Vikna_Norveg

Ønsker du å jobbe på museum i sommer?

Sommervikarer 2020

 

Om stillingen

Museet Midt IKS søker sommervikarer for diverse jobber på tre av våre avdelinger: Kystmuseet i Nord-Trøndelag (Rørvik), Namdalsmuseet og Norsk Sagbruksmuseum (Namsos).

Vi søker positive, utadvendte og selvstendige personer for å arbeide i vårt team og skape gode museumsopplevelser for våre besøkende.

Viktigste arbeidsoppgaver:

Sommervikar/guide ved Namdalsmuseet (Namsos):

Guiding i museets hus (opplæring vil bli gitt)
Klipping av plener
Annet forefallende arbeid

Sommervikarer ved Norsk Sagbruksmuseum (Spillum, Namsos):

Malingsarbeid
Klipping av plener
Fjerning av vegetasjon
Annet forefallende arbeid
Muligheter for resepsjonsarbeid ved vårt besøkssenter (lørdager)

Sommervikarer (3 ulike type stillinger) ved Kystmuseet i Nord-Trøndelag (Rørvik):

Publikumsvert (resepsjonsarbeid, kassearbeid i kafe, servering og renhold i relasjon med kafe)
Kokk
Teaterguide og omviser (daglig fortellerteater, historiske vandringer, guiden går i rolle som tjenerskap i Berggården anno 1900)

Krav til søkere:
Sommervikar/guide ved Namdalsmuseet (Namsos):

Må være fylt 18 år
Ha gode muntlige framstillingsevner både på norsk og engelsk
Gjerne ha erfaring fra andre tilsvarende arbeidsoppgaver

Sommervikarer ved Norsk Sagbruksmuseum (Spillum, Namsos):

Må være fylt 15 år
Gjerne ha noe erfaring fra tilsvarende arbeid (opplæring vil bli gitt)
Ha gode muntlige framstillingsevner både på norsk og engelsk (for resepsjonsarbeid)

Sommervikarer ved Kystmuseet i Nord-Trøndelag (Rørvik):

Publikumsvert:

Må være fylt 15 år
Gjerne ha noe erfaring fra tilsvarende arbeid (opplæring vil bli gitt)
Ha gode muntlige framstillingsevner både på norsk og engelsk
Kokk
fagbrev eller relevant erfaring
Teaterguide og omviser
interesse for historie
ferdigheter i teater og drama
er utadvendt og omgjengelige
liker å formidle
har god fremstillingsevne – muntlig og skriftlig – i norsk, engelsk og gjerne tysk.
trives i vertskapsrollen

Vi tilbyr:

Engasjement/arbeidstid iht oppsatt arbeidsplan
Interessante og varierende arbeidsoppgaver
Godt arbeidsmiljø
Tariffavtale og pensjonsordning i KLP
Lønn etter avtale
Generell informasjon

Namdalsmuseet:

For mer informasjon om stillingen kontakt museumsleder Bjørnar Sellæg tlf. 934 81 294.

Norsk Sagbruksmuseum:

For mer informasjon om stillingene kontakt museumsleder Geir Flakken tlf. 977 35 057.

Kystmuseet i Nord-Trøndelag:

For mer informasjon om stillingene kontakt museumsleder Nina Sæternes tlf. 461 10 802.

Skriftlig søknad med CV sendes elektronisk via denne siden.

For nærmere informasjon besøk våre nettsider:

www.namdalsmuseet.no

www.sagbruksmuseet.no

www.kystmuseetrorvik.no

 

Sonja Salkowitch performance på Namdalsmuseet

Om Namdalsmuseet

Namdalsmuseet er lokalisert på Bjørum, rett øst for Namsos by i Namsos kommune. Museet eies av Namdal museumslag og driftes av Museet Midt IKS.

Museet ble stiftet i 1927 etter folkemuseumsmodellen som distriktsmuseum for hele Namdalen. I dag er museets hovedarbeidsfelt kulturhistorien for midtre og indre Namdal. Museet består av 24 hus og over 13000 gjenstander og fotografier. Som kulturhistorisk museum har Namdalsmuseet gjenstander spredt over en rekke tema.

Hovedvekten av samlingen er konsentrert om gammel bondekultur, skog- og utmarkshistorie og hospitalhistorie. De eldste gjenstandene er fra 1500 – tallet, men hovedvekten av gjenstander dateres tilbake til 17-, 18- og 1900 – tallet.

Museet har mange formidlingstilbud til skoleklasser gjennom hele året og arrangerer årlig blant annet Kulturmartna og Julemarked med ulike aktiviteter både for barn og voksne. Museets område har opp igjennom tiden vært arena både for teater og konserter, noe vi ønsker å utvikle videre. De ansatte på Namdalsmuseet arbeider tett opp mot Namdal museumslag i gjennomføringen av mange av aktivitetene på museet.

Sagbruksmuseet

Om Norsk Sagbruksmuseum

Norsk Sagbruksmuseum er lokalisert på Spillum i Namsos kommune og har et lokalt, regionalt og nasjonalt ansvar for forskning, forvaltning og formidling av norsk sagbrukshistorie.

Norsk Sagbruksmuseum, Spillum Dampsag & Høvleri er landets eneste bevarte, større dampsagbruk, og ett av femten teknisk-industrielle kulturminner av nasjonal betydning i Norge. Museet bruker de gamle sagene og høvelen for produksjon, salg og formidling. Produksjonen er et viktig satsningsområde for å ta vare på den lokale historien og for å sikre museets økonomi.

Museet har flere formidlingstilbud til skoleklasser og arrangerer årlig en Familiedag med ulike aktiviteter. I løpet av 2020 kommer Norsk Sagbruksmuseum til å ferdigstille et besøkssenter og en aktivitetspark, som vil være viktige elementer i formidlingen av norsk sagbrukshistorie.

Om Kystmuseet

Kystmuseet har hovedbase i Rørvik, og ivaretar et lokalt, regionalt og nasjonalt ansvar for forskning, forvaltning og formidling av kystkultur. Kystmuseets mest profilerte bygg er Norveg – senter for kystkultur og kystnæring – et av de mest spektakulære bygg på norskekysten. I tillegg forvalter museet Berggården og ei bryggerekke på Rørvik. Kystmuseet har også forvaltningsansvar for det eneste fredete fiskeværkulturmiljøet i Norge; Sør-Gjæslingan – som fikk denne statusen i 2010, og har 22 fredete hus og anlegg, og for Vågsenget på Mellom-Vikna. I alt forvalter Kystmuseet i Rørvik 42 bygg, samt 49 farkoster, 7 888 gjenstander og 5 384 fotografier i vår samling.Kystmuseet er et viktig møtested, og hadde sist år 40 000 besøkende. Museet gjennomfører i løpet av året en rekke arrangementer og viser flere temporære utstillinger. Museet benytter seg av teater i formidlingen bl.a. gjennom Barnas Skreifestival, Vandreteateret, Småkaillan og Fortellerteater.

Kystmuseet ble i 1997 kåret til Årets museum i Norge, og er utpekt til å være et FYRTÅRN i Trøndelags reiselivsstrategi. Museet deltar også i flere nasjonale museumsnettverk. Staben ved Kystmuseet utgjorde i 2018 19,20 årsverk (12,5 faste).

Rørvik er et tettsted i Nærøysund kommune med 9 600 innbyggere. Her er det sterk vekst og et yrende arbeidsliv og gode muligheter for arbeid for ektefelle/samboer. Rørvik er et viktig regionalt skolesenter med tilbud fra barnehage til videregående skole og maritim fagskole. Regionen har ett rikt kulturliv og en unik og flott skjærgård.

Om Museet Midt IKS

Museet Midt IKS er en regional museumsorganisasjon for Namdalen, og består av fire avdelinger som er lokalisert i Namsos og på Rørvik: Kystmuseet i Rørvik, Namdalsmuseet, Norsk Sagbruksmuseum, Kunstmuseet Nord-Trøndelag. Dette er kunst- og kulturhistoriske museer med forvaltningsansvar for 97 kulturhistoriske bygg og ett teknisk-industrielt anlegg. I tillegg yter vi tjenester igjennom Distriktsseksjonen for noen ubemannede museet i regionen.
Museet Midt IKS har dessuten et nasjonalt ansvar for det frede Kystkulturmiljøet på fiskeværet Sør-Gjæslingan og det eneste større bevarte dampsagbruket av nasjonal betydning samt et nasjonalt ansvar for norsk sagbrukshistorie. Museet hadde 38 årsverk fordelt på 87 ansatte siste år.

 

Søknadsfrist 31. mars 2020

 

Arbeidsgiver Museet Midt IKS
Kommune Nærøysund
Omfang Heltid (7 stillinger)  Varighet Vikariat/Midlertidig

Arbeidssted Rørvik og Namsos

 

Del stillingen

Selskap

Museet Midt IKS

Lenke til firma

https://museetmidt.no/

Kontaktinfo

 • Namdalsmuseet: Bjørnar Sellæg
 • Tittel: Museumsleder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 934 81 294.
 • Norsk Sagbruksmuseum: Geir Flakken
 • Tittel: Museumsleder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 977 35 057
 • Kystmuseet i Nord-Trøndelag: Nina Sæternes
 • Tittel: Museumsleder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 461 10 802.

Lokasjon

 • Rørvik
 • Namsos

Søknadsfrist

Mars 31, 2020