Innlandet fylkeskommune Storsteigen videregående skole

Storsteigen videregående skole – avd leder skolegardsbruket

 

 

Beskrivelse

Storsteigen videregående skole har ledig 100% fast stilling som avdelingsleder for skolegardsbruket fra 1.mai 2024.

 

Vi søker deg som

 • Har god landbruksfaglig innsikt og kan tenke deg å jobbe for et bærekraftig og fremtidsrettet fjellandbruk
 • Kan lede personalet og ha god økonomisk styring
 • Liker å jobbe med ungdom og er en tydelig voksenperson
 • Er strukturert og initiativrik, og har god gjennomføringsevne
 • Har gode relasjonsferdigheter, og skaper tillit og engasjement
 • Evner og fremme samarbeid både internt og ut mot næringa
 • Har gode digitale ferdigheter

 

Vi tilbyr

 • Lederstilling som inngår i skolens ledergruppe
 • Kollegaer som er opptatt av elevenes læringsmiljø, læringsutbytte og trivsel
 • Gode muligheter for etter- og videreutdanning
 • En variert arbeidsdag i lag med gode kolleger
 • Fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode lønns- og arbeidsvilkår

 

Om stillingen

 • 100% fast stilling som avd leder på skolegardsbruket
 • Fag-, personal- og økonomiansvar
 • Praktisk arbeid sammen med fagarbeidere, elever og lærere
 • Arbeidssted Storsteigen Alvdal

 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for daglig drift av skolegardsbruket inkl økonomi- og personalansvar.
 • Innkjøp og oppfølging av maskiner og redskap, andre driftsmidler.
 • Samarbeid med avd leder skole og undervisningspersonale.
 • Tilrettelegge for undervisning, og utvikle skolen som arena for demonstrasjoner og uttesting.

 

Kvalifikasjonskrav

 • Agronomutdanning og/eller erfaring innen allsidig landbruk.

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Landbruksutdanning på fagskole eller høgskolenivå. Lang relevant erfaring kan kompensere.
 • Kompetanse innen økonomi og ledelse.

 

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen.

Det kreves politiattest – ikke eldre enn tre måneder – for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og du må begrunne hvorfor du skal unntas offentlighet i tekstfeltet til søknaden.

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

 

 

Søk her

 

 

 • Fylke: Innlandet
 • Jobbtype: Fast
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Arbeidstid: Dag
 • Stillingsnivå: Avdelingsleder
 • Stillingstype: Fast stilling
 • Arbeidsområde: Videregående skole
 • Søknadsfrist: 12.03.2024
 • Tiltredelse: 01.05.2024
 • Arbeidssted: Alvdal

 

Kontaktpersoner:

Assisterende rektor Øyvind Randen
mob: +47 91 59 40 53

Rektor Eivind Aaen
mob: +47 90 66 75 86

 

Hjemmeside:

/www.storsteigen.vgs.no/

 

Adresse:

Steigjelen 47 2560 ALVDAL

 

Innlandet fylkeskommune Storsteigen videregående skole

Storsteigen videregående skole består av 2 skolesteder, Storsteigen i Alvdal kommune og Nordstumoen i Stor-Elvdal kommune. Det er ca 60 årsverk på skolen.

Skolested Storsteigen har ca 100 elever innen utdanningsprogram for naturbruk med profiler for allsidig fjellandbruk, hest, entreprenørskap, friluftsliv og studieforberedelse. I tillegg er det også studiested under Fagskolen Innlandet med tilbudet Grovfôrbasert husdyrhold for fjellandbruket parallelt med agronomutdanning for voksne.
Skolested Nordstumoen gir heldøgnstilbud til 27 elever innen utdanningsprogram for restaurant- og matfag, teknologi- og industrifag og naturbruk med behov for særskilt tilrettelagt opplæring. Lærere og miljøpedagoger arbeider tett med helhetlig opplæring for elevene.

Skolen eies og drives av Innlandet fylkeskommune.

Tilgjengelighetserklæring for EasyCruit: https://uustatus.no/nb/erklaringer/publisert/f9747c75-22c2-4118-972a-c13193edfc8a

Del stillingen

Selskap

Innlandet fylkeskommune

Kontaktinfo

 • Øyvind Randen
 • Tittel: Assisterende rektor
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: +47 91 59 40 53
 • Eivind Aaen
 • Tittel: Rektor
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: +47 90 66 75 86

Lokasjon

 • Alvdal

Søknadsfrist

Mars 12, 2024