppvekstsvilkår, et rikt kulturliv, et omfattende idrettstilbud, et ekspanderende næringsliv og gode jobbmuligheter. Kommunen har full barnehagedekning og bra boligtilgang. Kommunen jobber etter verdiene trygghet, inkludering, puls og optimisme og er et godt sted å bo for alle.

 

Del stillingen

Selskap

Tynset kommune

Kontaktinfo

 • Marit Motrøen
 • Tittel: Helse- og omsorgssjef
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: tlf: +47 959 40 611 mob: +47 959 40 611
 • Solvor Rehder Aasberg
 • Tittel: Tjenesteområdeleder institusjonstjenesten
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: mob: +47 457 21 345
 • Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng
 • Tittel: Kommuneoverlege
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: tlf: +47 62 48 51 60 mob: +47 951 50 313

Lokasjon

 • Tynset

Søknadsfrist

Februar 14, 2024