Undervisningsstillingar teknologi- og industrifag

SLA – SLÅTTHAUG VGS, Vestland fylkeskommune

 

Slåtthaug videregående skole ligg i naturskjønne omgivnader nær Nesttun sentrum. Det er kort veg til
buss- og bybanestopp, og vi har Fana Arena og Slåtthaug kunstisbane rett i nærleiken. Skolen har ca 550 elevar fordelt på utdanningsprogramma BA,EL, HO, TIF og påbygging til generell studiekompetanse. Vi har eit mangfaldig elevmiljø og engasjerte tilsette. Her ser vi på alle utdanningsvegar som likeverdige, og er opptatte av at elevane skal oppleve trygg, aktiv læring i alle klasserom og verkstader. Vi søkjer faglærarar til to heile, faste stillingar i programfag på TIF med tilsetting frå 01.08.2024.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 21.04.2024
Arbeidsgivar: Vestland fylkeskommune
Stad: Nesttun
Stillingstittel: Undervisningsstillingar TIF
Stillingar: 2
Heiltid / Deltid: Heiltid
Tilsetjingsform:  Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4788343490
Startdato: 01.08.2024

Arbeidsoppgåver

Undervisning i programfag innanfor teknologi- og industrifag.

Det kan leggjast kontaktlærarfunksjon til stillingane.

Kvalifikasjonar

 • Til alle stillingar er det krav om relevant fagleg og pedagogisk kompetanse.
 • Du har minimum fagbrev og relevant erfaring frå mekanisk industri, gjerne sveise- eller platearbeidarfag.
 • Det er ønskjeleg med fagskule og pedagogisk utdanning.
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne.
 • God digital kompetanse.

Personlege eigenskapar

 • Du likar å arbeide med ungdom og er ein god rollemodell.
 • Du har ei positiv innstilling og skaper gode relasjonar.
 • Du ser behova til den enkelte elev.
 • Du er ein god lagspelar, er god til å samarbeide og deler av kunnskapen din.
 • Du arbeider strukturert og systematisk

Vi tilbyr

 • Løn og lønsutvikling i tråd med Vestland fylkeskommune sin lønspolitikk
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Tett kollegasamarbeid og god delingskultur Eit inspirerande og nyskapande profesjonsfellesskap

 

Søk på stillingane her.

 

Adresse: Slåtthaugvegen 134, 5222 Nesttun, Norge

Kontaktinformasjon

Magnhild Hakestad, rektor
Telefon:  55140412  Telefon:  97737676
E-post: [email protected]

Lasse Steinegger, avdelingsleiar
Telefon:  55140416  Telefon:  93407350
E-post: [email protected]

 

Vestland fylkeskommune har ansvar for å utvikle Vestland fylke og å yte viktige tenester for samfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for næringsutvikling, fritidsopplevingar, kulturliv og inkludering. Klima og miljø er premiss for samfunnsutviklinga og som verdiskapingsfylke er Vestland ein nasjonal pådrivar for eit desentralisert Noreg. Lokalsamfunna er ramma for gode kvardagsliv som gjev like mogelegheiter til å delta i verdiskaping i heile Vestland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen.

Del stillingen

Selskap

Vestland fylkeskommune

Kontaktinfo

 • Magnhild Hakestad
 • Tittel: Rektor
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: Telefon: 55 14 04 12

Lokasjon

 • Nesttun
 • Bergen

Søknadsfrist

April 21, 2024