Sommervikarer 2020 (ID 1330)

 

Helse og omsorg

Sommervikarer 2020 (ID 1330)

Vi søker nå etter sommervikarer til helse og omsorgstjenestene for sommeren 2020.

Det er behov for: 
• Sykepleiere 
• Vernepleiere 
• Miljøterapeuter 
• Helsefagarbeidere 
• Kokk 
• Assistenter 
• Studenter

Utdannet helsepersonell og annet fagutdannede prioriteres først.

I søknadsskjemaet finnes det et merknadsfelt, her MÅ en oppgi:

• Ønsket arbeidssted 
• Ønsket stillingsstørrelse 
• Medisin kurs da dette er påkrevd i noen avdelinger 

Omsorgstjenestene er inndelt i fire enheter: 

Kvinesdal bo og dagsenter et livsgledesykehjem med dyr på avdelingene som et 
miljøtiltak for våre beboere. Enheten består av bofellesskap for personer med 
demens, langtidsavdelingen, dagsenter for hjemmeboende personer med demens, og kjøkken.

Kontaktpersoner ved Kvinesdal Bo og dagsenter:

Langtidsavdelingen 
Alfred Larsen, 417 08 027 

Bofelleskap for personer med demens 
Kirsti Lie Carlsen, 976 27 266 

Dagsenter for hjemmeboende 
Siv Galdal Olsen, 977 33 166

Vikarsentralen 
Nina-Iren Sindland, 911 77 317 

Kjøkken 
Laila Aase Orthe, 476 48 107 

Åpen omsorg og rehabilitering består av hjemmetjenesten (hjemmesykepleie 
og hjemmehjelp), Feda og Fjotland omsorgssenter, rehabiliteringsavdeling og 
nattjeneste til barn.

Kontaktpersoner på Åpen omsorg og rehabilitering: 

Hjemmetjenesten 
Karen Marie Hompland, 38 35 76 00 

Fjotland 
Vivian Kvinlaug, 38 35 41 87 

Feda 
Randi Nielsen, 38 35 06 99 

Rehab.avd. 
May Linda Tesaker, 38 35 76 00 

Vikarsentralen
Signe Iren Stakkeland, 38 35 76 00 

Enhet for habilitering yter tjenester i form av bistand og opplæring til personer over 
18 år med fysiske og/eller kognitive funksjonsnedsettelser, samt avlastning for barn.

Kontaktpersoner på Enhet for habilitering:

Hildegunn Wikøren, 469 38 851
Merete Langeland, 38 35 76 00

Enhet for Levekår, herunder Åmot Bofellesskap. Åmot bofellesskap er 
døgnbemannet og yter tjenester til personer med rus/psykiske lidelser.

Kontaktperson på Enhet for levekår: 

Terese Vidringstad, 38 35 15 90 

For søkere til Åmot Bofellesskap er det ønskelig med erfaring fra psykisk helsearbeid. 

På dagsenter for personer med demens, hjemmesykepleien, hjemmehjelpen, Åmot 
bofellesskap og boligbaserte tjenester må søker ha sertifikat for personbil. 
Som hjemmehjelp må en disponere privat bil. 
Kjøregodtgjørelse ytes etter off. regulativ. 

Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig. 

Politiattest påkrevd ved lov 01.01.17.

Vikarer som allerede er knyttet opp mot ett arbeidssted som tilkallingsvikar trenger ikke å søke, men tar kontakt med aktuell leder. 

Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, regler og tariffavtaler. Medlemskap i KLP med 2% pensjonsinnskudd. 

Søkere oppfordres til å søke elektronisk her. 
Evt. kan søknad sendes Kvinesdal kommune, Nesgt. 11, 4480 Kvinesdal.

 

Søknadsfrist: 01.03.2020

 

Det er mulig å søke stilling som sommervikar etter denne datoen, men de som har søkt innen fristen vil bli prioritert. 

NB! Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig selv om de har bedt om at informasjonen blir holdt unntatt fra pressen. 
Kvinesdal kommune vil alltid ta kontakt med søker på forhånd dersom ønsket ikke blir imøtekommet, jmf. §25 i Offentleglova

 

—————————————————————————————————————————-

 

Tilkallingsvikarer helse og omsorg 2020 (ID 1336)

 

Alle enheter innen helse og omsorg vil fra tid til annen ha behov for tilkallingsvikarer.

Søknaden vil ikke bli besvart, men søkere blir kontaktet pr. telefon av avdelingsledere dersom de har behov for dem.

Du kan søke som tilkallingsvikar her

Del stillingen

Selskap

Kvinesdal kommune

Kontaktinfo

  • Se kontaktinformasjon pr utlysing.
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf:

Lokasjon

  • Kvinesdal

Søknadsfrist

Mars 1, 2020