Sørfold kommune søker ny leder

Områdeleder oppvekst og kultur

 

Områdeleder for oppvekst og kultur avdeling skal over i annen stilling etter lang og tro tjeneste i vår kommune og vi søker derfor etter hennes etterfølger.

Vi søker en leder som motiveres av utviklingsarbeid og vil være med å bygge Sørfold for fremtiden gjennom å lede et spennende og faglig interessant tjenesteområde.

Tjenesteområdet har ansvaret for tjenester som har stor betydning for kommunens innbyggere. Det å sikre en god servicekultur og utvikling av gode tjenester innenfor tilgjengelige ressurser er en hovedoppgavene som tilligger stillingen.

Tjenesteområde Oppvekst og kultur består av to oppvekstsenter, en skole og en barnehage. I tillegg er kultur, bibliotek og folkehelse lagt til dette tjenesteområdet. Du vil lede din egen ledergruppe med fire rektorer en styrer.

Områdeleder Oppvekst og kultur inngår i kommunedirektørens ledergruppe og vil få det overordnede strategiske ansvaret for sitt område.

Oppstart i stillingen etter avtale.

Oppgaver

Du vil få overordnet ansvar for ledelse, drift og tjenesteutvikling innen eget tjenesteområde
Du vil få budsjett og økonomiansvar
Du vil få ansvar for oppfølgingen av kultur
Du vil få ansvar for folkehelse med støtte fra øvrige områdeledere
Du vil få ansvar for å forberede og legge frem saker til politisk behandling
Du vil få ansvar for god samhandling internt, med folkevalgte og med eksterne aktører

Kvalifikasjonskrav

Relevant høyere utdanning innen fagområdet
Skolefaglig utdanning og kompetanse
Lederutdanning
Ledererfaring fra kommune
Dokumenterte resultater fra ledelse av utviklings- og forbedringsprosjekter
God kjennskap til de kommunale tjenestene knyttet til oppvekst og kultursektoren
Kunnskap om lov- og avtaleverk, retningslinjer og veiledere som gjelder for ledelse og drift i kommuner
God IKT kompetanse

Personlige egenskaper

Strategisk kompetanse
Analytiske ferdigheter
Åpenhet for endring
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Samarbeidsevne
Omstillingsevne og fleksibilitet
Selvstendig arbeidsform
Lederforventninger
Du jobber kontinuerlig for et inkluderende og godt arbeidsmiljø
Du er synlig og tilgjengelig
Du jobber kunnskapsbasert
Du jobber for å fremme delingskultur, og åpenhet i organisasjonen
Du er en god rollemodell
Du er åpen for endring og fremmer endringsarbeid i organisasjonen
Du planlegger og gjennomfører
Du lærer og utvikler
Du skaper engasjement
Du opptrer profesjonelt og saklig
Du har god rolleforståelse

Vi tilbyr

 • En av Norges beste pensjonsordninger. Med pensjonsrett i KLP får du medlemspris og flere gunstige betingelser på lån, forsikring og spareprodukter.
 • Flyttegodtgjørelse etter kommunens regulativer
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Vi er behjelpelig med å skaffe bolig, og dekker flytting til kommunen etter eget reglement.
 • Lønn etter avtale

Annen informasjon

 • Sørfold kommune står i omstilling, og endringer i ansvarsområdet må kunne påregnes.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om at søknaden unntas offentlighet. Søkerne vil i så fall bli varslet om dette.
 • Søknader der det ikke er ført opp utdanning eller praksis vurderes ikke.
 • Dokumentasjon av opplysninger gitt i søknaden vil bli etterspurt i forbindelse med intervju.

Sørfold kommune ønsker å fremme mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet eller nasjonal bakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Søk på stillingen her.

 

Spørsmål om stillingen

Torill Mørkhagen, Kommunedirektør

975 91 635

[email protected]

 

Rita Rønnebu, Områdeleder oppvekst og kultur

916 40 932

[email protected]

Søknadsfrist Løpende
Arbeidsgiver Sørfold kommune
Kommune Sørfold
Omfang Heltid
Varighet Fast

Arbeidssted Strandveien 2, 8226 Straumen
Hjemmekontor Delvis hjemmekontor

 

Om Sørfold kommune

Sørfold er en trivelig kraft- og kulturkommune med ca. 1900 innbyggere. Fra kommunesenteret Straumen er det 15 km til Fauske og 69 km til Bodø. Servicetilbudet er godt utbygd, vi har helsefremmende skoler og barnehager og flerbrukshall med 25 meters svømmebasseng.

Kommunen har to nasjonalparker og er et eldorado for friluftsliv. Les mer i vår brosjyre: Velkommen til Sørfold

 

Del stillingen

Selskap

Sørfold kommune

Kontaktinfo

 • Torill Mørkhagen
 • Tittel: Kommunedirektør
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: 975 91 635
 • Rita Rønnebu
 • Tittel: Områdeleder oppvekst og kultur
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: 916 40 932

Lokasjon

 • Straumen

Søknadsfrist

August 15, 2024