Innlandet fylkeskommune Storsteigen videregående skole

Undervisningsstilling innen landbruksfag vektlagt planteproduksjon for fjellandbruket

 

 

Storsteigen vgs har ledig 100% fast undervisningsstilling i programfag på Vg2 og Vg3 Landbruk fra 1.januar 2024. Til stillingen ligger også spennende undervisning på voksenagronom og fagskoletilbudet Grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket. Skolegardsbruket og skolens seter er sentrale utgangspunkt for undervisningen.

Vi søker deg som

 • har kompetanse i og kan tenke deg å jobbe for et fremtidsrettet fjellandbruk
 • evner å tilpasse undervisningen til de ressurser og muligheter eleven har
 • setter elevens læring og læringsmiljø i sentrum
 • er en tydelig klasseleder som bygger gode relasjoner med ungdom
 • er fleksibel, løsningsorientert og god til å samarbeide
 • reflekterer rundt egen praksis og har gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • kolleger som er opptatt av elevenes læringsmiljø, kompetanse og trivsel
 • et bredt og spennende fagmiljø som arbeider mot felles mål
 • et fagmiljø for innovasjon og entreprenørskap
 • gode muligheter for etter- og videreutdanning
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100% fast undervisningsstilling
 • arbeidssted skolested Storsteigen Alvdal
 • arbeidsoppgaver som kontaktlærer, utviklingsarbeid mm kan bli tillagt stillingen

Arbeidsoppgaver

 • planlegge, forberede og gjennomføre undervisning praktisk og teoretisk
 • vurdere og følge opp elevene
 • bidra i fagteam, klassesamarbeid og pedagogisk utviklingsarbeid

Ønskede kvalifikasjoner

 • relevant utdanning på bachelor/masternivå.
 • fagskolekandidater med praktisk erfaring, oppfordres også til å søke.
 • pedagogisk utdanning, men kan tas senere med gode vilkår.
 • god digital kompetanse
 • gode personlige egenskaper

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen.

Det kreves politiattest – ikke eldre enn tre måneder – for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og du må begrunne hvorfor du skal unntas offentlighet i tekstfeltet til søknaden.

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

 

Søk på stillingen her.

Fylke: Innlandet

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

Stillingstype: Fast stilling

Arbeidsområde: Videregående skole

 

Søknadsfrist: 10.10.2023

 

Tiltredelse: 01.01.2024

Arbeidssted: Alvdal

 

Kontaktpersoner:

Assisterende rektor Øyvind Randen

mob: +47 91 59 40 53

Rektor Eivind Aaen

tlf: +47 90 66 75 86

 

Hjemmeside:
/www.storsteigen.vgs.no/
Adresse: Steigjelen 47 2560 ALVDAL

Innlandet fylkeskommune Storsteigen videregående skole

Storsteigen videregående skole består av 2 skolesteder, Storsteigen i Alvdal kommune og Nordstumoen i Stor-Elvdal kommune. Det er ca 60 årsverk på skolen.

Skolested Storsteigen har ca 100 elever innen utdanningsprogram for naturbruk med profiler for allsidig fjellandbruk, hest, entreprenørskap, friluftsliv og studieforberedelse. I tillegg er det også studiested under Fagskolen Innlandet med tilbudet Grovfôrbasert husdyrhold for fjellandbruket parallelt med agronomutdanning for voksne.
Skolested Nordstumoen gir heldøgnstilbud til 27 elever innen utdanningsprogram for restaurant- og matfag, teknologi og industriell produksjon og naturbruk med behov for særskilt tilrettelagt opplæring. Lærere og miljøpedagoger arbeider tett med helhetlig opplæring for elevene.

Skolen eies og drives av Innlandet fylkeskommune.

 

Del stillingen

Selskap

Innlandet fylkeskommune

Kontaktinfo

 • Øyvind Randen
 • Tittel: Assisterende rektor
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: mob: +47 91 59 40 53
 • Rektor Eivind Aaen
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: tlf: +47 90 66 75 86

Lokasjon

 • Alvdal

Søknadsfrist

Oktober 10, 2023