Storhamar videregående skole – 100% svangerskapsvikariat

Utdanningsleder

 

Storhamar videregående skole har ledig 100% svangerskapsvikariat som utdanningsleder fra 1. mai 2024. Vi tilbyr en interessant og utfordrende stilling på operativt nivå. Stillingen er plassert i lederstøtteteamet ved skolen. Lederstøtte innebærer blant annet innhenting av data, analyse, vurdere samt gi anbefalinger innen eget ansvarsområde til skolens ledergruppe.

Vi søker deg som

 • har relevant utdanning på universitet/høgskolenivå innen stillingens hovedområder eller dokumentert realkompetanse
 • har god kjennskap til skoleadministrative systemer
 • har god systemforståelse
 • har erfaring som fagleder/studieinspektør/studieleder fra videregående skole
 • har stor arbeidskapasitet og er fleksibel
 • har gode kommunikasjonsferdigheter både muntlig og skriftlig
 • er kvalitetsbevisst

Vi tilbyr

 • en interessant og utfordrende stilling på operativt nivå
 • lønn i forhold til utdanning og praksis
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % vikariat fra 01.05.2024-01.03.2025
 • enheten har arbeidssted Storhamar videregående skole

Arbeidsoppgaver

 • elevinntak innenfor skolens fagtilbud
 • planlegge, lede, koordinere og gjennomføring av eksamen
 • kontrollere og kvalitetssikre elevdata
 • lage fagdokumentasjon til skolens elever
 • være delaktig i skolens utvikling, med fokus på faglig profil og fagtilbud
 • støtte i arbeidet med personal og økonomi
 • bidra til å utforme, gjennomføre og følge opp skolens interne kvalitetsrutiner innen arbeidsfeltet

Kvalifikasjonskrav

 • relevant utdanning på universitet/høgskolenivå innen stillingens hovedområder eller dokumentert
 • realkompetanse
 • god kjennskap til skoleadministrative systemer
 • ha god systemforståelse
 • erfaring som fagleder/studieinspektør/studieleder fra videregående skole

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring fra kombinert videregående skole
 • kjennskap til lov og forskrift om videregående opplæring
 • kjennskap til studieforberedende utdanningsprogram
 • erfaring fra regneark og arbeid med datagrunnlag

Søknad

 • Aktuelle søkere blir innkalt til intervju. Den som blir ansatt må legge frem gyldig politiattest.
 • Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen.
 • Det kreves politiattest – ikke eldre enn tre måneder – for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.
 • Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og du må begrunne hvorfor du skal unntas offentlighet i tekstfeltet til søknaden.
 • Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.
 • Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.
 • Vi ser fram til å motta søknaden din.

 

Søk på stillingen her.

Fylke: Innlandet

Jobbtype: Vikariat

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

Arbeidsområde: Videregående skole

 

Søknadsfrist: 30.01.2024

 

Tiltredelse: 01.05.2024

Arbeidssted: Storhamar videregående skole

 

Kontaktpersoner:

Ass. rektor Svein Risbakken

mob: 99 50 66 61

Rektor Hjørdis Bjølseth

mob: 97 65 87 74

 

Hjemmeside:
www.storhamar.vgs.no/
Adresse: Mabel Sandbergs veg 25 2315 Hamar

Innlandet fylkeskommune – Storhamar videregående skole

Storhamar videregående skole ligger på Martodden i en egen bydel av Hamar. Skolen har ca 130 ansatte og gir opplæring til ca 460 elever i løpet av et skoleår. Skolen har også ansvar for institusjonsundervisning i Hamar og Ilseng Fengsel, og ved Fossumkollektivene og har her ca 300 deltakere i opplæring gjennom året. Skolen er undervisningssted og samarbeidsskole for Karriere Innlandet Hamar.

Storhamar videregående skole har utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag, idrettsfag, restaurant- og matfag og påbygg til generell studiekompetanse. I tillegg er det individuelt tilpassede opplæringsløp innenfor andre programområder. Det er et elev- og utviklingsorientert miljø der blant annet pedagogiske metoder, internasjonalisering og ansvaret som regional utviklingsaktør står i fokus.

Med utsikt til Mjøsa og kort vei til museumsområdet Domkirkeodden og Norsk Jernbanemuseum, boliger, næring og friområder ligger skolen i et attraktivt utviklingsområde av Hamar.

Skolen eies og drives av Innlandet fylkeskommune.

 

Del stillingen

Selskap

Innlandet fylkeskommune

Kontaktinfo

 • Svein Risbakken
 • Tittel: Ass. rektor
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: mob: 99 50 66 61
 • Hjørdis Bjølseth
 • Tittel: Rektor
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: mob: 97 65 87 74

Lokasjon

 • Hamar

Søknadsfrist

Januar 31, 2024